Sáng thế 7:1-24

  • Vào tàu (1-10)

  • Trận Đại Hồng Thủy trên toàn cầu (11-24)

7  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Nô-ê: “Con và cả nhà con hãy vào tàu, vì ta nhận thấy con là người công chính giữa thế hệ này.+  Về mọi loài thú tinh sạch, con phải mang theo mỗi loài bảy con,*+ có đực có cái; về mọi loài thú không tinh sạch thì mỗi loài chỉ hai con, có đực có cái;  còn về các loài vật bay trên trời thì bảy con,* có đực có cái, có trống có mái, để bảo tồn nòi giống của chúng trên đất.+  Chỉ bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa+ trên đất trong 40 ngày và 40 đêm,+ xóa sạch khỏi mặt đất mọi sinh vật ta đã làm nên”.+  Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn.  Nô-ê được 600 tuổi khi trận nước lụt xảy ra trên đất.+  Nô-ê cùng các con trai, vợ mình và các con dâu vào tàu trước trận nước lụt.+  Mọi loài vật tinh sạch, mọi loài vật không tinh sạch, mọi loài vật biết bay cùng mọi loài vật chuyển động trên đất+  đều đến với Nô-ê mà vào tàu, theo từng cặp, có đực có cái, có trống có mái, y như Đức Chúa Trời đã phán dặn Nô-ê. 10  Bảy ngày sau, nước lụt ập đến trên đất. 11  Vào năm thứ sáu trăm của đời Nô-ê, tháng thứ hai, ngày 17, hết thảy các nguồn nước trên trời vỡ tung và các cửa trên trời mở ra.+ 12  Mưa trút xuống đất suốt 40 ngày và 40 đêm. 13  Chính ngày đó, Nô-ê đã vào tàu cùng với các con trai là Sem, Cham và Gia-phết,+ vợ và ba con dâu.+ 14  Họ đã vào tàu cùng với mọi động vật hoang dã tùy theo loài, mọi súc vật tùy theo loài, mọi loài vật bò trên đất tùy theo loài, mọi loài vật biết bay tùy theo loài, tức mọi loài chim và mọi loài có cánh. 15  Chúng đã đến với Nô-ê mà vào tàu, theo từng cặp, tức là mọi loài xác thịt có hơi sống.* 16  Mọi loài xác thịt đã vào tàu, có đực có cái, có trống có mái, y như lời Đức Chúa Trời phán dặn ông. Sau đó, Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. 17  Trận lụt kéo dài 40 ngày, nước ngày càng dâng cao và nâng chiếc tàu lên, nên tàu nổi cao bên trên mặt đất. 18  Nước tràn ngập trên đất và tiếp tục dâng rất cao, còn chiếc tàu thì nổi trên mặt nước. 19  Nước tràn trên đất nhiều đến nỗi ngập hết tất cả các ngọn núi cao dưới bầu trời.+ 20  Nước dâng lên cao hơn các ngọn núi đến 15 cu-bít.* 21  Thế là mọi sinh vật chuyển động trên đất đều bị diệt,+ tức các loài vật biết bay, súc vật, động vật hoang dã, các loài vật nhỏ nhung nhúc và toàn thể loài người.+ 22  Mọi loài vật trên cạn, có hơi sống* nơi mũi, đều chết hết.+ 23  Đức Chúa Trời xóa sạch khỏi mặt đất mọi sinh vật, từ người cho đến thú vật, loài vật bò trên đất và các loài vật bay trên trời. Tất cả đều bị xóa sạch khỏi đất,+ chỉ Nô-ê cùng với người và loài vật ở trong tàu với ông được sống sót.+ 24  Nước ngập khắp đất suốt 150 ngày.+

Chú thích

Cũng có thể là “bảy cặp”.
Cũng có thể là “bảy cặp”.
Hay “sinh khí”.
Khoảng 6,5m.
Hay “hơi của sinh khí”.