Skip to content

Skip to table of contents

Sách Ô-sê

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Vợ Ô-sê và con của cô (1-9)

   • Gít-rê-ên (4), Lô-ru-ha-ma (6) và Lô-am-mi (9)

  • Hy vọng về sự khôi phục và hợp nhất (10, 11)

 • 2

  • Y-sơ-ra-ên bất trung bị trừng phạt (1-13)

  • Sự khôi phục để Đức Giê-hô-va trở thành Chồng (14-23)

   • “Ngươi sẽ gọi ta là Chồng” (16)

 • 3

  • Ô-sê chuộc lại người vợ ngoại tình (1-3)

  • Y-sơ-ra-ên sẽ trở về với Đức Giê-hô-va (4, 5)

 • 4

  • Đức Giê-hô-va kiện Y-sơ-ra-ên (1-8)

   • Trong xứ không có hiểu biết về Đức Chúa Trời (1)

  • Y-sơ-ra-ên thờ thần tượng và lang chạ (9-19)

   • Tinh thần đàng điếm khiến dân chúng lạc lối (12)

 • 5

  • Sự phán xét trên Ép-ra-im và Giu-đa (1-15)

 • 6

  • Lời kêu gọi trở về với Đức Giê-hô-va (1-3)

  • Tình yêu thương thành tín chóng qua của dân chúng (4-6)

   • Tình yêu thương thành tín tốt hơn vật tế lễ (6)

  • Hạnh kiểm đáng xấu hổ của dân chúng (7-11)

 • 7

  • Miêu tả sự gian ác của Ép-ra-im (1-16)

   • Không thoát khỏi lưới của Đức Chúa Trời (12)

 • 8

  • Gặt hậu quả của tội thờ thần tượng (1-14)

   • Gieo gió gặt bão (7)

   • Y-sơ-ra-ên quên Đấng Sáng Tạo của mình (14)

 • 9

  • Tội lỗi khiến Ép-ra-im bị Đức Chúa Trời chối bỏ (1-17)

   •  Dâng mình cho thần đáng xấu hổ (10)

 • 10

  • Y-sơ-ra-ên, cây nho suy yếu, sẽ bị tàn phá (1-15)

 • 11

  • Đức Chúa Trời yêu thương Y-sơ-ra-ên từ lúc nhỏ (1-12)

   • “Ta đã gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập” (1)

 • 12

  • Ép-ra-im nên trở về với Đức Giê-hô-va (1-14)

   • Gia-cốp tranh đấu với Đức Chúa Trời (3)

   • Gia-cốp khóc lóc để nhận ân huệ của Đức Chúa Trời (4)

 • 13

  • Ép-ra-im bất trung đã quên Đức Giê-hô-va (1-16)

   • “Hỡi sự chết, các nọc độc của ngươi đâu?” (14)

 • 14

  • Lời kêu gọi trở về với Đức Giê-hô-va (1-3)

   • Dâng lời ngợi khen của môi miệng (2)

  • Chữa lành sự bất trung của Y-sơ-ra-ên (4-9)