Skip to content

Skip to table of contents

Sách Giô-na

Chương

1 2 3 4

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Giô-na cố chạy trốn Đức Giê-hô-va (1-3)

  • Đức Giê-hô-va khiến cơn bão dữ dội nổi lên (4-6)

  • Giô-na là nguyên nhân gây tai họa (7-13)

  • Giô-na bị ném xuống biển động mạnh (14-16)

  • Con cá rất lớn nuốt Giô-na (17)

 • 2

  • Lời cầu nguyện của Giô-na trong bụng cá (1-9)

  • Giô-na được mửa ra trên bờ (10)

 • 3

  • Giô-na vâng lệnh Đức Chúa Trời và đến Ni-ni-ve (1-4)

  • Dân Ni-ni-ve ăn năn khi nghe thông điệp của Giô-na (5-9)

  • Đức Chúa Trời quyết định không hủy diệt Ni-ni-ve (10)

 • 4

  • Giô-na tức giận và muốn chết (1-3)

  • Đức Giê-hô-va dạy Giô-na về lòng thương xót (4-11)

   • “Con nghĩ mình giận như vậy có đúng không?” (4)

   • Cây bầu nậm được dùng để dạy dỗ (6-10)