Skip to content

Skip to table of contents

Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Gia phả Chúa Giê-su Ki-tô (1-17)

  • Sự ra đời của Chúa Giê-su (18-25)

 • 2

  • Cuộc viếng thăm của các nhà chiêm tinh (1-12)

  • Trốn sang Ai Cập (13-15)

  • Hê-rốt giết các bé trai (16-18)

  • Trở về Na-xa-rét (19-23)

 • 3

  • Giăng Báp-tít rao giảng (1-12)

  • Chúa Giê-su chịu phép báp-têm (13-17)

 • 4

  • Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su (1-11)

  • Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng ở Ga-li-lê (12-17)

  • Gọi các môn đồ đầu tiên (18-22)

  • Chúa Giê-su rao giảng, dạy dỗ và chữa lành (23-25)

 • 5

  • BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (1-48)

   • Chúa Giê-su bắt đầu dạy trên núi (1, 2)

   • Chín niềm hạnh phúc (3-12)

   • Muối và ánh sáng (13-16)

   • Chúa Giê-su đến để làm ứng nghiệm Luật pháp (17-20)

   • Lời khuyên về sự căm giận (21-26), ngoại tình (27-30), ly dị (31, 32), lời thề (33-37), trả đũa (38-42), yêu kẻ thù (43-48)

 • 6

  • BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (1-34)

   • Tránh phô trương sự công chính (1-4)

   • Cách cầu nguyện (5-15)

    • Lời cầu nguyện mẫu (9-13)

   • Việc kiêng ăn (16-18)

   • Của báu trên đất và trên trời (19-24)

   • Đừng lo lắng nữa (25-34)

    • Luôn tìm kiếm Nước Trời trước hết (33)

 • 7

  • BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (1-27)

   • Đừng xét đoán nữa (1-6)

   • Cứ xin, cứ tìm, cứ gõ (7-11)

   • Luật Vàng (12)

   • Cổng hẹp (13, 14)

   • Nhờ trái của họ mà nhận biết họ (15-23)

   • Nhà trên đá, nhà trên cát (24-27)

  • Đoàn dân kinh ngạc về lời dạy của Chúa Giê-su (28, 29)

 • 8

  • Người phong cùi được lành bệnh (1-4)

  • Đức tin của viên sĩ quan (5-13)

  • Chúa Giê-su chữa lành nhiều người tại Ca-bê-na-um (14-17)

  • Cách theo Chúa Giê-su (18-22)

  • Chúa Giê-su làm yên bão (23-27)

  • Chúa Giê-su cho quỷ nhập vào bầy heo (28-34)

 • 9

  • Chúa Giê-su chữa lành người bại liệt (1-8)

  • Chúa Giê-su gọi Ma-thi-ơ (9-13)

  • Câu hỏi về việc kiêng ăn (14-17)

  • Con gái Giai-ru; một phụ nữ sờ áo ngoài của Chúa Giê-su (18-26)

  • Chúa Giê-su chữa lành người mù và người câm (27-34)

  • Mùa gặt thì trúng nhưng thợ gặt thì ít (35-38)

 • 10

  • Mười hai sứ đồ (1-4)

  • Các chỉ dẫn cho thánh chức (5-15)

  • Các môn đồ sẽ bị bắt bớ (16-25)

  • Sợ Đức Chúa Trời, chứ đừng sợ loài người (26-31)

  • Không đem bình an, mà đem gươm giáo (32-39)

  • Tiếp đón môn đồ Chúa Giê-su (40-42)

 • 11

  • Giăng Báp-tít được ngợi khen (1-15)

  • Lên án thế hệ không hưởng ứng (16-24)

  • Chúa Giê-su ca ngợi Cha ngài vì ban ơn cho người khiêm nhường (25-27)

  • Ách của Chúa Giê-su giúp lại sức (28-30)

 • 12

  • Chúa Giê-su, “Chúa của ngày Sa-bát” (1-8)

  •  Người đàn ông bị teo tay được chữa lành (9-14)

  • Tôi tớ được Đức Chúa Trời yêu quý (15-21)

  • Đuổi quỷ bằng thần khí thánh (22-30)

  • Tội không thể tha (31, 32)

  • Nhờ trái mà nhận biết cây (33-37)

  • Dấu về Giô-na (38-42)

  • Khi tà thần trở về (43-45)

  • Mẹ và anh em của Chúa Giê-su (46-50)

 • 13

  • MINH HỌA VỀ NƯỚC TRỜI (1-52)

   • Người gieo giống (1-9)

   • Lý do Chúa Giê-su dùng minh họa (10-17)

   • Giải thích minh họa người gieo giống (18-23)

   • Lúa mì và cỏ dại (24-30)

   • Hạt cải và men (31-33)

   • Việc dùng minh họa ứng nghiệm lời tiên tri (34, 35)

   • Giải thích minh họa lúa mì và cỏ dại (36-43)

   • Báu vật ẩn giấu và ngọc trai quý (44-46)

   • Lưới kéo (47-50)

   • Các báu vật, cả mới lẫn cũ (51, 52)

  • Chúa Giê-su bị bác bỏ ở quê hương (53-58)

