Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư gửi tín đồ ở Ê-phê-sô

Chương

1 2 3 4 5 6

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1, 2)

  • Ân phước thiêng liêng (3-7)

  • Nhóm hiệp muôn vật trong Đấng Ki-tô (8-14)

   • “Một sự quản lý” vào thời kỳ được ấn định (10)

   • Được đóng dấu bằng thần khí, tức là “vật bảo đảm” (13, 14)

  • Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của người Ê-phê-sô và cầu nguyện cho họ (15-23)

 • 2

  • Được làm cho sống cùng với Đấng Ki-tô (1-10)

  • Bức tường ngăn cách bị hủy phá (11-22)

 • 3

  • Sự mầu nhiệm sẽ bao gồm dân ngoại (1-13)

   • Dân ngoại được đồng thừa kế với Đấng Ki-tô (6)

   • Ý định muôn đời của Đức Chúa Trời (11)

  • Cầu nguyện cho người Ê-phê-sô được sáng suốt (14-21)

 • 4

  • Sự hợp nhất trong thân thể Đấng Ki-tô (1-16)

   • Món quà là những con người (8)

  • Nhân cách cũ và nhân cách mới (17-32)

 • 5

  • Lời nói và hạnh kiểm trong sạch (1-5)

  • Hãy bước đi như con cái của ánh sáng (6-14)

  • Hãy tràn đầy thần khí (15-20)

   • Hãy tận dụng thì giờ (16)

  • Lời khuyên cho người chồng và người vợ (21-33)

 • 6

  • Lời khuyên cho con cái và cha mẹ (1-4)

  • Lời khuyên cho nô lệ và chủ (5-9)

  • Trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban (10-20)

  • Lời chào cuối (21-24)