Sáng thế 45:1-28

  • Giô-sép tiết lộ danh tính (1-15)

  • Các anh em Giô-sép về đón Gia-cốp (16-28)

45  Nghe thế, Giô-sép không cầm lòng trước các tôi tớ mình được nữa+ nên la lên: “Tất cả hãy lui ra!”. Vậy, khi Giô-sép tỏ cho biết mình là ai thì chỉ có các anh em của ông.+  Ông bật khóc lớn tiếng đến nỗi các người Ai Cập và nhà Pha-ra-ôn đều nghe.  Giô-sép nói với anh em mình: “Em là Giô-sép. Cha em còn sống chăng?”. Nhưng họ không trả lời được tiếng nào vì quá bàng hoàng.  Giô-sép bèn bảo anh em mình: “Xin hãy lại gần đây”. Họ bước lại gần ông. Rồi ông nói: “Em là Giô-sép, em các anh đây, người mà các anh đã bán sang Ai Cập.+  Nhưng các anh đừng buồn phiền, đừng trách móc nhau vì đã bán em sang đây; Đức Chúa Trời sai em đến đây trước để làm phương tiện bảo tồn sự sống.+  Nay mới là năm thứ hai của nạn đói trong xứ,+ vẫn còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy hay gặt hái.  Đức Chúa Trời sai em đến đây trước, hầu bảo tồn dòng giống của các anh*+ trên đất và cứu mạng các anh bằng một cuộc giải thoát vĩ đại.  Vậy, chẳng phải các anh, nhưng chính là Đức Chúa Trời đã sai em đến đây để đặt em làm cố vấn trưởng* cho Pha-ra-ôn, làm chúa trong cả nhà vua và người cai trị toàn xứ Ai Cập.+  Anh em hãy mau về cùng cha và thưa rằng: ‘Con trai cha là Giô-sép nói thế này: “Đức Chúa Trời đã lập con làm chúa của cả xứ Ai Cập.+ Xin cha đến đây với con, đừng chần chừ.+ 10  Cha hãy đến ngụ trong vùng Gô-sen+ để ở gần con, cả cha lẫn con cháu, cũng như bầy đàn và mọi vật thuộc về cha nữa. 11  Tại đó con sẽ chu cấp lương thực cho cha, vì vẫn còn 5 năm đói kém,+ để cha cùng cả nhà cha không rơi vào cảnh nghèo đói và mọi vật thuộc về cha không bị tiêu tan”’. 12  Nay các anh và Bên-gia-min tận mắt thấy chính em đang nói những lời này.+ 13  Vậy, hãy cho cha biết tất cả sự vinh quang của em ở xứ Ai Cập cùng mọi việc anh em đã thấy. Giờ hãy mau mau đưa cha đến đây”. 14  Rồi Giô-sép ôm choàng lấy cổ Bên-gia-min em mình mà khóc, Bên-gia-min cũng ôm ông mà khóc.+ 15  Giô-sép hôn tất cả anh em mình, vừa ôm họ vừa khóc. Sau đó, các anh em trò chuyện với ông. 16  Tin tức lan đến cung Pha-ra-ôn rằng: “Anh em Giô-sép đã đến!”. Cả Pha-ra-ôn và các quần thần đều vui mừng. 17  Pha-ra-ôn bèn phán dặn Giô-sép: “Khanh hãy nói với anh em mình: ‘Phải làm thế này: Hãy chất đồ lên lưng súc vật thồ rồi đi về xứ Ca-na-an 18  để đưa cha và cả nhà các ngươi đến đây với ta. Ta sẽ ban cho các ngươi những vật quý của xứ Ai Cập, các ngươi sẽ ăn sản vật từ vùng đất màu mỡ nhất của xứ’.+ 19  Ta truyền cho khanh nói với họ:+ ‘Phải làm thế này: Hãy đem các cỗ xe+ từ xứ Ai Cập về chở vợ con các ngươi, và đem một cỗ xe về rước cha các ngươi đến đây.+ 20  Đừng tiếc tài sản mình+ vì những thứ tốt nhất trong cả xứ Ai Cập đều thuộc về các ngươi’”. 21  Các con trai của Y-sơ-ra-ên bèn làm như thế. Giô-sép cấp cho họ các cỗ xe theo lệnh của Pha-ra-ôn và cung cấp thức ăn đi đường cho họ. 22  Ông tặng mỗi người một chiếc áo, nhưng Bên-gia-min thì được 300 miếng bạc và năm chiếc áo.+ 23  Ông cũng gửi cho cha mười con lừa chở những vật quý của xứ Ai Cập, mười con lừa cái chở thóc lúa, bánh và thức ăn để cha dùng khi đi đường. 24  Rồi Giô-sép để anh em mình ra đi. Khi họ lên đường, ông dặn: “Đừng giận nhau dọc đường”.+ 25  Vậy, họ từ Ai Cập về với Gia-cốp cha mình ở xứ Ca-na-an. 26  Họ báo cho cha hay: “Giô-sép vẫn còn sống và hiện là người cai trị cả xứ Ai Cập!”.+ Nhưng ông điếng lòng vì không tin lời họ.+ 27  Tuy nhiên, khi Gia-cốp cha họ nghe thuật lại mọi điều Giô-sép nói, và nhìn thấy những cỗ xe Giô-sép gửi đến để rước mình thì tinh thần ông bừng tỉnh. 28  Y-sơ-ra-ên thốt lên: “Cha tin rồi! Giô-sép con cha còn sống! Cha phải đi gặp nó trước khi nhắm mắt!”.+

Chú thích

Hay “hầu giữ cho các anh một số người sót lại”.
Ds: “cha”.