Sáng thế 42:1-38

  • Các anh Giô-sép đến Ai Cập (1-4)

  • Giô-sép gặp các anh và thử họ (5-25)

  • Các anh về lại với Gia-cốp (26-38)

42  Khi hay tin ở Ai Cập có thóc lúa,+ Gia-cốp nói với các con trai mình: “Sao các con còn đứng đó nhìn nhau?”.  Ông bảo: “Cha nghe nói ở Ai Cập có thóc lúa. Các con hãy đến đó mà mua, để chúng ta sống chứ không phải chết đói”.+  Thế là mười người anh của Giô-sép+ đi Ai Cập để mua thóc lúa.  Nhưng Gia-cốp không cho Bên-gia-min,+ em trai Giô-sép, đi theo vì ông nói: “Lỡ đâu nó gặp tai nạn và mất mạng”.+  Các con trai của Y-sơ-ra-ên đến Ai Cập chung với bao người đến mua lương thực, vì nạn đói đã lan tới xứ Ca-na-an.+  Giô-sép là người nắm quyền trong cả xứ Ai Cập+ và là người bán thóc lúa cho dân các nước.+ Vì thế, các anh của Giô-sép đến sấp mình xuống đất trước mặt ông.+  Vừa thấy các anh mình, Giô-sép nhận ra ngay nhưng không cho họ biết mình là ai.+ Ông gắt gỏng với họ: “Các ngươi từ đâu đến?”. Họ đáp: “Chúng tôi từ xứ Ca-na-an đến mua lương thực”.+  Vậy, Giô-sép nhận ra các anh nhưng họ không nhận ra ông.  Ngay lập tức Giô-sép nhớ lại những giấc mơ về các anh mình.+ Ông nói với họ: “Các ngươi là bọn do thám! Các ngươi đến đây để tìm điểm yếu của xứ này!”. 10  Họ liền đáp: “Thưa chúa, không phải thế, các tôi tớ chúa đến mua lương thực. 11  Chúng tôi đều là con cùng một cha, chúng tôi là người ngay thật. Các tôi tớ chúa không phải là kẻ do thám”. 12  Nhưng ông nói: “Không đúng! Các ngươi đến đây để tìm điểm yếu của xứ này!”. 13  Họ thưa: “Các tôi tớ chúa có 12 anh em,+ là con cùng một cha,+ ở xứ Ca-na-an. Em út chúng tôi đang ở với cha,+ một người thì không còn nữa”.+ 14  Nhưng Giô-sép bảo: “Đúng như ta nói: ‘Các ngươi là bọn do thám!’. 15  Ta sẽ thử các ngươi thế này: Thật như Pha-ra-ôn đang sống, các ngươi sẽ không được ra khỏi đây cho tới khi em út các ngươi đến.+ 16  Hãy cho một người về mang em các ngươi đến đây, còn những người khác sẽ bị giam giữ. Như vậy, ta sẽ thử xem lời các ngươi nói có thật hay không. Bằng không, thật như Pha-ra-ôn đang sống, các ngươi là bọn do thám”. 17  Thế là ông giam họ chung với nhau trong ba ngày. 18  Đến ngày thứ ba, Giô-sép nói với họ: “Ta kính sợ Đức Chúa Trời nên các ngươi làm thế này thì sẽ giữ được mạng. 19  Nếu các ngươi nói thật, hãy để một người ở lại trong nhà giam, còn những người kia có thể ra về và mang theo lương thực cứu đói cho gia đình.+ 20  Sau đó, hãy mang em út đến đây để chứng minh lời các ngươi là thật, và các ngươi sẽ không chết”. Họ đồng ý làm thế. 21  Họ nói với nhau: “Chắc là chúng ta đang bị trừng phạt vì có tội với em mình.+ Chúng ta đã thấy nỗi khốn khổ của nó khi nó van xin chúng ta thương xót mà chúng ta chẳng nghe. Thế nên bây giờ chúng ta phải chịu nỗi khốn khổ này”. 22  Ru-bên nói: “Chẳng phải anh đã bảo: ‘Đừng phạm tội hại đến thằng nhỏ!’, mà các em không nghe đó sao?+ Giờ chúng ta phải đền lại máu nó”.+ 23  Nhưng các anh không biết Giô-sép hiểu lời họ nói, vì có người thông dịch giữa hai bên. 24  Giô-sép bèn đi chỗ khác mà khóc.+ Sau đó, ông trở lại nói chuyện với họ rồi cho bắt Si-mê-ôn+ trói lại trước mặt họ.+ 25  Giô-sép truyền lệnh đổ đầy thóc lúa vào bao của họ. Ông cũng bảo đầy tớ trả tiền lại, của ai bỏ vào bao người nấy, đồng thời cung cấp thức ăn đi đường cho họ. Các đầy tớ bèn làm như vậy. 26  Các anh của Giô-sép chất thóc lúa trên lưng lừa rồi ra về. 27  Khi đến chỗ trọ, một người trong số họ mở bao để lấy cỏ khô cho lừa ăn thì thấy tiền của mình nơi miệng bao. 28  Ông liền nói với anh em mình: “Họ trả tiền lại cho em! Tiền trong bao của em đây này!”. Các anh em sợ đến thót tim, run rẩy nhìn nhau mà nói: “Đức Chúa Trời làm gì với chúng ta thế này?”. 29  Khi về đến nhà Gia-cốp cha mình ở xứ Ca-na-an, họ thuật lại cho cha nghe mọi chuyện đã xảy ra: 30  “Chúa xứ đó gắt gỏng với chúng con,+ ông ta buộc tội chúng con là đi do thám xứ. 31  Chúng con đã nói với ông ấy: ‘Chúng tôi là người ngay thật, không phải kẻ do thám.+ 32  Chúng tôi có 12 anh em,+ là con cùng một cha. Một người không còn nữa,+ và em út hiện đang ở với cha tại xứ Ca-na-an’.+ 33  Nhưng chúa xứ đó bảo: ‘Qua cách này ta sẽ biết các ngươi có nói thật hay không: Hãy để một người ở lại với ta,+ còn các ngươi hãy lấy lương thực cứu đói cho gia đình rồi ra về.+ 34  Sau đó, các ngươi phải mang em út mình đến cho ta, lúc ấy ta mới tin các ngươi không phải là bọn do thám mà là người ngay thật. Ta sẽ thả người anh em của các ngươi ra và các ngươi có thể mua lương thực ở xứ này’”. 35  Họ lấy đồ trong bao ra, và này, trong bao mỗi người đều có túi tiền của mình. Vừa nhìn thấy những túi tiền ấy, họ và cha họ đều lo sợ. 36  Gia-cốp cha họ kêu than: “Vì chúng bay, ta đây phải mất con!+ Giô-sép không còn,+ Si-mê-ôn cũng không còn,+ giờ chúng bay lại tính mang Bên-gia-min đi nữa! Ta là người hứng chịu tất cả!”. 37  Ru-bên thưa với cha: “Nếu con không mang em về cho cha thì cha có thể giết hai con trai của con.+ Xin cha giao em cho con, con sẽ mang em về cho cha”.+ 38  Nhưng Gia-cốp nói: “Con trai ta không được đi với chúng bay, anh nó đã chết, nó chỉ còn một mình.+ Lỡ dọc đường xảy ra tai nạn và nó mất mạng thì chúng bay khiến ông lão đầu bạc này phải sầu khổ mà xuống mồ”.*+

Chú thích

Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.