 • 14

  • Giăng Báp-tít bị chém đầu (1-12)

  • Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn (13-21)

  • Chúa Giê-su đi trên mặt nước (22-33)

  • Chữa bệnh tại Ghê-nê-xa-rết (34-36)

 • 15

  • Vạch trần truyền thống loài người (1-9)

  • Sự ô uế ra từ lòng (10-20)

  • Đức tin mạnh của một phụ nữ người Phê-ni-xi (21-28)

  • Chúa Giê-su chữa lành nhiều bệnh tật (29-31)

  • Chúa Giê-su cho 4.000 người ăn (32-39)

 • 16

  • Xin một dấu lạ (1-4)

  • Men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê (5-12)

  • Các chìa khóa của Nước Trời (13-20)

   • Hội thánh xây trên nền đá (18)

  • Báo trước cái chết của Chúa Giê-su (21-23)

  • Làm môn đồ chân chính (24-28)

 • 17

  • Chúa Giê-su biến hình (1-13)

  • Đức tin bằng hạt cải (14-21)

  • Báo trước lần nữa về cái chết của Chúa Giê-su (22, 23)

  • Đóng thuế bằng đồng tiền từ miệng cá (24-27)

 • 18

  • Người lớn nhất trong Nước Trời (1-6)

  • Chướng ngại gây vấp ngã (7-11)

  • Minh họa về con cừu bị lạc (12-14)

  • Cách để được lại anh em mình (15-20)

  • Minh họa về đầy tớ không chịu tha nợ (21-35)

 • 19

  • Kết hôn và ly dị (1-9)

  • Món quà độc thân (10-12)

  • Chúa Giê-su chúc phước cho trẻ em (13-15)

  • Câu hỏi của người trai trẻ giàu có (16-24)

  • Những hy sinh vì Nước Trời (25-30)

 • 20

  • Những người làm việc trong vườn nho, tiền công bằng nhau (1-16)

  • Báo trước lần nữa về cái chết của Chúa Giê-su (17-19)

  • Xin địa vị trong Nước Trời (20-28)

   • Chúa Giê-su làm giá chuộc cho nhiều người (28)

  • Hai người mù được chữa lành (29-34)

 • 21

  • Chúa Giê-su vẻ vang vào thành (1-11)

  • Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ (12-17)

  • Cây vả bị rủa (18-22)

  • Quyền của Chúa Giê-su bị thách thức (23-27)

  • Minh họa về hai người con trai (28-32)

  • Minh họa về những kẻ trồng nho giết người (33-46)

   • Đá chốt nơi góc nhà bị loại bỏ (42)

 • 22

  • Minh họa về tiệc cưới (1-14)

  • Đức Chúa Trời và Sê-sa (15-22)

  • Câu hỏi về sự sống lại (23-33)

  • Hai điều răn quan trọng nhất (34-40)

  • Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít chăng? (41-46)

 •  23

  • Đừng bắt chước thầy kinh luật và người Pha-ri-si (1-12)

  • Khốn cho thầy kinh luật và người Pha-ri-si (13-36)

  • Chúa Giê-su than về Giê-ru-sa-lem (37-39)

 • 24

  • DẤU HIỆU VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐẤNG KI-TÔ (1-51)

   • Chiến tranh, đói kém, động đất (7)

   • Tin mừng phải được rao truyền (14)

   • Hoạn nạn lớn (21, 22)

   • Dấu hiệu của Con Người (30)

   • Cây vả (32-34)

   • Giống thời Nô-ê (37-39)

   • Hãy luôn thức canh (42-44)

   • Đầy tớ trung tín và đầy tớ gian ác (45-51)

 • 25

  • DẤU HIỆU VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐẤNG KI-TÔ (1-46)

   • Minh họa về mười trinh nữ (1-13)

   • Minh họa về ta-lâng (14-30)

   • Chiên và dê (31-46)

 • 26

  • Các thầy tế lễ bày mưu giết Chúa Giê-su (1-5)

  • Đổ dầu thơm trên Chúa Giê-su (6-13)

  • Lễ Vượt Qua cuối cùng và sự phản bội (14-25)

  • Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa (26-30)

  • Báo trước Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (31-35)

  • Chúa Giê-su cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-nê (36-46)

  • Chúa Giê-su bị bắt (47-56)

  • Cuộc xét xử trước Tòa Tối Cao (57-68)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (69-75)

 • 27

  • Chúa Giê-su bị nộp cho Phi-lát (1, 2)

  • Giu-đa treo cổ tự tử (3-10)

  • Chúa Giê-su đứng trước Phi-lát (11-26)

  • Bị chế nhạo trước công chúng (27-31)

  • Bị đóng đinh trên cây cột tại Gô-gô-tha (32-44)

  • Cái chết của Chúa Giê-su (45-56)

  • Chúa Giê-su được chôn cất (57-61)

  • Mộ được canh giữ cẩn thận (62-66)

 • 28

  • Chúa Giê-su được sống lại (1-10)

  • Lính canh nhận hối lộ để nói dối (11-15)

  • Sứ mạng đào tạo môn đồ (16-20)