Ma-la-chi 3:1-18

 • Chúa đến làm sạch đền thờ ngài (1-5)

  • Sứ giả của giao ước (1)

 • Kêu gọi trở lại cùng Đức Giê-hô-va (6-12)

  • Đức Giê-hô-va không hề thay đổi (6)

  • “Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi” (7)

  • ‘Hãy đem toàn bộ thuế một phần mười, rồi Đức Giê-hô-va sẽ đổ phước xuống’ (10)

 • Người công chính và kẻ gian ác (13-18)

  • Cuốn sách để kỷ niệm được viết trước mặt Đức Chúa Trời (16)

  • Thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác (18)

3  “Này! Ta sai sứ giả ta đi, người sẽ dọn một con đường trước mặt ta.+ Thình lình, Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ đến đền thờ ngài;+ và sứ giả của giao ước mà các ngươi yêu mến sẽ đến. Này! Ngài chắc chắn sẽ đến”. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  “Nhưng ai sẽ chịu nổi ngày ngài đến, ai sẽ đứng vững khi ngài xuất hiện? Vì ngài sẽ như ngọn lửa của thợ luyện và nước tro+ của thợ giặt.  Như thợ luyện và thợ làm sạch bạc,+ ngài sẽ ngồi và làm sạch con cháu Lê-vi; ngài sẽ tinh luyện* họ như thể vàng bạc; rồi đối với Đức Giê-hô-va, họ sẽ trở thành những người dâng lễ vật với lòng công chính.  Lễ vật của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ thật sự làm hài lòng Đức Giê-hô-va, như những ngày thuở trước, như những năm cổ xưa.+  Ta sẽ đến gần để xét xử các ngươi, sẽ mau chóng làm chứng nghịch lại các thuật sĩ,+ kẻ ngoại tình, kẻ thề dối,+ kẻ lừa đảo người làm thuê+ cùng cô nhi quả phụ,+ và kẻ không giúp đỡ* ngoại kiều.+ Những kẻ như thế chẳng kính sợ ta”. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  “Ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi.+ Còn các ngươi là con cháu Gia-cốp, các ngươi chưa phải bị diệt vong.  Từ thời tổ phụ, các ngươi đã bỏ các điều lệ ta, không chịu vâng giữ.+ Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi hỏi: “Làm sao mà trở lại?”.  “Người phàm có thể ăn cắp của Đức Chúa Trời sao? Thế mà các ngươi ăn cắp của ta”. Các ngươi lại hỏi: “Chúng con ăn cắp gì của ngài?”. “Thuế một phần mười và phần đóng góp.  Các ngươi bị rủa* vì ăn cắp của ta, phải, cả nước đều ăn cắp. 10  Hãy đem toàn bộ thuế một phần mười vào kho,+ để có lương thực trong nhà ta;+ rồi hãy thử* ta, xem ta có mở các cửa đập trên trời+ và đổ* phước xuống đến nỗi không chỗ chứa chăng”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 11  “Vì các ngươi, ta sẽ quở trách loài hay cắn phá* nên nó sẽ không phá hại hoa màu của xứ, và cây nho trên đồng các ngươi sẽ không cằn cỗi”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 12  “Mọi nước ắt sẽ gọi các ngươi là người hạnh phúc,+ vì các ngươi sẽ trở thành xứ của niềm vui thích”. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 13  Đức Giê-hô-va phán: “Các ngươi nói lời xấc xược chống lại ta”. Nhưng các ngươi hỏi: “Chúng con nói với nhau điều gì mà chống lại ngài?”.+ 14  “Các ngươi nói: ‘Hầu việc Đức Chúa Trời thật vô ích.+ Chúng ta làm tròn bổn phận với ngài và bước đi buồn bã trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân nào có lợi gì? 15  Giờ chúng ta cho rằng người tự phụ* là hạnh phúc, còn kẻ làm ác là thành công.+ Họ dám thử Đức Chúa Trời mà chẳng hề hấn gì’”. 16  Trong khi đó, những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói với nhau, người này nói với người kia, thì Đức Giê-hô-va hằng để ý và lắng nghe. Trước mặt ngài, một cuốn sách để kỷ niệm được viết+ cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và ngẫm nghĩ về* danh ngài.+ 17  Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Họ sẽ thuộc về ta+ vào ngày ta gây dựng một sản nghiệp quý báu.*+ Ta sẽ tỏ lòng trắc ẩn với họ, như người cha tỏ lòng trắc ẩn với con trai phụng dưỡng mình.+ 18  Bấy giờ, sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác,+ giữa người hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc ngài sẽ một lần nữa được thấy rõ”.

Chú thích

Hay “lọc”.
Hay “kẻ phủ nhận quyền lợi của”.
Cũng có thể là “Các ngươi lấy lời rủa mà rủa ta”.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Ds: “trút hết”.
Có lẽ nói đến các dịch côn trùng.
Hay “nghĩ đến”. Cũng có thể là “quý mến”.
Hay “đặc biệt”.