Skip to content

Skip to table of contents

Sách Giô-ên

Chương

1 2 3

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Tai vạ côn trùng khủng khiếp (1-14)

  • “Ngày của Đức Giê-hô-va đã gần kề” (15-20)

   • Nhà tiên tri kêu cầu Đức Giê-hô-va (19, 20)

 • 2

  • Ngày của Đức Giê-hô-va và đạo quân hùng mạnh của ngài (1-11)

  • Lời kêu gọi trở về với Đức Giê-hô-va (12-17)

   • “Hãy xé lòng mình” (13)

  • Đức Giê-hô-va đáp lại dân ngài (18-32)

   • “Ta sẽ đổ thần khí” (28)

   • Điều kỳ diệu trên trời và dưới đất (30)

   • Ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va sẽ được cứu (32)

 • 3

  • Đức Giê-hô-va phán xét mọi nước (1-17)

   • Thung lũng Giê-hô-sa-phát (2, 12)

   • Thung lũng phán quyết (14)

   • Đức Giê-hô-va, nơi trú ẩn cho Y-sơ-ra-ên (16)

  • Đức Giê-hô-va ban phước cho dân ngài (18-21)