Sáng thế 30:1-43

  • Bi-la sinh Đan và Nép-ta-li (1-8)

  • Xinh-ba sinh Gát và A-se (9-13)

  • Lê-a sinh Y-sa-ca và Xê-bu-lôn (14-21)

  • Ra-chên sinh Giô-sép (22-24)

  • Gia súc của Gia-cốp tăng lên (25-43)

30  Khi Ra-chên thấy cô không sinh được con cho Gia-cốp thì đâm ra ghen tị với chị và nói cùng Gia-cốp: “Hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết mất”.  Gia-cốp nổi giận với Ra-chên và nói: “Tôi là Đức Chúa Trời hay sao? Chỉ ngài mới có quyền cấm mình có thai”.  Ra-chên bèn nói: “Bi-la tớ gái của tôi đây.+ Mình hãy ăn ở với cô ta để cô ta sinh con cho tôi,* và nhờ cô ta mà tôi cũng có con”.  Thế là cô đưa Bi-la tôi tớ mình đến với Gia-cốp để làm vợ ông và Gia-cốp ăn ở với cô.+  Bi-la có thai và sinh một con trai cho Gia-cốp.  Ra-chên bèn nói: “Đức Chúa Trời là đấng xét xử cho tôi, và ngài nghe tiếng tôi nên ban cho tôi một con trai”. Vì thế, cô đặt tên đứa trẻ là Đan.*+  Bi-la, tôi tớ của Ra-chên, có thai lần nữa và sinh con trai thứ hai cho Gia-cốp.  Ra-chên nói: “Tôi tranh đấu kịch liệt với chị mình và đã thắng!”. Thế nên cô đặt tên đứa trẻ là Nép-ta-li.*+  Khi thấy mình không sinh nở nữa, Lê-a đưa Xinh-ba tôi tớ mình đến với Gia-cốp để làm vợ ông.+ 10  Xinh-ba, tôi tớ của Lê-a, sinh một con trai cho Gia-cốp. 11  Lê-a nói: “Phước biết bao!”. Vì vậy, cô đặt tên đứa trẻ là Gát.*+ 12  Sau đó Xinh-ba, tôi tớ của Lê-a, sinh con trai thứ hai cho Gia-cốp. 13  Lê-a nói: “Hạnh phúc cho tôi thay! Các phụ nữ sẽ gọi tôi là người hạnh phúc”.+ Bởi thế cô đặt tên đứa trẻ là A-se.*+ 14  Vào mùa gặt lúa mì, Ru-bên+ đi dạo ngoài đồng, thấy trái của cây khoai ma* bèn đem về cho Lê-a mẹ mình. Ra-chên nói với Lê-a: “Xin chị cho em vài trái khoai ma của con chị”. 15  Nhưng Lê-a đáp: “Cô giành chồng tôi là chuyện nhỏ sao,+ giờ lại giành mấy trái khoai ma của con tôi nữa?”. Ra-chên nói: “Thế thì chị cho em mấy trái khoai ma của con chị, đổi lại ông ấy sẽ ở với chị đêm nay”. 16  Đến chiều tối, Gia-cốp từ đồng cỏ trở về thì Lê-a ra đón ông và nói: “Mình sẽ ở với tôi đêm nay, vì tôi đã đổi mấy trái khoai ma của con tôi để có quyền này”. Thế là Gia-cốp ngủ với cô đêm đó. 17  Đức Chúa Trời nghe và đáp lời cầu xin của Lê-a nên cô có thai và sinh con trai thứ năm cho Gia-cốp. 18  Lê-a bèn nói: “Đức Chúa Trời thưởng công cho tôi, vì tôi đã đưa tôi tớ mình cho chồng”. Vì thế cô đặt tên con là Y-sa-ca.*+ 19  Lê-a lại có thai và sinh con trai thứ sáu cho Gia-cốp.+ 20  Cô nói: “Đức Chúa Trời đã gia ân cho tôi, một ân phước tốt lành cho chính tôi. Rồi chồng sẽ nhẫn nhịn tôi,+ vì tôi đã sinh cho người sáu con trai”.+ Thế nên cô đặt tên con là Xê-bu-lôn.*+ 21  Sau đó, cô sinh một con gái và đặt tên là Đi-na.+ 22  Cuối cùng, Đức Chúa Trời nhớ đến Ra-chên, ngài nghe và đáp lời cầu xin của cô và cho cô có thai.+ 23  Cô thọ thai, sinh một con trai và nói: “Đức Chúa Trời đã cất đi nỗi nhục của tôi!”.+ 24  Cô đặt tên con là Giô-sép*+ vì nói: “Đức Giê-hô-va cho tôi thêm một con trai”. 25  Sau khi Ra-chên sinh Giô-sép, Gia-cốp liền nói với La-ban: “Cha hãy cho con về quê nhà, về xứ sở của con.