Skip to content

Skip to table of contents

Sách Ha-gai

Chương

1 2

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Khiển trách dân vì không xây lại đền thờ (1-11)

   • ‘Có phải là lúc ở trong nhà ốp ván không?’ (4)

   • “Hãy để tâm xem xét đường lối mình” (5)

   • Gieo nhiều mà gặt ít (6)

  • Dân chúng nghe theo tiếng Đức Giê-hô-va (12-15)

 • 2

  • Đền thờ thứ hai sẽ tràn ngập sự vinh hiển (1-9)

   • Tất cả các nước sẽ bị rung chuyển (7)

   • Báu vật của các nước sẽ đổ về (7)

  • Xây lại đền thờ đem đến ân phước (10-19)

   • Không thể truyền sự thánh khiết (10-14)

  • Thông điệp cho Xô-rô-ba-bên (20-23)

   • “Ta sẽ khiến con trở nên như chiếc nhẫn đóng dấu” (23)