Sáng thế 32:1-32

  • Thiên sứ gặp Gia-cốp (1, 2)

  • Gia-cốp chuẩn bị gặp Ê-sau (3-23)

  • Gia-cốp vật lộn với thiên sứ (24-32)

    • Gia-cốp được đổi tên là Y-sơ-ra-ên (28)

32  Gia-cốp đi tiếp đường mình thì có các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp ông.  Vừa thấy họ, Gia-cốp thốt lên: “Đây là trại của Đức Chúa Trời!”. Vì vậy, ông gọi nơi đó là Ma-ha-na-im.*  Sau đó, Gia-cốp sai người đưa tin đi trước để gặp Ê-sau anh mình ở vùng Sê-i-rơ,+ lãnh thổ của Ê-đôm.+  Ông dặn họ: “Hãy thưa với Ê-sau chúa ta thế này: ‘Gia-cốp tôi tớ ngài nói rằng: “Em đã ở với cậu La-ban một thời gian dài cho đến nay.+  Em có nhiều bò, lừa, cừu cùng tôi trai tớ gái,+ nay xin báo tin này cho chúa biết để được ơn trước mắt chúa”’”.  Những người đưa tin trở về báo với Gia-cốp rằng: “Chúng tôi đã gặp Ê-sau anh ông. Ông ấy đang trên đường đến đây gặp ông và có 400 người đi cùng”.+  Gia-cốp đâm ra sợ hãi và lo lắng.+ Ông chia người nhà mình cùng cừu, dê, bò và lạc đà thành hai trại  vì ông nói: “Nếu Ê-sau tấn công trại này thì trại kia có thể chạy thoát”.  Sau đó, Gia-cốp cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời của ông con là Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời của cha con là Y-sác, lạy Đức Giê-hô-va, đấng đã phán cùng con rằng: ‘Hãy trở về xứ sở của con và về với bà con mình, ta sẽ ban phước lành cho con’,+ 10  con chẳng xứng đáng với tình yêu thương thành tín và lòng trung tín mà ngài đã tỏ ra cùng kẻ tôi tớ này.+ Khi băng qua sông Giô-đanh, con chỉ có cây gậy trên tay mà nay đã có hai trại này.+ 11  Con van xin ngài giải cứu con+ khỏi tay Ê-sau anh con, vì con sợ anh ấy, e rằng anh ấy sẽ đến tấn công con,+ cả bọn trẻ lẫn mẹ chúng. 12  Bởi ngài có phán rằng: ‘Ta sẽ ban phước lành cho con, làm cho dòng dõi con nhiều như cát biển, không thể đếm được’”.+ 13  Gia-cốp nghỉ đêm ở đó. Ông lấy một phần tài sản làm quà biếu cho Ê-sau anh mình:+ 14  200 dê cái, 20 dê đực, 200 cừu cái, 20 cừu đực, 15  30 lạc đà cái cùng con đang bú, 40 bò cái, 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa đực trưởng thành.+ 16  Ông chia chúng theo từng nhóm cho các tôi tớ và căn dặn: “Hãy băng qua suối trước ta, mỗi nhóm phải cách nhau một quãng”. 17  Ông dặn người dẫn nhóm đầu tiên: “Nếu Ê-sau anh ta có hỏi: ‘Chủ ngươi là ai, ngươi đi đâu và đàn gia súc này của ai?’, 18  ngươi phải trả lời: ‘Thưa, của Gia-cốp tôi tớ ngài. Đây là quà biếu cho Ê-sau chúa tôi,+ và này, chính chủ tôi đang đi đằng sau chúng tôi’”. 19  Ông cũng dặn người dẫn nhóm thứ hai, thứ ba và tất cả những người dẫn các nhóm gia súc: “Khi gặp ông Ê-sau, các ngươi phải nói như thế. 20  Các ngươi cũng phải nói: ‘Gia-cốp tôi tớ ngài đang đi đằng sau chúng tôi’”. Gia-cốp thầm nghĩ: “Nếu mình biếu quà trước+ để làm anh ấy nguôi giận, thì khi gặp mặt nhau, có lẽ anh ấy sẽ tiếp đón mình tử tế”. 21  Vậy các tôi tớ đem số quà biếu băng qua suối trước, còn ông thì ở lại trại đêm đó. 22  Đến khuya, ông trỗi dậy, đưa hai vợ,+ hai tớ gái+ và 11 con trai băng qua chỗ nông của suối Gia-bốc.+ 23  Vậy ông đưa họ cùng mọi thứ thuộc về mình băng qua suối. 24  Lúc đó chỉ còn một mình Gia-cốp ở lại. Có một vị vật lộn với ông đến rạng đông.+ 25  Khi thấy mình không thắng thế, vị ấy đụng vào khớp hông của Gia-cốp. Thế là Gia-cốp bị trật khớp hông trong lúc vật lộn.+ 26  Vị ấy nói:* “Hãy để ta đi vì trời sắp sáng rồi”. Gia-cốp thưa: “Con sẽ không để ngài đi nếu ngài chưa ban phước cho con”.+ 27  Vị ấy hỏi: “Con tên gì?”, ông đáp: “Con tên Gia-cốp”. 28  Vị ấy phán: “Tên của con không còn là Gia-cốp nữa mà là Y-sơ-ra-ên,*+ vì con đã tranh đấu với Đức Chúa Trời+ lẫn con người và cuối cùng đã thắng thế”. 29  Gia-cốp cũng hỏi: “Xin cho con biết tên ngài”. Nhưng vị ấy đáp: “Sao con lại hỏi tên ta?”.+ Rồi vị ấy ban phước cho ông tại đó. 30  Gia-cốp bèn gọi nơi ấy là Phê-ni-ên*+ vì ông nói: “Tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, nhưng vẫn giữ được tính mạng”.+ 31  Khi mặt trời vừa mọc, Gia-cốp đi khỏi Phê-nu-ên,* chân bước khập khiễng vì bị thương ở hông.+ 32  Thế nên đến nay, con cháu Y-sơ-ra-ên có lệ không ăn gân đùi ở khớp hông vì vị ấy đã đụng đến khớp hông của Gia-cốp, chỗ gân đùi.

Chú thích

Nghĩa là “hai trại”.
Tức là Đức Giê-hô-va nói qua thiên sứ.
Nghĩa là “người tranh đấu (người bền chí) với Đức Chúa Trời” hay “Đức Chúa Trời tranh đấu”.
Nghĩa là “mặt của Đức Chúa Trời”.
Hay “Phê-ni-ên”.