Xô-phô-ni 2:1-15

  • Tìm kiếm Đức Giê-hô-va trước ngày ngài nổi giận (1-3)

    • Tìm kiếm sự công chính và sự khiêm hòa (3)

    • “Có thể các người sẽ được giấu kín” (3)

  • Phán quyết trên các nước xung quanh (4-15)

2  Hãy tập hợp lại, tập hợp lại đi,+Hỡi nước không biết xấu hổ là gì!+   Trước khi sắc lệnh có hiệu lực,Trước khi ngày qua đi như trấu,Trước khi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va giáng xuống,+Trước khi ngày nổi giận của Đức Giê-hô-va ập đến,   Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,+ hỡi mọi người khiêm hòa trên đất,Những người tuân theo sắc lệnh* công chính của ngài. Hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự khiêm hòa,Có thể các người sẽ được giấu kín trong ngày nổi giận của Đức Giê-hô-va.+   Ga-xa sẽ là thành bỏ hoang,Ách-ca-lôn ra tiêu điều.+ Ách-đốt sẽ bị đuổi giữa thanh thiên bạch nhật,*Còn Éc-rôn bị nhổ tận gốc.+   “Khốn cho cư dân vùng ven biển, là nước người Kê-rê-thít!+ Lời Đức Giê-hô-va chống lại các ngươi. Hỡi Ca-na-an, xứ của người Phi-li-tia, ta sẽ hủy phá ngươiĐến nỗi không còn một cư dân nào.   Vùng ven biển ấy sẽ thành đồng cỏ,Có giếng cho người chăn và chuồng đá cho bầy chiên.   Vùng ấy sẽ dành cho những người sót lại của nhà Giu-đa,+ là những người giống như chiên;Nơi đó, họ sẽ đến ăn. Trong nhà Ách-ca-lôn, họ sẽ nằm nghỉ khi chiều đến. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời họ sẽ nhớ đến* họVà thâu về những người bị lưu đày của họ”.+   “Ta có nghe lời lăng nhục của Mô-áp+ và lời sỉ vả của dân Am-môn,+Những kẻ khích bác dân ta và ba hoa đe dọa lãnh thổ họ”.+   Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: “Thế nên, thật như ta hằng sống,Mô-áp sẽ trở thành như Sô-đôm,+Còn dân Am-môn như Gô-mô-rơ,+Một nơi đầy cây tầm ma, một hố muối, một hoang địa muôn đời.+ Người còn lại trong dân ta sẽ cướp phá chúng,Số sót lại của nước ta sẽ chiếm của chúng. 10  Chúng sẽ có điều đó thay vì lòng kiêu căng,+Bởi dám khích bác dân Đức Giê-hô-va vạn quân và vênh váo với họ. 11  Đức Giê-hô-va sẽ thật đáng sợ khi chống lại chúng,Bởi ngài sẽ khiến mọi thần trên đất tiêu tan;*Hải đảo các nước thảy sẽ thờ lạy ngài,+Ai nấy ngay tại chỗ mình. 12  Hỡi dân Ê-thi-ô-bi, các ngươi cũng sẽ bị gươm ta giết.+ 13  Ngài sẽ giơ tay về hướng bắc và diệt A-si-ri,Sẽ khiến Ni-ni-ve tiêu điều,+ khô cằn như sa mạc. 14  Bầy thú sẽ nằm trong thành, mọi loài hoang dã.* Bồ nông và nhím ngủ đêm giữa các đầu trụ. Có tiếng não nề vọng qua cửa sổ. Cảnh tượng đổ nát ở nơi ngưỡng cửa,Vì ngài sẽ làm lộ ra cả ván tuyết tùng. 15  Thế đó, thành kiêu căng từng sống an ổn,Từng nói trong lòng: ‘Ta đây, không ai sánh bằng ta’. Nó đã thành nỗi kinh hoàng,Nơi thú hoang dã nằm nghỉ! Ai đi qua cũng huýt sáo,* giơ nắm đấm”.+

Chú thích

Ds: “phán quyết”.
Hay “đúng giữa trưa”.
Hay “chăm sóc”.
Hay “ra còi cọc”.
Ds: “mọi loài thú của một nước”.
Có lẽ thể hiện sự kinh ngạc hoặc khinh thường.