Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư gửi tín đồ ở Cô-lô-se

Chương

1 2 3 4

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1, 2)

  • Cảm tạ về đức tin của người Cô-lô-se (3-8)

  • Cầu nguyện để phát triển về thiêng liêng (9-12)

  • Vai trò chính yếu của Đấng Ki-tô (13-23)

  • Phao-lô làm việc khó nhọc vì hội thánh (24-29)

 • 2

  • Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, là Đấng Ki-tô (1-5)

  • Coi chừng những kẻ lừa gạt (6-15)

  • Hình thật là Đấng Ki-tô (16-23)

 • 3

  • Nhân cách cũ và nhân cách mới (1-17)

   • Hãy làm chết các bộ phận của thân thể (5)

   • Tình yêu thương, mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn (14)

  • Lời khuyên cho gia đình đạo Đấng Ki-tô (18-25)

 • 4

  • Lời khuyên cho những người chủ (1)

  • “Hãy kiên trì cầu nguyện” (2-4)

  • Sống khôn ngoan với người ngoài hội thánh (5, 6)

  • Lời chào cuối (7-18)