Sáng thế 48:1-22

  • Gia-cốp chúc phước cho hai con của Giô-sép (1-12)

  • Ép-ra-im nhận lời chúc phước tốt hơn (13-22)

48  Không lâu sau, Giô-sép được báo rằng: “Cha ngài yếu lắm”. Giô-sép liền dẫn hai con trai là Ma-na-se và Ép-ra-im đến gặp cha.+  Có người thưa với Gia-cốp: “Giô-sép con ông đến thăm ông đây”. Y-sơ-ra-ên bèn gượng ngồi dậy trên giường.  Gia-cốp nói với Giô-sép: “Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hiện ra với cha tại Lu-xơ, trong xứ Ca-na-an, và ban phước cho cha.+  Ngài phán: ‘Này ta sẽ làm cho con có đông con cháu và gia tăng nhiều. Ta sẽ khiến con trở thành một cộng đồng các dân+ và ban cho dòng dõi con vùng đất này làm sản nghiệp lâu bền’.+  Hai con trai mà con sinh ra tại Ai Cập trước khi cha đến đây với con thì nay thuộc về cha.+ Ép-ra-im và Ma-na-se sẽ là con của cha, giống như Ru-bên và Si-mê-ôn vậy.+  Nhưng những đứa sinh ra sau hai đứa này sẽ thuộc về con. Chúng sẽ mang danh hai anh mình mà hưởng phần thừa kế.+  Về phần cha, cha đã ở bên cạnh mẹ Ra-chên của con, khi mẹ con qua đời+ tại xứ Ca-na-an, trên đường đi từ Pha-đan. Lúc đó còn cách Ép-ra+ một quãng xa nên cha đã chôn mẹ con trên đường đến Ép-ra, tức Bết-lê-hem”.+  Y-sơ-ra-ên thấy các con trai của Giô-sép thì hỏi: “Ai đây?”.  Giô-sép trả lời: “Đây là hai con trai mà Đức Chúa Trời đã ban cho con tại xứ này”.+ Y-sơ-ra-ên nói: “Xin hãy đưa chúng lại gần đây để cha chúc phước cho chúng”.+ 10  Bấy giờ, mắt Y-sơ-ra-ên đã yếu vì tuổi già và gần như không thấy gì. Giô-sép bèn đưa hai con lại gần ông, và ông ôm hôn chúng. 11  Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sép: “Cha tưởng là sẽ không bao giờ được gặp mặt con,+ mà nay Đức Chúa Trời còn cho cha thấy cả dòng dõi con nữa”. 12  Giô-sép cho hai con đang ở gần nơi đầu gối Y-sơ-ra-ên đứng dậy, rồi ông sấp mặt xuống đất. 13  Sau đó Giô-sép dẫn hai con lại gần cha: dùng tay phải đưa Ép-ra-im+ đến bên trái của Y-sơ-ra-ên và dùng tay trái đưa Ma-na-se+ đến bên phải của Y-sơ-ra-ên. 14  Nhưng Y-sơ-ra-ên lại đặt tay phải lên đầu Ép-ra-im, dù Ép-ra-im là con thứ, và đặt tay trái lên đầu Ma-na-se. Ông cố tình đặt tay như thế, dù Ma-na-se là con trưởng nam.+ 15  Rồi ông chúc phước cho Giô-sép và nói:+ “Nguyện Đức Chúa Trời, đấng mà tổ phụ cha là Áp-ra-ham và Y-sác bước theo,+Nguyện Đức Chúa Trời, đấng dẫn dắt cha suốt cuộc đời đến tận ngày nay,+ 16  Nguyện thiên sứ đã giải cứu* cha khỏi mọi thảm họa,+ ban phước cho hai đứa trẻ này.+ Nguyện danh cha được lưu truyền qua chúng, cả danh của tổ phụ cha là Áp-ra-ham và Y-sác nữa.Nguyện chúng gia tăng gấp bội trên đất”.+ 17  Giô-sép thấy cha cứ để tay phải lên đầu Ép-ra-im thì không hài lòng, nên cố lấy tay cha ra khỏi đầu Ép-ra-im mà đặt lên đầu Ma-na-se. 18  Giô-sép nói với cha: “Thưa cha, không phải thế, đứa này mới là con trưởng.+ Cha hãy đặt tay phải lên đầu nó”. 19  Nhưng cha không chịu và nói: “Cha biết, con à, cha biết. Đứa này cũng sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn mạnh. Dầu vậy, em nó sẽ lớn mạnh hơn nó,+ dòng dõi của em nó sẽ đông đảo đến nỗi trở thành nhiều dân tộc”.+ 20  Trong ngày đó, ông chúc phước tiếp cho chúng+ mà rằng: “Nguyện nhà Y-sơ-ra-ên nhắc đến con khi chúc phước rằng:‘Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho anh em như đã ban phước cho Ép-ra-im và Ma-na-se’”. Vậy, ông vẫn đặt Ép-ra-im trên Ma-na-se. 21  Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sép: “Này, cha sắp nhắm mắt rồi,+ nhưng Đức Chúa Trời sẽ luôn ở với các con và đem các con trở về xứ sở của tổ phụ mình.+ 22  Còn cha, cha cho con nhiều hơn anh em con một phần đất, là đất mà cha đã chiếm lấy từ tay dân A-mô-rít bằng gươm và cung”.

Chú thích

Hay “chuộc”.