Thư gửi Tít 1:1-16

  • Lời chào (1-4)

  • Tít sẽ bổ nhiệm các trưởng lão ở Cơ-rết (5-9)

  • Khiển trách người phản nghịch (10-16)

1  Phao-lô, là đầy tớ Đức Chúa Trời và sứ đồ của Chúa Giê-su Ki-tô theo đức tin của những người được Đức Chúa Trời chọn cùng sự hiểu biết chính xác về chân lý phù hợp với lòng sùng kính  và dựa trên hy vọng về sự sống vĩnh cửu+ mà Đức Chúa Trời, là đấng không thể nói dối,+ đã hứa từ rất lâu  (nhưng trong kỳ ngài định, ngài đã tỏ lời ngài qua công việc rao giảng được giao phó cho ta,+ theo mệnh lệnh của Đấng Giải Cứu của chúng ta là Đức Chúa Trời),  gửi cho Tít, người con đích thực có cùng đức tin với ta: Nguyện con hưởng được lòng nhân từ bao la cùng sự bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đấng Ki-tô Giê-su, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.  Ta để con ở lại Cơ-rết, hầu giải quyết những vấn đề cần sửa đổi* và bổ nhiệm các trưởng lão tại mỗi thành, như ta đã dặn bảo rằng:  Trưởng lão phải là người* không bị ai cáo buộc gì, là chồng chỉ một vợ, có con cái tin đạo là những người không mang tiếng trụy lạc* hoặc bất trị.+  Vì là quản gia của Đức Chúa Trời, giám thị phải là người không bị ai cáo buộc gì, không cố chấp,+ không dễ nóng giận,+ không say sưa, không hung bạo, không tham lợi bất chính,  nhưng là người hiếu khách,+ yêu điều lành, biết suy xét,*+ công chính, trung thành,+ tự chủ,+  theo sát lời trung tín* của Đức Chúa Trời khi dùng nghệ thuật giảng dạy,+ hầu khuyến khích* người khác bằng sự dạy dỗ hữu ích,*+ đồng thời khiển trách+ những người nói điều trái ngược với sự dạy dỗ ấy. 10  Thật thế, có nhiều người phản nghịch, nói những chuyện vô bổ, lừa gạt, nhất là những người khăng khăng giữ phép cắt bì.+ 11  Cần làm cho những người ấy phải im miệng, vì họ cứ phá đổ đức tin của toàn thể gia đình một số người, bằng cách dạy những điều không nên dạy để trục lợi bất chính. 12  Một người trong số họ, là nhà tiên tri của họ, đã nói: “Người Cơ-rết luôn luôn nói dối, là thú hoang hung dữ, là những kẻ lười biếng háu ăn”. 13  Lời chứng ấy là thật. Vì vậy, hãy tiếp tục nghiêm khắc khiển trách họ, để họ vững mạnh* về đức tin, 14  không chú ý đến các truyền thuyết của người Do Thái và điều răn của những người từ bỏ chân lý. 15  Đối với người thanh sạch thì mọi thứ đều thanh sạch,+ còn đối với người ô uế và không có đức tin thì chẳng có gì là thanh sạch, vì cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bị ô uế.+ 16  Họ tuyên xưng là biết Đức Chúa Trời, nhưng qua việc làm+ thì chối bỏ ngài, vì họ thật ghê tởm, bất tuân và không xứng đáng với bất cứ việc lành nào.

Chú thích

Hoặc “còn thiếu sót”.
Ds: “Nếu có người”.
Hay “phóng túng”.
Hay “phán đoán”.
Hay “thông điệp đáng tin cậy”.
Hay “khuyên bảo”.
Hay “lành mạnh”.
Ds: “khỏe mạnh”.