Ma-la-chi 2:1-17

  • Các thầy tế lễ không dạy bảo dân (1-9)

    • Môi thầy tế lễ phải giữ kiến thức (7)

  • Dân mang tội vì vô cớ ly dị (10-17)

    • Đức Giê-hô-va phán: “Ta ghét việc ly dị” (16)

2  “Bây giờ, hỡi hàng tế lễ, đây là mệnh lệnh cho các ngươi:+  Nếu các ngươi không chịu nghe và để vào lòng hầu tôn vinh danh ta thì ta sẽ giáng lời rủa sả xuống các ngươi,+ ta sẽ đổi lời chúc phước ra lời rủa sả.*+ Thật, ta đã đổi lời chúc phước ra lời rủa sả vì các ngươi không để vào lòng điều gì cả”. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  “Này! Vì cớ các ngươi, ta sẽ làm hư* hạt giống đã gieo;+ ta sẽ rẩy phân lên mặt các ngươi, tức phân của lễ hội các ngươi, và các ngươi sẽ bị đem đi.*  Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta đã ban lệnh ấy cho các ngươi để giao ước giữa ta với Lê-vi được tiếp tục”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  “Giao ước giữa ta với người là giao ước sự sống và bình an; ta đã ban nó cho người cùng với lòng kính sợ ta. Người đã kính sợ ta, thật, người đã kính sợ danh ta.  Luật pháp* chân thật đã ở nơi miệng người,+ không có sự bất chính nơi môi người. Người đã đồng đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng,+ giúp nhiều người từ bỏ lỗi lầm mà trở lại.  Thật vậy, môi thầy tế lễ phải giữ kiến thức và dân chúng phải tìm luật pháp* từ miệng người,+ vì người là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.  Nhưng chính các ngươi đã lìa khỏi đường, làm nhiều người vấp ngã về luật pháp.*+ Các ngươi đã phá hoại giao ước của Lê-vi”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  “Ta sẽ khiến các ngươi ra đáng khinh và hèn mạt trước muôn dân, vì các ngươi không giữ đường lối ta mà lại thiên vị khi thi hành luật pháp”.+ 10  “Chẳng phải hết thảy chúng ta chỉ có một cha sao?+ Chẳng phải chỉ một Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta sao? Thế sao chúng ta lại đối xử tệ bạc* với nhau,+ xúc phạm giao ước của tổ phụ mình? 11  Giu-đa đã đối xử tệ bạc,* còn tại Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem thì có chuyện ghê tởm xảy ra; Giu-đa xúc phạm sự thánh khiết* của Đức Giê-hô-va,+ là điều ngài yêu chuộng, và lấy con gái của thần ngoại làm vợ.+ 12  Đức Giê-hô-va sẽ diệt trừ khỏi trại Gia-cốp bất cứ ai làm thế, dù hắn là ai,* dù hắn có dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va vạn quân”.+ 13  “Các ngươi còn làm một điều khác* khiến bàn thờ Đức Giê-hô-va phủ đầy nước mắt, sự khóc lóc và than thở đến nỗi ngài chẳng còn nhìn đến lễ vật của các ngươi hay vui lòng nhận vật gì từ tay các ngươi.+ 14  Các ngươi hỏi: ‘Sao lại như vậy?’. Đó là vì Đức Giê-hô-va đã làm chứng giữa ngươi với vợ ngươi cưới thời xuân xanh, là người mà ngươi đối xử tệ bạc* trong khi người là bạn đời và vợ theo giao ước.*+ 15  Nhưng cũng có người không làm thế vì được phần thần khí còn lại. Người ấy nghĩ đến điều gì? Dòng dõi của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy giữ gìn tâm trí các ngươi, đừng đối xử tệ bạc* với vợ cưới thời xuân xanh; 16  vì ta* ghét việc ly dị”.+ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán vậy. “Ta cũng ghét kẻ lấy bạo hành phủ đầy áo mình”.* Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. “Hãy giữ gìn tâm trí các ngươi, không được đối xử tệ bạc.*+ 17  Các ngươi làm Đức Giê-hô-va mệt mỏi bởi lời lẽ mình.+ Nhưng các ngươi hỏi: ‘Chúng tôi làm ngài mệt mỏi bằng cách nào?’. Bằng cách nói: ‘Ai làm điều xấu đều là người tốt trước mắt Đức Giê-hô-va và đẹp lòng ngài’,+ hay nói: ‘Đức Chúa Trời của công lý ở đâu?’”.

Chú thích

Hay “đổi ân phước ra sự rủa sả”.
Ds: “quở trách”.
Tức là đem đến nơi đổ phân của con sinh tế.
Hay “Sự dạy bảo”.
Hay “sự dạy bảo”.
Cũng có thể là “vì sự dạy bảo của các ngươi”.
Hay “xảo trá”.
Hay “xảo trá”.
Cũng có thể là “nơi thánh”.
Ds: “cả kẻ tỉnh táo lẫn kẻ đáp lời”.
Ds: “điều thứ hai”.
Hay “vợ hợp pháp”.
Hay “xảo trá”.
Hay “xảo trá”.
Ds: “ngài”.
Hay “kẻ hung bạo”.
Hay “xảo trá”.