Skip to content

Skip to table of contents

Công vụ các sứ đồ

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời dành cho Thê-ô-phi-lơ (1-5)

  • Làm chứng cho đến tận cùng trái đất (6-8)

  • Chúa Giê-su được cất lên trời (9-11)

  • Các môn đồ nhóm lại trong sự hợp nhất (12-14)

  • Ma-thia được chọn để thay thế Giu-đa (15-26)

 • 2

  • Thần khí thánh đổ ra vào Lễ Ngũ Tuần (1-13)

  • Bài giảng của Phi-e-rơ (14-36)

  • Đám đông hưởng ứng bài giảng của Phi-e-rơ (37-41)

   • 3.000 người chịu phép báp-têm (41)

  • Kết hợp với anh em đồng đạo (42-47)

 • 3

  • Phi-e-rơ chữa lành người ăn xin bị què (1-10)

  • Bài giảng của Phi-e-rơ tại Hành Lang Sa-lô-môn (11-26)

   • “Kỳ khôi phục mọi sự” (21)

   • Một đấng tiên tri giống như Môi-se (22)

 • 4

  • Phi-e-rơ và Giăng bị bắt (1-4)

   • Số người tin đạo lên đến 5.000 người nam (4)

  • Cuộc xét xử trước Tòa Tối Cao (5-22)

   • “Chúng tôi không thể ngưng nói” (20)

  • Cầu xin lòng dạn dĩ (23-31)

  • Các môn đồ chia sẻ với nhau những gì mình có (32-37)

 • 5

  • A-na-nia và Sa-phi-ra (1-11)

  • Các sứ đồ làm nhiều dấu lạ (12-16)

  • Bị giam và được giải thoát (17-21a)

  • Bị đem ra Tòa Tối Cao lần nữa (21b-32)

   • ‘Vâng lời Đức Chúa Trời hơn là loài người’ (29)

  • Lời khuyên của Ga-ma-li-ên (33-40)

  • Rao giảng từ nhà này sang nhà kia (41, 42)

 • 6

  • Bảy người được chọn để phục vụ (1-7)

  • Ê-tiên bị buộc tội nói phạm thượng (8-15)

 • 7

  • Bài giảng của Ê-tiên trước Tòa Tối Cao (1-53)

   • Thời đại các tộc trưởng (2-16)

   • Sự lãnh đạo của Môi-se; dân Y-sơ-ra-ên thờ thần tượng (17-43)

   • Đức Chúa Trời không ở trong đền thờ do con người dựng nên (44-50)

  • Ê-tiên bị ném đá (54-60)

 • 8

  • Sau-lơ kẻ bắt bớ (1-3)

  • Thánh chức của Phi-líp có nhiều kết quả ở Sa-ma-ri (4-13)

  • Phi-e-rơ và Giăng được phái đến Sa-ma-ri (14-17)

  • Si-môn cố mua thần khí thánh (18-25)

  • Triều thần người Ê-thi-ô-bi (26-40)

 • 9

  • Sau-lơ trên đường đến Đa-mách (1-9)

  • A-na-nia được phái đến để giúp Sau-lơ (10-19a)

  • Sau-lơ rao giảng về Chúa Giê-su tại Đa-mách (19b-25)

  • Sau-lơ thăm Giê-ru-sa-lem (26-31)

  • Phi-e-rơ chữa lành Ê-nê (32-35)

  • Người rộng rãi Đô-ca được sống lại (36-43)

 • 10

  • Khải tượng của Cọt-nây (1-8)

  • Khải tượng của Phi-e-rơ về loài vật đã được làm cho sạch (9-16)

  • Phi-e-rơ đến thăm Cọt-nây (17-33)

  • Phi-e-rơ công bố tin mừng cho dân ngoại (34-43)

   • “Đức Chúa Trời không hề thiên vị” (34, 35)

  • Dân ngoại nhận thần khí thánh và chịu phép báp-têm (44-48)

 • 11

  • Phi-e-rơ báo cáo với các sứ đồ (1-18)

  • Ba-na-ba và Sau-lơ tại An-ti-ốt thuộc xứ Sy-ri (19-26)

   • Lần đầu tiên các môn đồ được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô (26)

  • A-ga-bô báo trước về nạn đói (27-30)

 •  12

  • Gia-cơ bị giết; Phi-e-rơ bị bỏ tù (1-5)

  • Phi-e-rơ được giải thoát bằng phép lạ (6-19)

  • Hê-rốt bị thiên sứ hành hại (20-25)

 • 13

  • Ba-na-ba và Sau-lơ được phái làm giáo sĩ (1-3)

  • Thánh chức trên đảo Síp (4-12)

  • Bài giảng của Phao-lô tại An-ti-ốt thuộc xứ Bi-si-đi (13-41)

  • Lệnh mang tính tiên tri là đến với dân ngoại (42-52)

