Skip to content

Skip to table of contents

Sách Ha-ba-cúc

Chương

1 2 3

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời cầu cứu của nhà tiên tri (1-4)

   • ‘Ôi Đức Giê-hô-va, cho đến bao giờ?’ (2)

   • “Sao ngài dung túng những chuyện áp bức?” (3)

  • Dân Canh-đê, công cụ phán xét của Đức Chúa Trời (5-11)

  • Nhà tiên tri van nài Đức Giê-hô-va (12-17)

   • ‘Lạy Đức Chúa Trời, ngài không bao giờ chết’ (12)

   • “Ngài quá thánh khiết, đâu thể nhìn điều dữ” (13)

 • 2

  • “Tôi sẽ ngóng xem ngài phán gì” (1)

  • Đức Giê-hô-va đáp lời nhà tiên tri (2-​20)

   • ‘Hãy luôn trông đợi khải tượng’ (3)

   • Người công chính sẽ sống nhờ sự trung tín (4)

   • Năm lời rủa người Canh-đê (6-20)

    • Trái đất sẽ tràn đầy tri thức về Đức Giê-hô-va (14)

 • 3

  • Nhà tiên tri cầu xin Đức Giê-hô-va hành động (1-19)

   • Đức Chúa Trời sẽ cứu dân được xức dầu của ngài (13)

   • Hoan hỉ nơi Đức Giê-hô-va bất kể khốn khổ (17, 18)