Sáng thế 33:1-20

  • Gia-cốp gặp Ê-sau (1-16)

  • Gia-cốp đi đến Si-chem (17-20)

33  Bấy giờ, Gia-cốp nhìn về phía trước thì thấy Ê-sau đang tiến đến cùng với 400 người.+ Gia-cốp bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên và hai tớ gái.+  Ông cho hai tớ gái cùng các con của họ đi đầu,+ kế tiếp là Lê-a cùng các con của cô,+ sau cùng là Ra-chên+ và Giô-sép.  Còn chính ông thì đi phía trước họ. Ông bước vài bước rồi sấp mặt xuống đất, làm thế bảy lần cho đến khi tới gần anh mình.  Nhưng Ê-sau chạy lại đón ông, ôm chầm lấy mà hôn, và cả hai bật khóc.  Ê-sau nhìn lên, thấy các phụ nữ và bọn trẻ thì hỏi: “Ai đi cùng em thế?”. Gia-cốp đáp: “Đây là các con mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi tớ anh”.+  Hai tớ gái cùng các con bước đến và sấp mặt xuống;  Lê-a cùng các con cũng bước đến và sấp mặt xuống. Rồi Giô-sép cùng Ra-chên bước đến và sấp mặt xuống.+  Ê-sau bèn hỏi: “Còn những người và đàn gia súc mà anh gặp trên đường, em gửi đến làm chi?”.+ Gia-cốp đáp: “Ấy là để được ơn trước mắt chúa của em”.+  Ê-sau nói: “Em à, anh có dư dả tài sản rồi.+ Của em thì em cứ giữ đi”. 10  Nhưng Gia-cốp nói: “Không được. Nếu em được ơn trước mắt anh, xin anh nhận quà biếu này từ tay em, bởi em gửi chúng đến là để được gặp mặt anh. Em quả đã được gặp mặt anh, như thể là gặp mặt Đức Chúa Trời vì anh đã vui lòng đón nhận em.+ 11  Xin anh cứ nhận món quà chúc phước gửi đến anh+ vì Đức Chúa Trời đã ban ơn cho em và em không thiếu gì cả”.+ Gia-cốp nài nỉ mãi nên Ê-sau đành nhận. 12  Sau đó, Ê-sau nói: “Chúng ta hãy lên đường, anh sẽ dẫn đầu”. 13  Nhưng Gia-cốp đáp: “Chúa biết bọn trẻ thì yếu sức.+ Em cũng phải chăm lo cho cừu và bò đang cho con bú, nếu dẫn chúng đi nhanh quá, dù chỉ một ngày thì cả bầy sẽ chết. 14  Xin chúa cứ đi trước tôi tớ chúa. Em sẽ đi sau chậm hơn, tùy theo sức của đàn gia súc và bọn trẻ, rồi mình sẽ gặp nhau ở Sê-i-rơ”.+ 15  Ê-sau bảo: “Vậy, anh xin để một số người ở lại với em”. Gia-cốp nói: “Cần gì làm thế? Em được ơn trước mắt chúa là đủ lắm rồi”. 16  Ê-sau bèn lên đường trở về Sê-i-rơ trong hôm đó. 17  Còn Gia-cốp thì đi đến Su-cốt.+ Tại đó ông xây nhà để ở và dựng chòi cho đàn gia súc. Vì thế ông gọi nơi ấy là Su-cốt.* 18  Sau khi từ Pha-đan-a-ram+ trở về, Gia-cốp đến thành Si-chem+ thuộc xứ Ca-na-an+ bình an vô sự. Ông đóng trại gần thành ấy, 19  rồi mua lại từ các con trai Hê-mô, cha Si-chem, một phần của khu đất mà mình đang đóng trại với giá 100 miếng bạc.+ 20  Ông dựng một bàn thờ ở đó và đặt tên là: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+

Chú thích

Nghĩa là “lều; chòi”.