Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tin mừng do Giăng ghi lại

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Ngôi Lời trở thành người phàm (1-18)

  • Lời chứng của Giăng Báp-tít (19-28)

  • Chúa Giê-su, Chiên Con của Đức Chúa Trời (29-34)

  • Các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-su (35-42)

  • Phi-líp và Na-tha-na-ên (43-51)

 • 2

  • Tiệc cưới tại Ca-na; nước biến thành rượu (1-12)

  • Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ (13-22)

  • Chúa Giê-su biết lòng dạ người ta (23-25)

 • 3

  • Chúa Giê-su và Ni-cô-đem (1-21)

   • Sự sinh lại (3-8)

   • Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (16)

  • Lời chứng cuối của Giăng về Chúa Giê-su (22-30)

  • Đấng đến từ trên (31-36)

 • 4

  • Chúa Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri (1-38)

   • Thờ phượng Đức Chúa Trời “theo thần khí và chân lý” (23, 24)

  • Nhiều người Sa-ma-ri tin Chúa Giê-su (39-42)

  • Chúa Giê-su chữa lành con trai của một viên quan (43-54)

 • 5

  • Người đàn ông bị bệnh được chữa lành tại Bết-da-tha (1-18)

  • Chúa Giê-su được Cha giao quyền (19-24)

  • Người chết sẽ nghe tiếng Chúa Giê-su (25-30)

  • Lời chứng về Chúa Giê-su (31-47)

 • 6

  • Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn (1-15)

  • Chúa Giê-su đi trên mặt nước (16-21)

  • Chúa Giê-su, “bánh sự sống” (22-59)

  • Nhiều người vấp ngã vì lời Chúa Giê-su (60-71)

 • 7

  • Chúa Giê-su tại Lễ Lều Tạm (1-13)

  • Chúa Giê-su dạy dỗ trong kỳ lễ (14-24)

  • Ý kiến khác nhau về Đấng Ki-tô (25-52)

 • 8

  • Cha làm chứng về Chúa Giê-su (12-30)

   • Chúa Giê-su, “ánh sáng của thế gian” (12)

  • Con cái của Áp-ra-ham (31-41)

   • “Chân lý sẽ giải thoát anh em” (32)

  • Con cái của Ác Quỷ (42-47)

  • Chúa Giê-su và Áp-ra-ham (48-59)

 • 9

  • Chúa Giê-su chữa người mù bẩm sinh (1-12)

  • Người Pha-ri-si chất vấn người được chữa lành (13-34)

  • Tình trạng mù của người Pha-ri-si (35-41)

 • 10

  • Người chăn chiên và các chuồng chiên (1-21)

   • Chúa Giê-su là người chăn tốt lành (11-15)

   • “Tôi còn có chiên khác” (16)

  • Người Do Thái gặp Chúa Giê-su tại Lễ Dâng Hiến (22-39)

   • Nhiều người Do Thái không chịu tin (24-26)

   • “Chiên tôi nghe tiếng tôi” (27)

   • Con hợp nhất với Cha (30, 38)

  • Nhiều người bên kia sông Giô-đanh tin (40-42)

 • 11

  • Cái chết của La-xa-rơ (1-16)

  • Chúa Giê-su an ủi Ma-thê và Ma-ri (17-37)

  • Chúa Giê-su làm La-xa-rơ sống lại (38-44)

  • Âm mưu giết Chúa Giê-su (45-57)

 • 12

  • Ma-ri đổ dầu lên chân Chúa Giê-su (1-11)

  • Chúa Giê-su vẻ vang vào thành (12-19)

  • Chúa Giê-su báo trước về cái chết của ngài (20-37)

  • Việc người Do Thái thiếu đức tin làm ứng nghiệm lời tiên tri (38-43)

  • Chúa Giê-su đến để cứu thế gian (44-50)

 • 13

  • Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đồ (1-20)

  • Chúa Giê-su xác nhận Giu-đa là kẻ phản bội (21-30)

  • Điều răn mới (31-35)

   • “Đó là có tình yêu thương giữa anh em” (35)

  • Báo trước Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (36-38)

 • 14

  • Chúa Giê-su, đường duy nhất để đến với Cha (1-14)

   • “Tôi là đường đi, chân lý và sự sống” (6)

  • Lời hứa của Chúa Giê-su về thần khí thánh (15-31)

   • “Cha cao trọng hơn tôi” (28)

 • 15

  • Minh họa về cây nho thật (1-10)

  • Điều răn về việc biểu lộ tình yêu thương như của Đấng Ki-tô (11-17)

   • “Không ai có tình yêu thương lớn hơn” (13)

  • Thế gian ghét môn đồ Chúa Giê-su (18-27)

 • 16

  • Môn đồ Chúa Giê-su có thể phải đối mặt với cái chết (1-4a)

  • Công việc của thần khí thánh (4b-16)

  • Nỗi buồn của các môn đồ sẽ trở thành niềm vui (17-24)

  • Chúa Giê-su thắng thế gian (25-33)

 • 17

  • Lời cầu nguyện cuối của Chúa Giê-su khi ở với các sứ đồ (1-26)

   • Tìm hiểu về Đức Chúa Trời để có sự sống vĩnh cửu (3)

   • Tín đồ đạo Đấng Ki-tô không thuộc về thế gian (14-16)

   • “Lời Cha là chân lý” (17)

   • “Con đã cho họ biết danh Cha” (26)

 • 18

  • Giu-đa phản bội Chúa Giê-su (1-9)

  • Phi-e-rơ dùng gươm (10, 11)

  • Chúa Giê-su bị giải đến An-ne (12-14)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su lần thứ nhất (15-18)

  • Chúa Giê-su đứng trước An-ne (19-24)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su lần thứ hai và thứ ba (25-27)

  • Chúa Giê-su đứng trước Phi-lát (28-40)

   • “Nước của tôi không thuộc về thế gian này” (36)

 • 19

  • Chúa Giê-su bị đánh đập và chế nhạo (1-7)

  • Phi-lát chất vấn Chúa Giê-su lần nữa (8-16a)

  • Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây cột tại Gô-gô-tha (16b-24)

  • Chúa Giê-su sắp đặt để mẹ ngài được chăm sóc (25-27)

  • Cái chết của Chúa Giê-su (28-37)

  • Chúa Giê-su được chôn cất (38-42)

 • 20

  • Mộ trống (1-10)

  • Chúa Giê-su hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len (11-18)

  • Chúa Giê-su hiện ra với các môn đồ (19-23)

  • Thô-ma nghi ngờ nhưng sau đó được thuyết phục (24-29)

  • Mục đích của cuộn sách này (30, 31)

 • 21

  • Chúa Giê-su hiện ra với các môn đồ (1-14)

  • Phi-e-rơ quả quyết là yêu thương Chúa Giê-su (15-19)

   • “Hãy nuôi những con chiên bé bỏng của tôi” (17)

  • Tương lai của môn đồ được Chúa Giê-su yêu thương (20-23)

  • Phần kết (24, 25)