Skip to content

Skip to table of contents

Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Đức Chúa Trời phán qua Con ngài (1-4)

  • Con cao trọng hơn các thiên sứ (5-14)

 • 2

  • Chú ý hơn mức bình thường (1-4)

  • Muôn vật phải phục Chúa Giê-su (5-9)

  • Chúa Giê-su và anh em của ngài (10-18)

   • Đấng Lãnh Đạo Chính dẫn họ đến sự cứu rỗi (10)

   • Thầy tế lễ thượng phẩm có lòng thương xót (17)

 • 3

  • Chúa Giê-su lớn hơn Môi-se (1-6)

   • Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật (4)

  • Cảnh báo về việc thiếu đức tin (7-19)

   • “Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài” (7, 15)

 • 4

  • Nguy cơ không được vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời (1-10)

  • Lời khuyên hãy vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời (11-13)

   • Lời Đức Chúa Trời là lời sống (12)

  • Chúa Giê-su, thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại (14-16)

 • 5

  • Chúa Giê-su cao trọng hơn thầy tế lễ thượng phẩm loài người (1-10)

   • Theo cách của Mên-chi-xê-đéc (6, 10)

   • Học vâng lời từ những điều mình phải chịu (8)

   • Có trách nhiệm mang lại sự cứu rỗi vĩnh viễn (9)

  • Cảnh báo về việc thiếu thành thục (11-14)

 • 6

  • Tiến đến sự thành thục (1-3)

  • Những người từ bỏ đức tin đóng đinh Con trên cây cột lần nữa (4-8)

  • Tin chắc về niềm hy vọng của mình (9-12)

  • Lời hứa của Đức Chúa Trời là chắc chắn (13-20)

   • Lời hứa và lời thề không hề thay đổi của Đức Chúa Trời (17, 18)

 • 7

  • Mên-chi-xê-đéc, vua và thầy tế lễ có một không hai (1-10)

  • Chức tế lễ vượt trội của Đấng Ki-tô (11-28)

   • Đấng Ki-tô có thể cứu rỗi một cách trọn vẹn (25)

 • 8

  • Lều thánh tượng trưng cho những điều trên trời (1-6)

  • Sự tương phản giữa giao ước cũ và giao ước mới (7-13)

 • 9

  • Việc phụng sự tại nơi thánh ở trên đất (1-10)

  • Đấng Ki-tô vào trời với huyết mình (11-28)

   • Đấng trung gian của giao ước mới (15)

 •  10

  • Các con sinh tế là vô tác dụng (1-4)

   • Luật pháp là bóng (1)

  • Vật tế lễ mà Đấng Ki-tô dâng một lần đủ cả (5-18)

  • Con đường mới và sống dẫn vào nơi thánh (19-25)

   • Chớ bỏ việc nhóm họp với nhau (24, 25)

  • Cảnh báo về việc cố tình phạm tội (26-31)

  • Chịu đựng nhờ niềm tin chắc và đức tin (32-39)

 • 11

  • Định nghĩa đức tin (1, 2)

  • Những gương về đức tin (3-40)

   • Không có đức tin thì chẳng thể nào làm vui lòng Đức Chúa Trời (6)

 • 12

  • Chúa Giê-su, Đấng Làm Trọn Vẹn của đức tin chúng ta (1-3)

   • Một đám mây nhân chứng rất lớn (1)

  • Chớ xem thường sự sửa dạy của Đức Giê-hô-va (4-11)

  • Làm cho thẳng con đường dưới chân anh em (12-17)

  • Đến gần Giê-ru-sa-lem trên trời (18-29)

 • 13

  • Lời khuyên bảo và lời chào cuối (1-25)

   • Đừng quên tỏ lòng hiếu khách (2)

   • Phải tôn trọng hôn nhân (4)

   • Vâng lời những người dẫn đầu (7, 17)

   • Dâng vật tế lễ là lời ngợi khen (15, 16)