Thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti 6:1-18

  • Mang lấy gánh nặng cho nhau (1-10)

    • Gieo gì gặt nấy (7, 8)

  • Phép cắt bì chẳng có giá trị gì (11-16)

    • Một tạo vật mới (15)

  • Phần kết (17, 18)

6  Hỡi anh em, ngay cả khi một người lạc lối mà chưa nhận ra thì anh em, là những người hội đủ điều kiện về thiêng liêng, hãy cố gắng sửa người ấy lại với tinh thần mềm mại.+ Nhưng hãy coi chừng chính mình,+ kẻo cũng bị cám dỗ.+  Hãy tiếp tục mang lấy gánh nặng cho nhau,+ như thế anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Ki-tô.+  Vì nếu ai nghĩ mình quan trọng trong khi mình chẳng là gì+ thì người ấy đang lừa dối bản thân.  Nhưng mỗi người hãy tra xét hành động của chính mình,+ rồi sẽ có cớ để tự hào về mình mà không so sánh với người khác.+  Vì mỗi người sẽ gánh lấy phần riêng* của mình.+  Ngoài ra, ai được dạy lời Đức Chúa Trời thì hãy chia sẻ mọi điều tốt lành với người dạy mình.+  Đừng để bị lừa dối: Đức Chúa Trời không để bị khinh thường đâu. Vì ai gieo gì sẽ gặt nấy;+  người gieo theo xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự mục nát, còn người gieo theo thần khí sẽ bởi thần khí mà gặt sự sống vĩnh cửu.+  Vậy, chúng ta chớ bỏ cuộc trong việc làm điều lành, vì nếu không thoái chí nản lòng* thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.+ 10  Thế thì trong khi còn cơ hội,* chúng ta hãy làm điều lành cho mọi người, nhất là cho anh em đồng đức tin. 11  Chính tay tôi viết thư này cho anh em, hãy xem cỡ chữ lớn dường nào. 12  Tất cả những người muốn gây ấn tượng bằng vẻ bề ngoài* đều cố ép anh em chịu cắt bì; họ làm thế chỉ để tránh bị ngược đãi vì cớ cây khổ hình* của Đấng Ki-tô. 13  Chính những người chịu cắt bì không giữ Luật pháp,+ nhưng lại muốn anh em chịu cắt bì để có cớ khoe về vẻ bề ngoài* của anh em. 14  Còn tôi, mong rằng tôi không bao giờ khoe khoang, ngoại trừ việc khoe về cây khổ hình* của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta;+ nhờ ngài mà thế gian đã chết* đối với tôi, và tôi đã chết đối với thế gian. 15  Vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì,+ mà là một tạo vật mới.+ 16  Nguyện tất cả những người sống đúng theo quy tắc này, tức dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời,+ được hưởng sự bình an và thương xót. 17  Từ nay trở đi, chớ có ai gây khó khăn cho tôi, vì thân thể tôi đang mang những dấu sắt nung của một đầy tớ của Chúa Giê-su.+ 18  Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta ở cùng tinh thần mà anh em thể hiện. A-men.

Chú thích

Hay “trách nhiệm riêng”.
Hay “không kiệt sức”.
Ds: “có thời gian ấn định”.
Ds: “trong xác thịt”.
Ds: “trong xác thịt”.
Hay “đã bị xử tử trên cây cột”.