Skip to content

Skip to table of contents

Sách Lê-vi

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lễ vật thiêu (1-17)

 • 2

  • Lễ vật ngũ cốc (1-16)

 • 3

  • Lễ vật hòa thuận (1-17)

   • Không được ăn mỡ hay huyết (17)

 • 4

  • Lễ vật chuộc tội (1-35)

 • 5

  • Các tội cụ thể và lễ vật phải dâng (1-6)

   • Báo cáo tội lỗi người khác (1)

  • Lễ vật thay thế của người nghèo (7-13)

  • Lễ vật chuộc lỗi lầm cho tội vô tình phạm (14-19)

 • 6

  • Nói thêm về lễ vật chuộc lỗi lầm (1-7)

  • Hướng dẫn về lễ vật (8-30)

   • Lễ vật thiêu (8-13)

   • Lễ vật ngũ cốc (14-23)

   • Lễ vật chuộc tội (24-30)

 • 7

  • Hướng dẫn về lễ vật (1-21)

   • Lễ vật chuộc lỗi lầm (1-10)

   • Lễ vật hòa thuận (11-21)

  • Cấm ăn mỡ và huyết (22-27)

  • Phần của thầy tế lễ (28-36)

  • Kết luận về lễ vật (37, 38)

 • 8

  • Lễ nhậm chức tế lễ dòng A-rôn (1-36)

 • 9

  • A-rôn dâng lễ vật cho lễ nhậm chức (1-24)

 • 10

  • Lửa từ Đức Giê-hô-va giết Na-đáp và A-bi-hu (1-7)

  • Điều lệ cho thầy tế lễ về việc ăn uống (8-20)

 • 11

  • Thú vật tinh sạch và ô uế (1-47)

 • 12

  • Tẩy uế sau khi sinh (1-8)

 • 13

  • Điều lệ về phong cùi (1-46)

  • Phong cùi trên quần áo (47-59)

 • 14

  • Tẩy sạch khỏi phong cùi (1-32)

  • Tẩy sạch nhà bị lây nhiễm (33-57)

 • 15

  • Bộ phận sinh dục bị ô uế vì chảy mủ (1-33)

 • 16

  • Ngày Chuộc Tội (1-34)

 • 17

  • Lều thánh, nơi dâng vật tế lễ (1-9)

  • Cấm ăn huyết (10-14)

  • Điều lệ về thú vật đã chết khi tìm thấy (15, 16)

 •  18

  • Mối quan hệ tình dục bất chính (1-30)

   • Không được bắt chước dân Ca-na-an (3)

   • Mối quan hệ loạn luân (6-18)

   • Trong kỳ kinh nguyệt (19)

   • Đồng tính luyến ái (22)

   • Hành vi giao hợp với thú vật (23)

   • ‘Giữ tinh sạch, nếu không xứ sẽ mửa các ngươi ra’ (24-30)

 • 19

  • Luật về sự thánh khiết (1-37)

   • Cách thu hoạch thích hợp (9, 10)

   • Quan tâm người điếc và mù (14)

   • Sự vu khống (16)

   • Không được căm giận (18)

   • Cấm phép thuật và ma thuật (26, 31)

   • Cấm xăm mình (28)

   • Kính trọng người lớn tuổi (32)

   • Đối xử với ngoại kiều (33, 34)

 • 20

  • Thờ thần Mô-léc; ma thuật (1-6)

  • Nên thánh và kính trọng cha mẹ (7-9)

  • Cái chết dành cho kẻ phạm tội liên quan đến tình dục (10-21)

  • Nên thánh để ở trong xứ (22-26)

  • Kẻ thực hành ma thuật phải bị xử tử (27)

 • 21

  • Thầy tế lễ phải thánh và không bị ô uế (1-9)

  • Thầy tế lễ thượng phẩm không được làm mình bị ô uế (10-15)

  • Thầy tế lễ không được có khuyết tật về thể chất (16-24)

 • 22

  • Sự tinh khiết của thầy tế lễ và việc ăn vật thánh (1-16)

  • Chỉ lễ vật khỏe mạnh được chấp nhận (17-33)

 • 23

  • Ngày thánh và lễ thánh (1-44)

   • Ngày Sa-bát (3)

   • Lễ Vượt Qua (4, 5)

   • Lễ Bánh Không Men (6-8)

   • Dâng lễ vật đầu mùa (9-14)

   • Lễ Các Tuần (15-21)

   • Cách thu hoạch thích hợp (22)

   • Lễ Tiếng Kèn (23-25)

   • Ngày Chuộc Tội (26-32)

   • Lễ Lều Tạm (33-43)

 • 24

  • Dầu cho các ngọn đèn của lều thánh (1-4)

  • Bánh dâng hiến (5-9)

  • Kẻ nói phạm danh Đức Chúa Trời bị ném đá (10-23)

 • 25

  • Năm Sa-bát (1-7)

  • Năm Ân Xá (8-22)

  • Khôi phục sản nghiệp (23-34)

  • Cách đối xử với người nghèo (35-38)

  • Luật về nô lệ (39-55)

 • 26

  • Tránh thờ thần tượng (1, 2)

  • Những ân phước của sự vâng lời (3-13)

  • Hình phạt của sự bất tuân (14-46)

 • 27

  • Chuộc lại những điều được hứa nguyện (1-27)

  • Những điều dâng vô điều kiện cho Đức Giê-hô-va (28, 29)

  • Chuộc lại một phần mười (30-34)