Skip to content

Skip to table of contents

Sách Phục truyền luật lệ

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Rời núi Hô-rếp (1-8)

  • Bổ nhiệm thủ lĩnh và quan xét (9-18)

  • Bất tuân tại Ca-đe-ba-nê-a (19-46)

   • Y-sơ-ra-ên không chịu vào xứ (26-33)

   • Chiếm Ca-na-an bất thành (41-46)

 • 2

  • Lang thang 38 năm trong hoang mạc (1-23)

  • Thắng vua Si-hôn của Hết-bôn (24-37)

 • 3

  • Thắng vua Óc của Ba-san (1-7)

  • Chia đất phía đông sông Giô-đanh (8-20)

  • Giô-suê nói đừng sợ (21, 22)

  • Môi-se không được vào xứ (23-29)

 • 4

  • Kêu gọi vâng lời (1-14)

   • Đừng quên việc Đức Chúa Trời đã làm (9)

  • Đức Giê-hô-va đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc (15-31)

  • Không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Giê-hô-va (32-40)

  • Các thành trú ẩn phía đông sông Giô-đanh (41-43)

  • Giới thiệu Luật pháp (44-49)

 • 5

  • Giao ước của Đức Giê-hô-va tại Hô-rếp (1-5)

  • Nhắc lại Mười Điều Răn (6-22)

  • Dân chúng sợ hãi tại núi Si-nai (23-33)

 • 6

  • Yêu thương Đức Giê-hô-va hết lòng (1-9)

   • “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe!” (4)

   • Cha mẹ dạy dỗ con cái (6, 7)

  • Đừng quên Đức Giê-hô-va (10-15)

  • Không được thử Đức Giê-hô-va (16-19)

  • Kể với thế hệ sau (20-25)

 •  7

  • Bảy dân tộc sẽ bị hủy diệt (1-6)

  • Lý do Y-sơ-ra-ên được chọn (7-11)

  • Vâng lời mang lại thành công trong tương lai (12-26)

 • 8

  • Nhắc lại ân phước đến từ Đức Giê-hô-va (1-9)

   • “Sống không chỉ nhờ bánh” (3)

  • Đừng quên Đức Giê-hô-va (10-20)

 •   9

  • Lý do Y-sơ-ra-ên được ban xứ (1-6)

  • Y-sơ-ra-ên chọc giận Đức Giê-hô-va bốn lần (7-29)

   • Bò con bằng vàng (7-14)

   • Môi-se nói giùm dân chúng (15-21, 25-29)

   • Thêm ba lần chọc giận (22)

 • 10

  • Làm lại hai bảng (1-11)

  • Điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi (12-22)

   • Kính sợ và yêu thương Đức Giê-hô-va (12)

 • 11

  • Anh em đã thấy sự vĩ đại của Đức Giê-hô-va (1-7)

  • Đất Hứa (8-12)

  • Phần thưởng cho sự vâng lời (13-17)

  • Khắc ghi lời Đức Chúa Trời vào lòng (18-25)

  • “Ân phước và sự nguyền rủa” (26-32)

 • 12

  • Thờ phượng tại nơi Đức Chúa Trời chọn (1-14)

  • Được ăn thịt nhưng không được ăn huyết (15-28)

  • Đừng mắc bẫy thần khác (29-32)

 • 13

  • Cách đối xử với kẻ bội đạo (1-18)

 • 14

  • Cách biểu lộ lòng thương tiếc không thích hợp (1, 2)

  • Thức ăn tinh sạch và ô uế (3-21)

  • Một phần mười cho Đức Giê-hô-va (22-29)

 • 15

  • Tha nợ sau mỗi bảy năm (1-6)

  • Giúp người nghèo (7-11)

  • Thả nô lệ sau mỗi bảy năm (12-18)

   • Dùi xỏ qua tai nô lệ (16, 17)

  • Biệt riêng ra thánh con vật đầu lòng (19-23)

 • 16

  • Lễ Vượt Qua; Lễ Bánh Không Men (1-8)

  • Lễ Các Tuần (9-12)

  • Lễ Lều Tạm (13-17)

  • Bổ nhiệm quan xét (18-20)

  • Vật bị cấm dùng trong sự thờ phượng (21, 22)

 • 17

  • Vật tế lễ không được có khiếm khuyết (1)

  • Xử lý vấn đề bội đạo (2-7)