+ 26  Hãy cho con dẫn vợ con mình theo, bởi con vì họ mà làm việc cho cha. Cha biết rõ con đã làm việc cho cha thế nào”.+ 27  La-ban đáp: “Giá như cha được ơn trước mắt con... Cha đã thấy các dấu hiệu và hiểu rằng nhờ con mà Đức Giê-hô-va ban phước cho cha”. 28  Ông nói tiếp: “Hãy định tiền công của con, bao nhiêu cha cũng trả”.+ 29  Gia-cốp đáp: “Cha biết con đã làm việc cho cha thế nào và nhờ con mà đàn gia súc của cha nay ra sao.+ 30  Trước khi con đến đây, cha chẳng có bao nhiêu, nhưng đàn gia súc của cha đã tăng lên và sinh sản nhiều, vì Đức Giê-hô-va ban phước cho cha từ khi con đến. Vậy bao giờ con mới gây dựng cho gia đình riêng của mình?”.+ 31  La-ban hỏi: “Cha phải trả cho con bao nhiêu?”. Gia-cốp đáp: “Cha không phải trả gì hết! Chỉ xin cha làm điều này thì con sẽ ở lại chăn dắt và trông coi bầy của cha.+ 32  Hôm nay con sẽ đi xem hết bầy của cha. Cha hãy lấy ra tất cả cừu có đốm hoặc khoang màu, cừu đực con có màu nâu đậm và dê cái có khoang màu hoặc có đốm. Từ nay trở đi, nếu trong bầy sinh ra con nào như vậy thì sẽ là công giá của con.+ 33  Mai này khi đến kiểm bầy thuộc về công giá của con, cha sẽ thấy rõ lòng ngay thẳng của con; nếu trong bầy tìm thấy dê cái nào không có đốm hoặc khoang màu và cừu đực con nào không có màu nâu đậm thì xem đó như vật ăn cắp”. 34  La-ban nói: “Được lắm! Cứ làm như lời con”.+ 35  Ngay ngày đó, ông lấy ra những con dê đực có sọc hoặc khoang màu, tất cả dê cái có đốm hoặc khoang màu, tất cả con nào có đốm trắng hoặc khoang trắng, tất cả cừu đực con có màu nâu đậm, rồi giao cho các con trai ông. 36  La-ban đem bầy mình cách xa chỗ Gia-cốp ba ngày đường và Gia-cốp tiếp tục chăn bầy còn lại của La-ban. 37  Gia-cốp lấy những cành cây bồ đề, hạnh đào và tiêu huyền tươi rồi bóc vỏ nhiều chỗ để lộ ra những phần lõi trắng của cành. 38  Ông đặt những cành cây đã bóc vỏ ấy trước mặt gia súc, trong các đường dẫn nước và máng đựng nước mà chúng thường đến uống, để chúng động đực trước các cành cây khi đến uống nước. 39  Thế là chúng động đực trước các cành cây, rồi sinh ra những con có sọc, đốm hoặc khoang màu. 40  Gia-cốp tách riêng cừu đực con ra và cho bầy của La-ban nhìn về phía những con có sọc hoặc màu nâu đậm. Sau đó, ông tách bầy của mình ra, không để chung với bầy của La-ban. 41  Khi nào những con khỏe mạnh động đực, Gia-cốp đặt các cành cây trong đường dẫn nước trước mắt chúng, để chúng động đực bên các cành ấy. 42  Nhưng khi những con yếu động đực thì ông không để các cành cây ở đó. Vì thế, các con yếu luôn thuộc về La-ban, còn các con khỏe mạnh thuộc về Gia-cốp.+ 43  Thế là Gia-cốp trở nên rất giàu, ông có thêm thật nhiều gia súc, lạc đà và lừa, cùng tôi trai tớ gái.+

Chú thích

Ds: “sinh con trên đầu gối tôi”.
Nghĩa là “xét xử”.
Nghĩa là “những cuộc tranh đấu của tôi”.
Nghĩa là “phước”.
Nghĩa là “hạnh phúc”.
Cây thân cỏ họ khoai, có củ và trái. Người ta cho là trái của nó làm tăng khả năng sinh sản.
Nghĩa là “Người ấy là tiền công”.
Nghĩa là “sự nhẫn nhịn”.
Dạng viết tắt của Giô-si-phia, có nghĩa là “Nguyện Gia cho thêm (làm tăng)”.