Sáng thế 20:1-18

  • Sa-ra được giải thoát khỏi A-bi-mê-léc (1-18)

20  Bấy giờ Áp-ra-ham dời trại+ về vùng Nê-ghép, cư ngụ giữa Ca-đe+ và Su-rơ.+ Khi trú ngụ ở Ghê-ran,+  Áp-ra-ham vẫn nói thế này về Sa-ra vợ ông: “Ấy là em tôi”.+ Thế là A-bi-mê-léc, vua của Ghê-ran, sai người đem Sa-ra đến.+  Sau đó, Đức Chúa Trời phán với A-bi-mê-léc trong một giấc mơ ban đêm: “Ngươi sẽ phải chết vì cớ người phụ nữ mà ngươi đem về,+ vì người thuộc về người khác và đã có chồng”.+  Nhưng A-bi-mê-léc chưa lại gần* Sa-ra, nên ông thưa: “Lạy Đức Giê-hô-va, một dân vô tội mà ngài cũng diệt sao?  Chẳng phải ông ấy nói với con: ‘Ấy là em tôi’ sao? Chẳng phải người phụ nữ ấy cũng nói: ‘Ấy là anh tôi’ sao? Lòng con không hề có ác ý và tay con vô tội trong chuyện này”.  Đức Chúa Trời phán tiếp với ông trong giấc mơ: “Ta biết lòng ngươi không có ác ý trong chuyện này, nên mới ngăn ngươi phạm tội cùng ta và không cho phép ngươi đụng đến người phụ nữ ấy.  Bây giờ hãy trả lại vợ cho người, vì người là một nhà tiên tri.+ Người sẽ cầu xin cho ngươi+ để ngươi được sống. Nhưng nếu không trả lại vợ cho người thì hãy biết rằng ngươi chắc chắn sẽ chết, cả ngươi lẫn mọi người thuộc về ngươi”.  Đến sáng, A-bi-mê-léc thức dậy sớm, truyền gọi tất cả bề tôi và kể cho họ nghe mọi điều. Ai nấy đều rất sợ hãi.  Rồi A-bi-mê-léc truyền gọi Áp-ra-ham đến và nói: “Ông đã làm gì với chúng tôi vậy? Tôi có tội gì với ông mà ông làm cho tôi và vương quốc tôi mắc tội lớn dường ấy? Ông làm vậy thật không đúng”. 10  A-bi-mê-léc hỏi Áp-ra-ham: “Ông nghĩ sao mà lại làm thế?”.+ 11  Áp-ra-ham trả lời: “Đó là do tôi tự nghĩ: ‘Hẳn nơi này chẳng có người nào kính sợ Đức Chúa Trời, họ sẽ giết tôi vì cớ vợ tôi’.+ 12  Vả lại, người cũng đúng là em gái tôi, là em cùng cha khác mẹ, và tôi lấy người làm vợ.+ 13  Khi Đức Chúa Trời bảo tôi rời nhà cha mình đi xa,+ tôi đã nói với người: ‘Mình hãy tỏ tình nghĩa* với tôi qua việc này: Hễ đến nơi nào, hãy nói như sau: “Ấy là anh tôi”’”.+ 14  Thế rồi A-bi-mê-léc tặng cừu, bò cùng tôi trai tớ gái cho Áp-ra-ham, cũng trả Sa-ra vợ ông về. 15  A-bi-mê-léc còn nói: “Này, cả xứ sở tôi ở trước mặt ông. Ông cứ ở nơi nào mình thích”. 16  Vua nói với Sa-ra: “Đây, tôi đưa 1.000 miếng bạc cho anh bà.+ Ấy là dấu hiệu về sự trong sạch của bà* trước mắt cả nhà bà cũng như mọi người khác, và danh dự bà được bảo toàn”. 17  Áp-ra-ham cầu xin Đức Chúa Trời thì ngài chữa lành cho A-bi-mê-léc, vợ ông cùng các nô tì, và họ có thể sinh con cái, 18  bởi Đức Giê-hô-va đã làm cho mọi phụ nữ trong nhà A-bi-mê-léc không thể có con vì cớ Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham.+

Chú thích

Tức là chưa quan hệ tình dục.
Hay “lòng yêu thương thành tín”.
Ds: “Với bà, đây là tấm che mắt”. Thành ngữ tiếng Hê-bơ-rơ này là lời tuyên bố về pháp lý xác nhận một phụ nữ đã giữ trọn tiết hạnh, và minh oan cho bà.