  • Vấn đề khó xét xử (8-13)

  • Chỉ dẫn cho vua tương lai (14-20)

   • Vua phải chép lại một bản của Luật pháp (18)

 • 18

  • Phần của thầy tế lễ và người Lê-vi (1-8)

  • Thực hành huyền bí bị cấm (9-14)

  • Một nhà tiên tri giống như Môi-se (15-19)

  • Cách nhận ra kẻ tiên tri giả (20-22)

 • 19

  • Tội đổ máu và các thành trú ẩn (1-13)

  • Không dời mốc ranh giới (14)

  • Nhân chứng tại nơi xét xử (15-21)

   • Cần hai hoặc ba nhân chứng (15)

 • 20

  • Luật về chiến trận (1-20)

   • Miễn nghĩa vụ quân sự (5-9)

 • 21

  • Án mạng không biết hung thủ (1-9)

  • Cưới phụ nữ bị bắt (10-14)

  • Quyền trưởng nam (15-17)

  • Đứa con trai ương ngạnh (18-21)

  • Kẻ bị treo trên cây cột là bị nguyền rủa (22, 23)

 • 22

  • Coi trọng súc vật của người khác (1-4)

  • Mặc đồ của người khác giới (5)

  • Nhân từ với thú vật (6, 7)

  • Lan can trên sân thượng (8)

  • Cách kết hợp không đúng (9-11)

  • Tua trên áo (12)

  • Luật về những vi phạm về tình dục (13-30)

 • 23

  • Người không đủ điều kiện gia nhập dân Đức Chúa Trời (1-8)

  • Tinh sạch trong trại (9-14)

  • Nô lệ bỏ trốn (15, 16)

  • Cấm mại dâm (17, 18)

  • Tiền lãi và lời hứa nguyện (19-23)

  • Những gì người qua đường được ăn (24, 25)

 • 24

  • Kết hôn và ly dị (1-5)

  • Tôn trọng sự sống (6-9)

  • Thể hiện lòng quan tâm người nghèo (10-18)

  • Luật về việc mót (19-22)

 • 25

  • Quy định về phạt đòn (1-3)

  • Không được bịt miệng bò đực đang đạp lúa (4)

  • Kết hôn với anh em chồng (5-10)

  •  Hành vi cầm nắm không đứng đắn khi đánh nhau (11, 12)

  • Trái cân và vật dụng đo lường trung thực (13-16)

  • Dân A-ma-léc phải bị hủy diệt (17-19)

 • 26

  • Dâng thổ sản đầu mùa (1-11)

  • Một phần mười thứ hai (12-15)

  • Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp quý báu của Đức Giê-hô-va (16-19)

 • 27

  • Luật pháp được viết trên các khối đá (1-10)

  • Núi Ê-banh và núi Ga-ri-xim (11-14)

  • Nhắc lại lời rủa sả (15-26)

 • 28

  • Ân phước của sự vâng lời (1-14)

  • Lời rủa sả cho sự bất tuân (15-68)

 •  29

  • Giao ước với Y-sơ-ra-ên tại Mô-áp (1-13)

  • Cảnh báo về sự bất tuân (14-29)

   • Điều giấu kín, điều được tỏ lộ (29)

 • 30

  • Trở về với Đức Giê-hô-va (1-10)

  • Điều răn của Đức Giê-hô-va không quá khó (11-14)

  • Chọn sự sống hoặc sự chết (15-20)

 • 31

  • Môi-se sắp qua đời (1-8)

  • Đọc Luật pháp trước dân chúng (9-13)

  • Giô-suê được bổ nhiệm (14, 15)

  • Sự phản nghịch của Y-sơ-ra-ên được báo trước (16-30)

   • Bài hát để dạy Y-sơ-ra-ên (19, 22, 30)

 • 32

  • Bài hát của Môi-se (1-47)

   • Đức Giê-hô-va là Vầng Đá (4)

   • Y-sơ-ra-ên quên Vầng Đá của mình (18)

   • “Sự báo thù thuộc về ta” (35)

   • “Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân ngài” (43)

  • Môi-se qua đời trên núi Nê-bô (48-52)

 • 33

  • Môi-se chúc phước cho các chi phái (1-29)

   • “Cánh tay muôn đời” của Đức Giê-hô-va (27)

 • 34

  • Đức Giê-hô-va cho Môi-se xem xứ (1-4)

  • Môi-se qua đời (5-12)