Sáng thế 38:1-30

  • Giu-đa và Ta-ma (1-30)

38  Bấy giờ, Giu-đa lìa anh em mình và đến đóng trại gần một người A-đu-lam tên là Hi-ra.  Tại đó, Giu-đa gặp con gái của một người Ca-na-an,+ ông ấy tên là Su-a. Giu-đa lấy cô làm vợ và ăn ở với cô.  Cô có thai và sinh một con trai. Giu-đa đặt tên con là Ê-rơ.+  Cô lại có thai, sinh một con trai và đặt tên là Ô-nan.  Cô sinh một con trai nữa và đặt tên là Sê-lách. Khi cô sinh đứa con này, Giu-đa đang sống tại Ạc-xíp.+  Thời gian trôi qua, Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam, một người vợ tên là Ta-ma.+  Nhưng Ê-rơ, con trưởng nam của Giu-đa, là người xấu trước mắt Đức Giê-hô-va nên đã bị Đức Giê-hô-va diệt.  Giu-đa bèn bảo Ô-nan: “Con hãy ăn ở với chị dâu, hãy kết hôn với chị ấy theo bổn phận của anh em chồng, hầu sinh con nối dõi cho anh con”.+  Nhưng Ô-nan biết đứa con sinh ra sẽ không nối dõi mình,+ nên khi ăn ở với vợ của anh mình thì cho tinh dịch rơi xuống đất để không sinh con nối dõi cho anh.+ 10  Đó là điều xấu xa trước mắt Đức Giê-hô-va nên ngài cũng diệt Ô-nan.+ 11  Giu-đa bảo Ta-ma dâu mình: “Con hãy về nhà cha con ở góa cho đến khi Sê-lách, con trai cha, lớn lên”, bởi ông nghĩ: “E rằng nó cũng sẽ chết như các anh nó”.+ Thế là Ta-ma về ở nhà cha mình. 12  Ngày tháng trôi qua, vợ Giu-đa, tức con gái Su-a,+ qua đời. Mãn thời gian khóc vợ, Giu-đa đi thăm những người xén lông cừu của mình ở Tim-na,+ cùng đi có ông bạn là Hi-ra người A-đu-lam.+ 13  Có người báo cho Ta-ma: “Nay cha chồng cô đang trên đường đến Tim-na để xén lông cừu”. 14  Ta-ma liền cởi áo góa phụ, lấy khăn che mặt lại và khoác khăn choàng lên người. Cô đến ngồi ở lối vào Ê-na-im, trên đường đi Tim-na, bởi cô thấy Sê-lách đã lớn mà cha chồng chưa cưới cô cho cậu ta.+ 15  Khi thấy cô, Giu-đa liền lầm tưởng cô là kỹ nữ vì cô đã che mặt lại. 16  Ông ghé lại bên đường chỗ cô và nói: “Hãy cho tôi đến cùng nàng”. Ông không hề biết cô là con dâu mình.+ Cô bèn hỏi: “Ông sẽ cho tôi gì để đến cùng tôi?”. 17  Ông đáp: “Tôi sẽ gửi cho nàng một dê con trong bầy mình”. Nhưng cô bảo: “Ông đưa tôi vật gì để làm tin cho tới khi gửi con dê đến?”. 18  Ông trả lời: “Nàng muốn tôi đưa vật gì?”. Cô nói: “Hãy đưa tôi chiếc nhẫn đóng dấu+ cùng sợi dây và cây gậy trên tay ông”. Ông bèn đưa những thứ ấy cho cô rồi đến cùng cô, và cô có thai với ông. 19  Sau đó, cô đi khỏi, cởi bỏ khăn choàng và mặc lại áo góa phụ. 20  Giu-đa nhờ ông bạn người A-đu-lam+ mang dê con đến để lấy lại các vật làm tin từ tay người phụ nữ ấy, nhưng ông không thể tìm ra cô. 21  Ông hỏi những người xung quanh: “Người kỹ nữ* ngồi bên đường tại Ê-na-im đâu rồi?”. Nhưng người ta trả lời: “Ở đó làm gì có kỹ nữ”. 22  Cuối cùng, ông trở về nói với Giu-đa: “Tôi không tìm được cô ấy, những người xung quanh bảo: ‘Ở đó làm gì có kỹ nữ’”. 23  Giu-đa bèn nói: “Thôi để cô ấy giữ hết mấy thứ đó, đừng để người ta khinh thường chúng ta. Dù sao, tôi cũng đã gửi dê con đến nhưng anh không tìm ra cô ta đó thôi”. 24  Khoảng ba tháng sau, có người báo với Giu-đa: “Ta-ma, con dâu ông, đã làm điếm và bị chửa hoang”. Giu-đa bảo: “Hãy đem nó ra xử và thiêu xác nó đi”.+ 25  Đang khi bị đem ra, cô nhắn với cha chồng: “Con có thai với chủ nhân của những thứ này”. Cô nhắn thêm: “Xin cha nhìn kỹ những thứ này, xem chiếc nhẫn đóng dấu, sợi dây và cây gậy là của ai”.+ 26  Giu-đa xem xong thì thốt lên: “Cô ấy làm vậy là đúng hơn ta, vì ta đã không cưới cô cho Sê-lách, con trai ta”.+ Ông không ăn ở với cô thêm lần nào nữa. 27  Đến ngày sinh nở, trong bụng cô có thai đôi. 28  Trong lúc cô sinh thì một đứa thò tay ra, bà đỡ liền lấy sợi chỉ đỏ buộc vào tay nó và nói: “Đứa này ra trước”. 29  Nhưng nó vừa thụt tay vào thì đứa kia ra, bà đỡ bèn nói: “Con đã tạo đường ra cho mình!”, nên nó được đặt tên là Phê-rết.*+ 30  Rồi đứa có buộc sợi chỉ đỏ trên tay ra sau và được đặt tên là Xê-rách.+

Chú thích

Hay “kỹ nữ đền thờ”. Rất có thể là một hình thức mại dâm để thờ phượng các thần Ca-na-an.
Nghĩa là “chỗ rách”, rất có thể nói đến việc rách đáy chậu.