 • 14

  • Sự gia tăng và chống đối tại Y-cô-ni (1-7)

  • Bị hiểu lầm là thần tại Lít-trơ (8-18)

  • Phao-lô sống sót sau khi bị ném đá (19, 20)

  • Làm vững mạnh các hội thánh (21-23)

  • Trở lại An-ti-ốt thuộc xứ Sy-ri (24-28)

 • 15

  • Cuộc tranh cãi tại An-ti-ốt về việc cắt bì (1, 2)

  • Trình vấn đề lên Giê-ru-sa-lem (3-5)

  • Các trưởng lão và sứ đồ nhóm lại (6-21)

  • Lá thư từ hội đồng lãnh đạo (22-29)

   • Phải kiêng huyết (28, 29)

  • Các hội thánh được khích lệ nhờ lá thư (30-35)

  • Phao-lô và Ba-na-ba tách nhau ra (36-41)

 • 16

  • Phao-lô chọn Ti-mô-thê (1-5)

  • Khải tượng về người Ma-xê-đô-ni-a (6-10)

  • Ly-đi nhập đạo ở Phi-líp (11-15)

  • Phao-lô và Si-la bị bỏ tù (16-24)

  • Viên cai tù cùng cả nhà chịu phép báp-têm (25-34)

  • Phao-lô yêu cầu lời xin lỗi chính thức (35-40)

 • 17

  • Phao-lô và Si-la ở Tê-sa-lô-ni-ca (1-9)

  • Phao-lô và Si-la ở Bê-rê (10-15)

  • Phao-lô ở A-thên (16-22a)

  • Bài giảng của Phao-lô tại A-rê-ô-ba (22b-34)

 • 18

  • Thánh chức của Phao-lô tại Cô-rinh-tô (1-17)

  • Trở lại An-ti-ốt thuộc xứ Sy-ri (18-22)

  • Phao-lô đi đến Ga-la-ti và Phy-gi-a (23)

  • A-bô-lô, người có tài hùng biện, được giúp đỡ (24-28)

 • 19

  • Phao-lô ở Ê-phê-sô; một số người làm báp-têm lại (1-7)

  • Hoạt động giảng dạy của Phao-lô (8-10)

  • Thành công bất chấp hoạt động của các quỷ (11-20)

  • Cuộc náo động ở Ê-phê-sô (21-41)

 • 20

  • Phao-lô ở Ma-xê-đô-ni-a và Hy Lạp (1-6)

  • Làm Ơ-ty-cơ sống lại tại Trô-ách (7-12)

  • Từ Trô-ách sang Mi-lê (13-16)

  • Phao-lô gặp các trưởng lão từ Ê-phê-sô (17-38)

   • Dạy dỗ từ nhà này sang nhà kia (20)

   • “Cho thì hạnh phúc hơn” (35)

 • 21

  • Trên đường đến Giê-ru-sa-lem (1-14)

  • Đến Giê-ru-sa-lem (15-19)

  • Phao-lô làm theo lời khuyên của các trưởng lão (20-26)

  • Cuộc náo động tại đền thờ; Phao-lô bị bắt (27-36)

  • Phao-lô được phép nói với đám đông (37-40)

 • 22

  • Lời biện hộ của Phao-lô trước đám đông (1-21)

  • Phao-lô dùng quyền công dân La Mã (22-29)

  • Tòa Tối Cao nhóm lại (30)

 • 23

  • Phao-lô nói trước Tòa Tối Cao (1-10)

  • Phao-lô được Chúa làm vững mạnh (11)

  • Âm mưu giết Phao-lô (12-22)

  • Phao-lô được chuyển đến Sê-sa-rê (23-35)

 • 24

  • Lời tố cáo Phao-lô (1-9)

  • Lời biện hộ của Phao-lô trước Phê-lích (10-21)

  • Vụ án của Phao-lô bị trì hoãn hai năm (22-27)

 • 25

  • Cuộc xét xử Phao-lô trước Phê-tô (1-12)

   • “Tôi kháng án lên Sê-sa!” (11)

  • Phê-tô bàn luận với vua A-ríp-ba (13-22)

  • Phao-lô đứng trước A-ríp-ba (23-27)

 •  26

  • Lời biện hộ của Phao-lô trước A-ríp-ba (1-11)

  • Phao-lô thuật lại việc ông đổi đạo (12-23)

  • Phản ứng của Phê-tô và A-ríp-ba (24-32)

 • 27

  • Phao-lô đi thuyền đến Rô-ma (1-12)

  • Thuyền gặp bão (13-38)

  • Bị đắm tàu (39-44)

 • 28

  • Vào bờ Man-ta (1-6)

  • Cha của Búp-li-u được chữa lành (7-10)

  • Đi tiếp đến Rô-ma (11-16)

  • Phao-lô nói với người Do Thái tại Rô-ma (17-29)

  • Phao-lô dạn dĩ rao giảng trong hai năm (30, 31)