Ha-gai 2:1-23

 • Đền thờ thứ hai sẽ tràn ngập sự vinh hiển (1-9)

  • Tất cả các nước sẽ bị rung chuyển (7)

  • Báu vật của các nước sẽ đổ về (7)

 • Xây lại đền thờ đem đến ân phước (10-19)

  • Không thể truyền sự thánh khiết (10-14)

 • Thông điệp cho Xô-rô-ba-bên (20-23)

  • “Ta sẽ khiến con trở nên như chiếc nhẫn đóng dấu” (23)

2  Vào tháng thứ bảy, ngày 21, có lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri Ha-gai+ rằng:  “Hãy hỏi* Xô-rô-ba-bên+ con trai Sê-anh-thi-ên, tổng đốc Giu-đa,+ và Giô-suê+ con trai Giê-hô-xa-đác,+ thầy tế lễ thượng phẩm, cùng dân chúng như sau:  ‘Có ai trong các con thấy nhà này trước đây vinh hiển thế nào không?+ Bây giờ trông nó ra sao? Chẳng phải trông nó không ra gì so với trước đây sao?’.+  ‘Nhưng giờ đây, hỡi Xô-rô-ba-bên, hãy mạnh mẽ lên! Hỡi Giô-suê con trai Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ thượng phẩm, hãy mạnh mẽ lên!’. Đức Giê-hô-va phán vậy. ‘Hỡi cả dân trong xứ, hãy mạnh mẽ lên+ và bắt tay vào việc!’. Đức Giê-hô-va phán vậy. ‘Vì ta ở cùng các con’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  ‘Hãy nhớ lại lời ta hứa với các con khi các con ra khỏi Ai Cập,+ và nay thần khí ta vẫn còn giữa các con.*+ Đừng sợ’”.+  “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Một lần nữa, ít lâu nữa, ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái đất, biển cả và đất liền’.+  ‘Ta sẽ làm rung chuyển tất cả các nước, và báu vật* của tất cả các nước sẽ đổ về đây,+ rồi ta sẽ làm nhà này tràn ngập sự vinh hiển’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  ‘Bạc là của ta, vàng là của ta’. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.  ‘Sự vinh hiển về sau của nhà này sẽ còn rực rỡ hơn trước’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. ‘Nơi đây, ta sẽ ban sự bình an’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”. 10  Vào ngày 24, tháng thứ chín, năm thứ hai triều đại Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Ha-gai+ rằng: 11  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: ‘Hãy hỏi* các thầy tế lễ thế này về luật pháp:+ 12  “Nếu một người mang thịt thánh trong vạt áo rồi vạt áo người đụng vào bánh, món hầm, rượu, dầu hay bất cứ thức ăn nào thì thức ăn đó có nên thánh không?”’”. Các thầy tế lễ đáp: “Không!”. 13  Ha-gai hỏi tiếp: “Nếu một người bị ô uế vì chạm phải xác chết* rồi đụng vào bất cứ thức ăn nào vừa nói thì thức ăn đó có bị ô uế không?”.+ Các thầy tế lễ đáp: “Có, nó bị ô uế”. 14  Ha-gai bèn nói: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Trước mặt ta, dân này cũng vậy, nước này cũng vậy, mọi công việc của tay họ cũng vậy; bất cứ thứ gì họ dâng nơi đây đều là ô uế’. 15  ‘Bây giờ, hãy để tâm* xem xét điều này từ hôm nay trở đi: Khi chưa có đá nào đặt trên đá nào trong đền thờ Đức Giê-hô-va+ 16  thì tình trạng lúc ấy ra sao? Người ta đến một đống lúa, mong có 20 đấu nhưng chỉ được 10; người ta đến bồn ép để múc 50 thùng rượu nhưng chỉ được 20.+ 17  Ta đã hành các con, mọi công việc của tay các con, bằng nạn héo cây, nấm mốc+ và mưa đá. Thế mà chẳng ai trong các con hướng về ta’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 18  ‘Hãy để tâm* xem xét điều này từ hôm nay trở đi, từ ngày 24 tháng thứ chín, từ ngày đặt nền của đền thờ Đức Giê-hô-va;+ hãy để tâm xem xét điều này: 19  Có hạt giống trong kho chưa?+ Cây nho, cây vả, cây lựu và cây ô-liu chưa ra trái phải không? Nhưng từ hôm nay ta sẽ ban phước’”.+ 20  Cũng vào ngày 24 tháng ấy, có lời Đức Giê-hô-va phán với Ha-gai lần thứ nhì+ rằng: 21  “Hãy nói với Xô-rô-ba-bên, tổng đốc Giu-đa: ‘Ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái đất.+ 22  Ta sẽ lật đổ ngai của các vương quốc và tiêu diệt sức mạnh của các vương quốc thế gian.+ Ta sẽ lật đổ xe và người đánh xe; chiến mã và kỵ binh đều sẽ ngã xuống, ai nấy ngã xuống bởi gươm của anh em mình’”.+ 23  “‘Ngày ấy ta sẽ dùng con, hỡi tôi tớ ta là Xô-rô-ba-bên+ con trai Sê-anh-thi-ên!’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. ‘Ta sẽ khiến con trở nên như chiếc nhẫn đóng dấu’. Đức Giê-hô-va phán vậy. ‘Vì con là người mà ta chọn’. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.

Chú thích

Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Cũng có thể là “và khi đã có thần khí ta ngự giữa các con”.
Hay “vật đáng ao ước”.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.