Thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti 5:1-26

  • Sự tự do của tín đồ đạo Đấng Ki-tô (1-15)

  • Bước theo thần khí (16-26)

    • Các việc làm của xác thịt (19-21)

    • Bông trái của thần khí (22, 23)

5  Đấng Ki-tô đã giải thoát chúng ta để hưởng sự tự do đó. Vậy, anh em hãy đứng vững,+ chớ để mình bị mang ách nô lệ một lần nữa.+  Tôi đây là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu cắt bì thì Đấng Ki-tô chẳng có ích gì cho anh em.+  Một lần nữa, tôi xác nhận với mỗi người chịu cắt bì rằng họ có bổn phận giữ hết Luật pháp.+  Anh em nào đang cố để được tuyên bố công chính nhờ luật pháp+ là tách khỏi Đấng Ki-tô, lìa khỏi lòng nhân từ bao la của ngài.  Về phần chúng ta, chúng ta tha thiết trông mong sự công chính chỉ có được nhờ thần khí và đức tin.  Vì khi hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su thì điều có giá trị chẳng phải là cắt bì hay không cắt bì,+ mà là đức tin được thể hiện qua tình yêu thương.  Anh em đã chạy tốt,+ vậy ai cản trở anh em tiếp tục vâng theo chân lý?  Lối thuyết phục như thế không đến từ đấng gọi anh em.  Một chút men làm dậy cả mẻ bột nhào.+ 10  Tôi tin rằng anh em, là những người hợp nhất với Chúa,+ sẽ không suy nghĩ khác với tôi; còn kẻ gây khó khăn cho anh em,+ dù là ai đi nữa, cũng sẽ chuốc lấy án phạt thích đáng. 11  Về phần tôi, hỡi anh em, nếu tôi còn giảng là phải cắt bì, sao tôi vẫn bị ngược đãi? Nếu thế thì cây khổ hình* không còn là chướng ngại gây vấp ngã nữa.+ 12  Phải chi những kẻ gây hoang mang cho anh em tự hoạn mình cho xong.* 13  Hỡi anh em, anh em đã được gọi để hưởng sự tự do, nhưng đừng dùng sự tự do ấy như một cơ hội để theo đuổi ham muốn của xác thịt,+ nhưng hãy lấy tình yêu thương mà phục vụ nhau.+ 14  Vì cả Luật pháp được làm trọn* trong một điều răn: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”.+ 15  Nhưng nếu anh em cứ cắn xé và ăn nuốt nhau+ thì hãy coi chừng, kẻo diệt trừ lẫn nhau.+ 16  Nhưng tôi nói rằng, hãy luôn bước theo thần khí,+ như thế anh em sẽ không bao giờ làm theo ham muốn của xác thịt.+ 17  Vì xác thịt nghịch lại thần khí bởi ham muốn của nó, và thần khí nghịch lại xác thịt, hai điều này chống nghịch nhau nên những gì anh em muốn làm thì lại không làm.+ 18  Ngoài ra, nếu được thần khí hướng dẫn thì anh em không ở dưới luật pháp. 19  Các việc làm của xác thịt rất rõ ràng, đó là gian dâm,*+ ô uế, hành vi trâng tráo,*+ 20  thờ thần tượng, ma thuật,*+ thái độ thù địch, xung đột, ghen tị, giận dữ, bất hòa, chia rẽ, đẩy mạnh các giáo phái, 21  đố kỵ, say sưa,+ truy hoan trác táng* và những điều giống như vậy.+ Tôi cảnh báo anh em về những điều ấy, như tôi đã từng cảnh báo, hễ ai có những thói như thế sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời.+ 22  Ngược lại, bông trái của thần khí là yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn,* nhân từ, tốt lành,+ đức tin, 23  mềm mại, tự chủ.+ Không có luật nào cấm những điều đó. 24  Hơn nữa, những người thuộc về Đấng Ki-tô Giê-su đã đóng đinh xác thịt cùng các đam mê và ham muốn của nó trên cây cột.+ 25  Nếu chúng ta đang sống theo thần khí thì hãy tiếp tục bước đúng theo thần khí.+ 26  Chúng ta chớ nên tự cao,+ kích động tinh thần ganh đua,+ đố kỵ nhau.

Chú thích

Như thế, họ không còn hội đủ điều kiện để thực hiện những đòi hỏi trong chính bộ luật mà họ tán thành.
Cũng có thể là “được tóm tắt”.
Hay “hành vi không biết xấu hổ”. HL: a·selʹgei·a. Xem mục “Hành vi trâng tráo” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “phù phép; dùng ma túy”.
Hay “tiệc tùng cuồng loạn”.
Hay “nhẫn nhịn”.