Sáng thế 9:1-29

  • Lời chỉ dẫn cho nhân loại (1-7)

    • Luật về máu (4-6)

  • Giao ước cầu vồng (8-17)

  • Lời tiên tri về con cháu Nô-ê (18-29)

9  Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con ông và phán với họ: “Hãy sinh sản và gia tăng nhiều, làm cho đầy cả đất.+  Mọi loài thú trên đất cùng mọi loài vật bay trên trời, mọi loài vật chuyển động trên đất cùng mọi loài cá dưới biển sẽ tiếp tục sợ sệt và kinh hãi các con. Giờ đây, chúng được giao vào tay các con.*+  Mọi động vật có sự sống có thể dùng làm thức ăn cho các con.+ Ta ban mọi vật ấy như đã ban cây cỏ.+  Nhưng các con không được phép ăn thịt còn máu, tức là còn sự sống.*+  Ngoài ra, ta sẽ đòi phải đền máu của sinh mạng* các con. Ta sẽ đòi mỗi con vật đền lại, cũng đòi mỗi người đền lại sinh mạng anh em mình.+  Hễ ai làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại,+ vì con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời.+  Về phần các con, hãy sinh sản và gia tăng nhiều, hãy nhân lên gấp bội trên đất và tăng thêm nhiều”.+  Rồi Đức Chúa Trời phán với Nô-ê cùng các con trai ông:  “Nay ta lập giao ước với các con+ và dòng dõi của các con, 10  với mọi vật* sống ở cùng các con, loài chim, loài thú và tất cả sinh vật trên đất ở cùng các con, tất cả sinh vật từ tàu đi ra—mọi sinh vật trên đất.+ 11  Quả vậy, ta lập giao ước với các con: Mọi loài xác thịt sẽ không bao giờ bị nước lụt diệt trừ nữa, trái đất sẽ không bao giờ bị nước lụt hủy hoại nữa”.+ 12  Đức Chúa Trời phán tiếp: “Đây là dấu hiệu của giao ước mà ta lập giữa ta với các con và mọi vật sống ở cùng các con, là giao ước cho mọi đời sau. 13  Ta đặt cầu vồng của ta trên mây, và nó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta với trái đất. 14  Khi nào ta kéo mây trên đất thì cầu vồng sẽ xuất hiện trên mây, 15  và ta sẽ nhớ đến giao ước đã lập với các con cùng tất cả các vật sống thuộc mọi loài; nước sẽ không bao giờ dâng thành lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt nữa.+ 16  Cầu vồng sẽ xuất hiện trên mây, ta sẽ thấy nó và nhớ đến giao ước vĩnh cửu giữa Đức Chúa Trời với tất cả các vật sống thuộc mọi loài trên đất”. 17  Rồi Đức Chúa Trời lặp lại với Nô-ê: “Ấy là dấu hiệu của giao ước mà ta lập giữa ta với mọi loài xác thịt trên đất”.+ 18  Các con trai của Nô-ê đã ra khỏi tàu là Sem, Cham và Gia-phết.+ Cham là cha của Ca-na-an.+ 19  Đó là ba con trai của Nô-ê, cả dân trên đất từ họ mà có và lan rộng khắp nơi.+ 20  Bấy giờ, Nô-ê khởi sự làm nghề nông và trồng một vườn nho. 21  Khi uống rượu nho, ông bị say và nằm trần truồng giữa lều mình. 22  Cham, là cha của Ca-na-an, thấy cha mình trần truồng thì đi ra ngoài kể với hai anh mình. 23  Sem và Gia-phết bèn lấy một tấm áo, choàng lên vai rồi đi lùi mà vào lều. Như vậy họ đã che sự trần truồng của cha mình, nhưng vì quay mặt đi nên họ không thấy cha mình trần truồng. 24  Sau đó, Nô-ê tỉnh rượu và biết được việc con trai út đã làm đối với mình. 25  Ông bèn nói: “Đáng rủa sả thay Ca-na-an.+ Nguyện nó làm nô lệ thấp hèn nhất cho anh em nó”.+ 26  Ông nói thêm: “Đáng ngợi khen thay Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Sem,Nguyện Ca-na-an làm nô lệ cho nó.+ 27  Nguyện Đức Chúa Trời ban đất rộng cho Gia-phết,Nguyện nó ở trong lều của Sem. Nguyện Ca-na-an cũng làm nô lệ cho nó”. 28  Sau trận Đại Hồng Thủy, Nô-ê sống thêm 350 năm nữa.+ 29  Vậy, Nô-ê hưởng thọ 950 tuổi, rồi qua đời.

Chú thích

Hay “chúng ở dưới quyền các con”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.