Sáng thế 34:1-31

  • Đi-na bị hãm hiếp (1-12)

  • Các con trai Gia-cốp dùng mưu gian (13-31)

34  Đi-na, con gái mà Lê-a sinh cho Gia-cốp,+ thường ra ngoài giao du với các cô gái bản xứ.+  Si-chem, con trai của Hê-mô người Hê-vít,+ một thủ lĩnh xứ đó, để ý đến Đi-na. Hắn bắt nàng và hãm hiếp.  Si-chem ngày càng say đắm Đi-na, con gái Gia-cốp, thương yêu nàng và dỗ ngọt để lấy lòng nàng.  Si-chem bèn nói với Hê-mô+ cha mình: “Xin cha đi hỏi cưới nàng cho con”.  Gia-cốp nghe tin Si-chem làm nhục Đi-na con mình. Khi ấy các con trai ông đang ở ngoài đồng chăn bầy, nên ông giữ im lặng cho đến khi họ về.  Hê-mô, cha của Si-chem, đến nói chuyện với Gia-cốp.  Tuy nhiên, các con trai của Gia-cốp biết được tin ấy thì từ ngoài đồng trở về ngay. Họ tức giận và phẫn nộ vì Si-chem đã gây sỉ nhục cho Y-sơ-ra-ên khi cưỡng đoạt con gái Gia-cốp,+ là điều không được phép làm.+  Hê-mô nói với họ: “Si-chem, con trai tôi, đã phải lòng con gái nhà các ông. Xin gả cháu cho con trai tôi  và chúng ta hãy kết tình thông gia. Hãy gả các con gái nhà các ông cho chúng tôi và cưới các con gái nhà chúng tôi về làm vợ.+ 10  Các ông có thể sống với chúng tôi, cả xứ này ở trước mặt các ông. Hãy ở lại và an cư lạc nghiệp tại nơi này”. 11  Si-chem bèn nói với cha Đi-na và các anh nàng: “Mong cháu được ơn trước mắt bác và các anh. Nhà bác muốn gì cháu cũng đáp ứng. 12  Nhà bác cứ đòi sính lễ thật cao và cả quà cáp nữa.+ Cháu sẵn lòng đáp ứng những gì nhà bác đưa ra. Chỉ xin gả nàng cho cháu”. 13  Các con trai Gia-cốp trả lời Si-chem và Hê-mô cha hắn bằng những lời giả dối vì hắn đã làm nhục Đi-na em gái họ. 14  Họ đáp: “Không được, chúng tôi không thể gả em gái cho người chưa cắt bì,+ vì đó là một sự sỉ nhục. 15  Chúng tôi chỉ bằng lòng với điều kiện là các ông phải như chúng tôi, mọi người nam phải cắt bì.+ 16  Có vậy chúng tôi mới gả các con gái mình cho các ông và cưới các con gái của các ông về làm vợ, chúng tôi sẽ sống với các ông và chúng ta sẽ trở thành một dân mà thôi. 17  Nhưng nếu các ông không nghe và không chịu cắt bì, chúng tôi sẽ đem con gái nhà mình về và ra đi”. 18  Những lời ấy đẹp lòng Hê-mô+ và Si-chem, con Hê-mô.+ 19  Gã thanh niên ấy liền làm theo những gì họ đòi hỏi+ vì con gái Gia-cốp vừa ý hắn; Si-chem cũng là người được quý trọng nhất trong cả nhà cha mình. 20  Hê-mô và Si-chem con ông đi đến cổng thành nói với các người nam trong thành+ rằng: 21  “Những người này muốn sống hòa bình với chúng ta. Hãy để họ an cư lạc nghiệp tại nơi này vì đất của chúng ta đủ rộng. Chúng ta có thể cưới con gái họ và gả con gái mình cho họ.+ 22  Chỉ có một điều kiện để họ bằng lòng sống với chúng ta và cùng chúng ta trở thành một dân: Đó là mọi người nam trong chúng ta phải chịu cắt bì như họ.+ 23  Chẳng phải tài sản, sự giàu có và tất cả bầy đàn của họ rồi cũng sẽ thuộc về chúng ta sao? Vậy chúng ta hãy bằng lòng với điều kiện ấy để họ sống với chúng ta”. 24  Mọi người ở cổng thành đều nghe lời Hê-mô và Si-chem con ông, và tất cả người nam đều chịu cắt bì, tức là tất cả những người ở cổng thành. 25  Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, khi những người ấy còn đau đớn thì hai con trai Gia-cốp là Si-mê-ôn và Lê-vi, tức hai anh của Đi-na,+ mỗi người cầm gươm đi vào thành trong lúc không ai ngờ, và ra tay giết tất cả người nam.+ 26  Họ dùng gươm giết hai cha con Hê-mô và Si-chem, đem Đi-na ra khỏi nhà Si-chem rồi đi về. 27  Các con trai khác của Gia-cốp xông đến những người bị giết và cướp bóc thành, vì em mình đã bị làm nhục.+ 28  Họ đem đi cừu, dê, bò, lừa và mọi thứ trong thành lẫn ngoài đồng. 29  Họ cũng lấy hết tài sản, bắt cả vợ cùng con nhỏ của dân thành ấy và cướp bóc mọi thứ trong nhà. 30  Gia-cốp bèn nói với Si-mê-ôn và Lê-vi:+ “Hai đứa bay đã gây đại họa cho cha, khiến cha thành một thứ hôi tanh đối với dân trong xứ, dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít. Ta chỉ có ít người, mà họ thì chắc chắn sẽ hợp sức để tấn công ta. Lúc ấy cha và cả nhà đều sẽ bị diệt”. 31  Họ đáp: “Lẽ nào chúng con để em mình bị đối xử như gái điếm sao?”.

Chú thích