Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sách Khải huyền

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Sự mạc khải từ Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-su (1-3)

  • Lời chào gửi đến bảy hội thánh (4-8)

   • “Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (8)

  • Nhờ được thần khí tác động, Giăng ở trong ngày của Chúa (9-11)

  • Khải tượng về Chúa Giê-su vinh hiển (12-20)

 • 2

  • Thông điệp cho Ê-phê-sô (1-7), Si-miệc-nơ (8-11), Bẹt-găm (12-17), Thi-a-ti-rơ (18-29)

 • 3

  • Thông điệp cho Sạt-đe (1-6), Phi-la-đen-phi-a (7-13), Lao-đi-xê (14-22)

 • 4

  • Khải tượng về sự hiện diện của Đức Giê-hô-va ở trên trời (1-11)

   • Đức Giê-hô-va ngồi trên ngai (2)

   • Hai mươi bốn trưởng lão ngồi trên ngai (4)

   • Bốn sinh vật (6)

 • 5

  • Cuộn sách có bảy con dấu (1-5)

  • Chiên Con lấy cuộn sách (6-8)

  • Chiên Con xứng đáng gỡ các con dấu (9-14)

 • 6

  • Chiên Con gỡ sáu con dấu đầu tiên (1-17)

   • Đấng chinh phục cưỡi ngựa bạch (1, 2)

   • Người cưỡi ngựa màu đỏ như lửa sẽ lấy đi hòa bình (3, 4)

   • Người cưỡi ngựa ô sẽ đem lại đói kém (5, 6)

   • Người cưỡi ngựa sắc tái xanh có tên là Sự Chết (7, 8)

   • Dưới bàn thờ có máu của những người bị giết hại (9-11)

   • Một trận động đất lớn (12-17)

 • 7

  • Bốn thiên sứ giữ chặt những ngọn gió hủy diệt (1-3)

  • Một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng dấu (4-8)

  • Một đám đông lớn mặc áo trắng dài (9-17)

 • 8

  • Gỡ con dấu thứ bảy (1-6)

  • Thổi bốn chiếc kèn đầu tiên (7-12)

  • Thông báo về ba cơn khốn (13)

 • 9

  • Kèn thứ năm (1-11)

  • Một cơn khốn đã qua, hai cơn khốn nữa đang đến (12)

  • Kèn thứ sáu (13-21)

 • 10

  • Một thiên sứ mạnh mẽ có cuộn sách nhỏ (1-7)

   • “Không còn sự trì hoãn nữa” (6)

   • Sự mầu nhiệm sẽ được hoàn tất (7)

  • Giăng ăn cuộn sách nhỏ (8-11)

 • 11

  • Hai nhân chứng (1-13)

   • Mặc vải thô đi nói tiên tri trong 1.260 ngày (3)

   • Bị giết và không được chôn cất (7-10)

   • Được làm sống lại sau ba ngày rưỡi (11, 12)

  • Cơn khốn thứ hai đã qua, cơn khốn thứ ba đang đến (14)

  • Kèn thứ bảy (15-19)

   • Nước của Chúa chúng ta và Đấng Ki-tô của ngài (15)

   • Những kẻ hủy hoại trái đất sẽ bị hủy diệt (18)

 • 12

  • Người phụ nữ, con trai bà và con rồng (1-6)

  • Mi-ca-ên chiến đấu với con rồng (7-12)

   • Con rồng bị quăng xuống đất (9)

   • Ác Quỷ biết mình chỉ còn một thời gian ngắn (12)

  • Con rồng bắt bớ người phụ nữ (13-17)

 • 13

  • Con thú dữ có bảy đầu từ dưới biển lên (1-10)

  • Con thú có hai sừng từ dưới đất lên (11-13)

  • Tượng con thú bảy đầu (14, 15)

  • Dấu và số của con thú dữ (16-18)

 • 14

  • Chiên Con và 144.000 người (1-5)

  • Những thông điệp đến từ ba thiên sứ (6-12)

   • Thiên sứ ở giữa trời có tin mừng (6, 7)

  • Hạnh phúc cho những người chết trong Đấng Ki-tô (13)

  • Hai vụ mùa trên đất (14-20)

 • 15

  • Bảy thiên sứ mang bảy tai vạ (1-8)

   • Bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con (3, 4)

 • 16

  • Bảy bát của cơn giận Đức Chúa Trời (1-21)

   • Trút xuống trái đất (2), biển (3), các dòng sông và suối nước (4-7), mặt trời (8, 9), ngai con thú dữ (10, 11), sông Ơ-phơ-rát (12-16) và không khí (17-21)

   • Cuộc chiến của Đức Chúa Trời tại Ha-ma-ghê-đôn (14, 16)

 • 17

  • Sự phán xét “Ba-by-lôn Lớn” (1-18)

   • Đại kỹ nữ ngồi trên một con thú sắc đỏ (1-3)

   • Con thú “trước đã có, nay không có, nhưng sắp lên từ vực sâu” (8)

   • Mười cái sừng sẽ chiến đấu với Chiên Con (12-14)

   • Mười cái sừng sẽ ghét ả kỹ nữ (16, 17)

 • 18

  • “Ba-by-lôn Lớn” bị sụp đổ (1-8)

   • “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó” (4)

  • Than khóc về sự sụp đổ của Ba-by-lôn (9-19)

  • Trên trời vui mừng về sự sụp đổ của Ba-by-lôn (20)

  • Ba-by-lôn sẽ bị quăng xuống biển như một khối đá (21-24)

 • 19

  • Hãy ngợi khen Gia về các phán quyết của ngài (1-10)

   • Lễ cưới của Chiên Con (7-9)

  • Đấng cưỡi ngựa bạch (11-16)

  • Đại tiệc của Đức Chúa Trời (17, 18)

  • Con thú dữ bị đánh bại (19-21)

 • 20

  • Sa-tan bị xiềng lại trong 1.000 năm (1-3)

  • Những người cai trị với Đấng Ki-tô trong 1.000 năm (4-6)

  • Sa-tan sẽ được thả ra, rồi bị hủy diệt (7-10)

  • Người chết được phán xét trước ngai màu trắng (11-15)

 • 21

  • Trời mới và đất mới (1-8)

   • Không còn sự chết (4)

   • Mọi vật nên mới (5)

  • Miêu tả Giê-ru-sa-lem Mới (9-27)

 • 22

  • Sông nước sự sống (1-5)

  • Phần kết (6-21)

   • ‘Hãy đến! Hãy lấy nước sự sống miễn phí’ (17)

   • “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến” (20)