Skip to content

Skip to table of contents

Sách Ma-la-chi

Chương

1 2 3 4

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Đức Giê-hô-va yêu thương dân ngài (1-5)

  • Các thầy tế lễ dâng vật tế lễ không tốt (6-14)

   • Danh Đức Chúa Trời sẽ vĩ đại giữa các nước (11)

 • 2

  • Các thầy tế lễ không dạy bảo dân (1-9)

   • Môi thầy tế lễ phải giữ kiến thức (7)

  • Dân mang tội vì vô cớ ly dị (10-17)

   • Đức Giê-hô-va phán: “Ta ghét việc ly dị” (16)

 • 3

  • Chúa đến làm sạch đền thờ ngài (1-5)

   • Sứ giả của giao ước (1)

  • Kêu gọi trở lại cùng Đức Giê-hô-va (6-12)

   • Đức Giê-hô-va không hề thay đổi (6)

   • “Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi” (7)

   • ‘Hãy đem toàn bộ thuế một phần mười, rồi Đức Giê-hô-va sẽ đổ phước xuống’ (10)

  • Người công chính và kẻ gian ác (13-18)

   • Cuốn sách để kỷ niệm được viết trước mặt Đức Chúa Trời (16)

   • Thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác (18)

 • 4

  • Ê-li-gia đến trước ngày của Đức Giê-hô-va (1-6)

   • “Mặt trời của sự công chính chiếu lên” (2)