Sáng thế 40:1-23

  • Giô-sép giải mộng cho tù nhân (1-19)

    • “Việc giải nghĩa thuộc về Đức Chúa Trời” (8)

  • Tiệc sinh nhật của Pha-ra-ôn (20-23)

40  Sau đó, tổng quản dâng rượu+ và tổng quản làm bánh của vua Ai Cập phạm tội cùng chúa họ là vua Ai Cập.  Thế nên Pha-ra-ôn nổi cơn phẫn nộ với hai vị quan của mình, là tổng quản dâng rượu và tổng quản làm bánh.+  Vua truyền giam họ vào tù trong nhà quan chỉ huy vệ binh,+ nơi Giô-sép đang bị giam cầm.+  Quan chỉ huy vệ binh phân công Giô-sép ở bên cạnh phục vụ họ,+ và họ ngồi tù ít lâu.  Cả quan dâng rượu và quan làm bánh của vua Ai Cập, đang bị giam giữ tại tù, đều nằm mơ trong cùng một đêm, và giấc mơ của mỗi người mang ý nghĩa riêng.  Sáng hôm sau, Giô-sép đến thì thấy họ có vẻ buồn rầu lo nghĩ.  Vì thế, cậu hỏi hai vị quan của Pha-ra-ôn đang bị giam chung với mình trong nhà chủ mình: “Sao hôm nay các quan trông rầu rĩ vậy?”.  Họ đáp: “Cả hai chúng tôi đều nằm mơ nhưng không có người giải nghĩa”. Giô-sép bèn nói: “Chẳng phải việc giải nghĩa thuộc về Đức Chúa Trời sao?+ Xin hai quan hãy kể cho tôi nghe”.  Thế là quan dâng rượu kể lại giấc mơ của mình cho Giô-sép, ông nói: “Trong giấc mơ, tôi thấy trước mặt mình có một cây nho. 10  Cây nho đó có ba cành. Nó đâm chồi, nở hoa, rồi kết những chùm nho chín. 11  Trên tay tôi là ly của Pha-ra-ôn. Tôi hái nho, vắt vào ly và dâng cho Pha-ra-ôn”. 12  Giô-sép nói với ông: “Này là lời giải nghĩa: Ba cành nho là ba ngày. 13  Ba ngày nữa, Pha-ra-ôn sẽ làm cho quan ngước đầu lên, phục chức lại cho quan+ và quan sẽ dâng rượu cho Pha-ra-ôn như trước kia, khi là quan dâng rượu.+ 14  Nhưng khi quan được yên ổn rồi thì xin nhớ đến tôi. Xin quan tỏ lòng nhân nghĩa* với tôi mà tâu cùng Pha-ra-ôn để tôi được ra khỏi nơi này; 15  bởi tôi bị bắt cóc đem ra khỏi xứ của người Hê-bơ-rơ,+ và tại đây tôi cũng chẳng làm gì sai để phải bị bỏ tù”.+ 16  Khi thấy lời giải nghĩa của Giô-sép báo điều lành thì tổng quản làm bánh kể với cậu: “Tôi cũng thấy mình trong giấc mơ. Trên đầu tôi có ba giỏ bánh mì trắng, 17  giỏ trên cùng đựng đủ loại bánh nướng cho Pha-ra-ôn và chim chóc đang ăn bánh trong giỏ trên đầu tôi”. 18  Giô-sép nói: “Này là lời giải nghĩa: Ba giỏ bánh là ba ngày. 19  Ba ngày nữa, Pha-ra-ôn sẽ cho chém đầu và treo quan lên cây cột, rồi chim chóc sẽ ăn thịt quan”.+ 20  Đến ngày thứ ba là sinh nhật của Pha-ra-ôn,+ vua mở tiệc đãi tất cả quần thần và truyền đem tổng quản dâng rượu lẫn tổng quản làm bánh ra trước mặt mọi người. 21  Pha-ra-ôn phục chức cho tổng quản dâng rượu và ông tiếp tục dâng rượu cho vua. 22  Nhưng vua cho treo tổng quản làm bánh lên, đúng như lời giải nghĩa của Giô-sép.+ 23  Tuy nhiên, tổng quản dâng rượu không nhớ đến Giô-sép, ông quên mất cậu.+

Chú thích

Hay “lòng yêu thương thành tín”.