Sáng thế 22:1-24

  • Áp-ra-ham được bảo phải dâng Y-sác (1-19)

    • Ân phước nhờ dòng dõi Áp-ra-ham (15-18)

  • Gia đình của Rê-bê-ca (20-24)

22  Bấy giờ Đức Chúa Trời thử lòng Áp-ra-ham.+ Ngài gọi: “Hỡi Áp-ra-ham!”, ông đáp: “Thưa, con đây!”.  Ngài phán: “Con hãy dẫn* con trai mình là Y-sác,+ người con duy nhất mà con rất yêu thương,+ đi đến xứ Mô-ri-a,+ và tại đó hãy dâng nó làm lễ vật thiêu trên ngọn núi ta sẽ chỉ cho”.  Thế là sáng hôm sau Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa và dẫn theo hai tôi tớ cùng Y-sác con mình. Ông chẻ củi để dùng cho lễ vật thiêu, rồi lên đường đến nơi Đức Chúa Trời đã chỉ định.  Đến ngày thứ ba, khi nhìn lên thì Áp-ra-ham thấy nơi đó ở đằng xa.  Áp-ra-ham nói với hai tôi tớ mình: “Các ngươi hãy ở lại đây giữ lừa, còn cha con ta sẽ đến đó để thờ phượng rồi quay lại”.  Áp-ra-ham chất củi dùng cho lễ vật thiêu lên vai Y-sác con mình. Ông lấy lửa và dao, rồi cả hai cùng đi.  Y-sác bèn nói với Áp-ra-ham cha mình: “Cha ơi!”. Ông đáp: “Gì vậy con?”. Y-sác tiếp: “Củi và lửa có đây rồi, còn cừu để dâng lễ vật thiêu thì ở đâu vậy cha?”.  Áp-ra-ham trả lời: “Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cừu cho lễ vật thiêu,+ con à”. Hai người cứ thế đi tiếp.  Cuối cùng họ đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. Tại đó, Áp-ra-ham dựng bàn thờ và sắp củi lên. Ông trói tay chân Y-sác con mình và đặt con lên bàn thờ, trên đống củi.+ 10  Rồi Áp-ra-ham cầm lấy dao để giết con,+ 11  nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi:* “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!”. Ông đáp: “Thưa, con đây!”. 12  Thiên sứ bảo: “Đừng hại con mình và đừng làm gì nó. Giờ đây ta biết con là người kính sợ Đức Chúa Trời vì đã không tiếc với ta con trai mình, người con duy nhất của con”.+ 13  Áp-ra-ham nhìn lên thì thấy ở đằng kia có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi rậm. Ông đến bắt nó và dâng làm lễ vật thiêu thế cho con mình. 14  Áp-ra-ham bèn đặt tên nơi đó là Giê-hô-va-di-rê.* Vì vậy đến nay người ta vẫn nói: “Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp trên núi ngài”.+ 15  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi Áp-ra-ham lần thứ nhì 16  mà nói: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Ta lấy chính mình ta thề rằng+ vì con đã làm điều này và không tiếc con trai, người con duy nhất của con,+ 17  nên ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng nhiều như sao trên trời, như cát bờ biển,+ và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành của kẻ thù.+ 18  Nhờ dòng dõi con+ mà mọi dân tộc trên đất sẽ đạt được ân phước cho mình, vì con đã nghe lời ta’”.+ 19  Rồi Áp-ra-ham quay lại chỗ hai tôi tớ, và họ cùng lên đường về Bê-e-sê-ba.+ Áp-ra-ham tiếp tục cư ngụ tại Bê-e-sê-ba. 20  Sau đó có người báo tin cho Áp-ra-ham: “Minh-ca cũng sinh các con trai cho Na-cô, anh trai ông:+ 21  con trưởng là Út-xơ, kế đến là Bu-xơ, Kê-mu-ên, tức là cha của A-ram, 22  rồi tới Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Dít-láp và Bê-tu-ên”.+ 23  Bê-tu-ên là cha của Rê-bê-ca.+ Đó là tám người con mà Minh-ca sinh cho Na-cô, anh trai Áp-ra-ham. 24  Vợ lẽ của Na-cô, tên là Rê-u-ma, cũng sinh các con trai: Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.

Chú thích

Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Tức là Đức Giê-hô-va nói qua thiên sứ.
Nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp; Đức Giê-hô-va sẽ lo liệu”.