Sáng thế 39:1-23

  • Giô-sép ở nhà Phô-ti-pha (1-6)

  • Giô-sép khước từ vợ Phô-ti-pha (7-20)

  • Giô-sép ngồi tù (21-23)

39  Về phần Giô-sép, cậu bị đem sang Ai Cập.+ Một người Ai Cập tên là Phô-ti-pha,+ là triều thần của Pha-ra-ôn và quan chỉ huy vệ binh, đã mua cậu từ những người Ích-ma-ên+ đem cậu đến.  Nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sép.+ Vì thế, cậu làm việc gì cũng thành công và được đặt cai quản nhà chủ mình, người Ai Cập.  Ông chủ thấy rằng Đức Giê-hô-va ở cùng cậu và Đức Giê-hô-va khiến mọi việc cậu làm đều thành công.  Giô-sép ngày càng được ơn trước mắt Phô-ti-pha và trở thành người hầu việc thân cận của ông. Cậu được đặt cai quản nhà và coi sóc mọi thứ thuộc về chủ.  Kể từ khi Phô-ti-pha đặt cậu cai quản nhà và coi sóc mọi thứ thuộc về ông, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép mà luôn ban phước cho nhà của người Ai Cập ấy, và ân phước Đức Giê-hô-va đổ xuống trên mọi thứ thuộc về ông, từ trong nhà đến ngoài đồng.+  Cuối cùng, ông giao hết mọi thứ thuộc về mình cho Giô-sép coi sóc, không phải lo việc gì nữa, chỉ đến bữa là ăn. Còn Giô-sép thì ngày càng cường tráng và khôi ngô.  Rồi vợ chủ để mắt đến Giô-sép và một hôm bà nói với cậu: “Hãy lại nằm với ta”.  Nhưng Giô-sép khước từ mà nói với vợ chủ: “Ông chủ không phải lo việc gì trong nhà và giao mọi thứ thuộc về ông cho tôi coi sóc.  Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không từ chối tôi bất cứ điều gì, ngoại trừ bà, vì là vợ của chủ tôi. Sao tôi có thể làm điều vô cùng xấu xa đó mà phạm tội với Đức Chúa Trời?”.+ 10  Bà mời mọc Giô-sép hết ngày này qua ngày khác, nhưng cậu không chịu nằm cùng bà hay ở gần bà. 11  Một ngày nọ, khi cậu vào nhà làm việc, không có tôi tớ nào khác ở nhà, 12  bà nắm lấy áo cậu và nói: “Hãy nằm với ta đi!”. Nhưng cậu bỏ áo lại trong tay bà mà chạy ra ngoài. 13  Khi thấy Giô-sép bỏ áo lại trong tay mình mà chạy ra ngoài, 14  bà liền la lên, gọi những người nam trong nhà lại và nói: “Xem này! Ông chủ các ngươi mang tên Hê-bơ-rơ đó về để biến chúng ta thành trò cười. Hắn định cưỡng đoạt ta, nhưng ta hét toáng lên. 15  Hắn nghe ta hét lên thì liền bỏ áo lại mà chạy ra ngoài”. 16  Bà giữ áo của cậu bên mình cho đến khi ông chủ cậu về nhà. 17  Rồi bà cũng kể cho ông y như vậy: “Thằng tôi tớ người Hê-bơ-rơ mà anh mang về đây định biến em thành trò cười. 18  Em hét lên thì hắn liền bỏ áo lại mà chạy ra ngoài”. 19  Vừa nghe vợ nói rằng: “Thằng tôi tớ của anh đối xử với em như thế đó”, ông nổi giận phừng phừng. 20  Ông chủ bắt Giô-sép bỏ vào tù, là nơi giam giữ các tù nhân của vua. Vậy cậu ngồi tù ở đó.+ 21  Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va vẫn ở cùng Giô-sép và tỏ lòng yêu thương thành tín với cậu, khiến cậu được ơn trước mắt quan cai ngục.+ 22  Thế nên, quan cai ngục giao cho Giô-sép quản lý tất cả các tù nhân; mọi việc các tù nhân làm đều do cậu trông coi.+ 23  Quan cai ngục không phải lo gì đến những việc đã giao cho Giô-sép, vì Đức Giê-hô-va ở cùng cậu và Đức Giê-hô-va khiến mọi việc cậu làm đều thành công.+

Chú thích