Skip to content

Skip to table of contents

Sách Quan xét

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Các cuộc chinh phục của Giu-đa và Si-mê-ôn (1-20)

  • Dân Giê-bu tiếp tục ở Giê-ru-sa-lem (21)

  • Giô-sép chiếm Bê-tên (22-26)

  • Dân Ca-na-an không bị đuổi hết (27-36)

 • 2

  • Lời cảnh báo từ thiên sứ của Đức Giê-hô-va (1-5)

  • Giô-suê qua đời (6-10)

  • Các quan xét dấy lên giải cứu Y-sơ-ra-ên (11-23)

 • 3

  • Đức Giê-hô-va thử Y-sơ-ra-ên (1-6)

  • Ốt-ni-ên, quan xét đầu tiên (7-11)

  • Quan xét Ê-hút giết vua mập Éc-lôn (12-30)

  • Quan xét Sam-ga (31)

 • 4

  • Vua Gia-bin của Ca-na-an áp bức Y-sơ-ra-ên (1-3)

  • Nữ tiên tri Đê-bô-ra và quan xét Ba-rác (4-16)

  • Gia-ên giết tướng quân đội Si-sê-ra (17-24)

 • 5

  • Bài ca chiến thắng của Đê-bô-ra và Ba-rác (1-31)

   • Các ngôi sao chiến đấu chống Si-sê-ra (20)

   • Dòng lũ xiết của Ki-sôn (21)

   • Người yêu thương Đức Giê-hô-va thì như mặt trời (31)

 • 6

  • Ma-đi-an áp bức Y-sơ-ra-ên (1-10)

  • Thiên sứ bảo đảm với quan xét Ghi-đê-ôn về sự trợ giúp (11-24)

  • Ghi-đê-ôn phá đổ bàn thờ Ba-anh (25-32)

  • Thần khí Đức Giê-hô-va hoạt động trên Ghi-đê-ôn (33-35)

  • Dùng bộ lông để thử nghiệm (36-40)

 • 7

  • Ghi-đê-ôn và 300 người (1-8)

  • Quân của Ghi-đê-ôn đánh bại Ma-đi-an (9-25)

   • “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghi-đê-ôn!” (20)

   • Hỗn loạn trong trại Ma-đi-an (21, 22)

 • 8

  • Người Ép-ra-im tranh cãi với Ghi-đê-ôn (1-3)

  • Các vua Ma-đi-an bị truy đuổi và giết chết (4-21)

  • Ghi-đê-ôn từ chối làm vua (22-27)

  • Tóm lược cuộc đời Ghi-đê-ôn (28-35)

 • 9

  • A-bi-mê-léc làm vua tại Si-chem (1-6)

  • Ngụ ngôn của Giô-tham (7-21)

  • Sự cai trị tàn ác của A-bi-mê-léc (22-33)

  • A-bi-mê-léc tấn công Si-chem (34-49)

  • Một phụ nữ làm A-bi-mê-léc bị thương; hắn chết (50-57)

 • 10

  • Quan xét Thô-la và Giai-rơ (1-5)

  • Y-sơ-ra-ên phản nghịch và ăn năn (6-16)

  • Dân Am-môn đe dọa Y-sơ-ra-ên (17, 18)

 • 11

  • Quan xét Giép-thê từng bị đuổi, sau được lập làm lãnh đạo (1-11)

  • Giép-thê lý luận với dân Am-môn (12-28)

  • Lời hứa nguyện của Giép-thê và con gái ông (29-40)

   • Cuộc sống độc thân của cô con gái (38-40)

 • 12

  • Xung đột với người Ép-ra-im (1-7)

   • Dùng từ “Si-bô-lết” để thử (6)

  • Quan xét Díp-xan, Ê-lôn và Áp-đôn (8-15)

 • 13

  • Thiên sứ thăm Ma-nô-a và vợ ông (1-23)

  • Sam-sôn ra đời (24, 25)

 • 14

  • Quan xét Sam-sôn tìm vợ người Phi-li-tia (1-4)

  • Sam-sôn giết sư tử bằng thần khí Đức Giê-hô-va (5-9)

  • Câu đố của Sam-sôn tại tiệc cưới (10-19)

  • Vợ Sam-sôn bị gả cho người khác (20)

 • 15

  • Sam-sôn trả thù dân Phi-li-tia (1-20)

 • 16

  • Sam-sôn ở Ga-xa (1-3)

  • Sam-sôn và Đa-li-la (4-22)

  • Sam-sôn trả thù và qua đời (23-31)

 •  17

  • Tượng thần và thầy tế lễ của Mi-chê (1-13)

 • 18

  • Chi phái Đan tìm đất (1-31)

   • Tượng thần và thầy tế lễ của Mi-chê bị đoạt lấy (14-20)

   • Chiếm thành La-ít và đổi tên là Đan (27-29)

   • Thờ tượng thần ở Đan (30, 31)

 • 19

  • Tội ác về tình dục của người Bên-gia-min ở Ghi-bê-át (1-30)

 • 20

  • Chiến tranh với người Bên-gia-min (1-48)

 • 21

  • Bên-gia-min được bảo toàn với tư cách một chi phái (1-25)