Sáng thế 18:1-33

  • Ba thiên sứ đến gặp Áp-ra-ham (1-8)

  • Sa-ra được hứa sẽ có con; bà cười (9-15)

  • Áp-ra-ham nài xin về Sô-đôm (16-33)

18  Sau đó, Đức Giê-hô-va+ hiện ra với Áp-ra-ham tại nơi các cây lớn của Mam-rê,+ khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc trời nóng nhất trong ngày.  Ông nhìn lên thì thấy có ba người đang đứng cách mình một quãng.+ Vừa thấy họ, ông chạy ra đón, rồi sấp mặt xuống đất  và thưa: “Lạy Đức Giê-hô-va, nếu con được ơn trước mắt ngài, xin dừng chân ở chỗ kẻ tôi tớ này.  Xin để người ta đem ít nước đến rửa chân cho các ngài,+ rồi hãy nghỉ ngơi dưới cây.  Các ngài đã đến chỗ kẻ tôi tớ này thì xin cho con đem ít bánh để các ngài dùng cho lại sức, rồi hãy lên đường đi tiếp”. Các vị ấy đáp: “Được, hãy làm như lời con nói”.  Áp-ra-ham vội chạy về lều nói với Sa-ra: “Mình ơi, mau lên! Hãy lấy ba đấu* bột mịn, nhào bột và làm mấy chiếc bánh”.  Kế đến, Áp-ra-ham chạy ra chỗ bầy gia súc, chọn một con bò đực tơ tốt rồi giao cho người hầu việc, và anh ta vội nấu cho kịp.  Ông lấy bơ, sữa và món bò đã nấu xong mà dọn ra trước mặt họ. Trong khi các vị ấy ăn thì ông đứng bên cạnh, dưới tán cây.+  Các vị ấy hỏi ông: “Sa-ra vợ con đâu?”.+ Ông đáp: “Thưa, đang ở trong lều”. 10  Một vị nói tiếp: “Ta sẽ trở lại vào thời điểm này năm sau, và Sa-ra vợ con sẽ có một con trai”.+ Lúc đó, tại cửa lều phía sau lưng vị ấy, Sa-ra đang nghe cuộc nói chuyện. 11  Bấy giờ, cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già, tuổi đã cao.+ Sa-ra thì quá tuổi sinh con.+ 12  Thế nên Sa-ra cười thầm mà nói: “Tôi già cỗi thế này và chúa tôi cũng đã cao tuổi, có thật là tôi sẽ được niềm vui đó sao?”.+ 13  Đức Giê-hô-va bèn phán với Áp-ra-ham: “Tại sao Sa-ra cười mà nói: ‘Có thật là tôi già thế này mà vẫn sinh con được sao?’. 14  Có gì là quá khó với Đức Giê-hô-va chăng?+ Ta sẽ trở lại vào thời điểm này năm sau, và Sa-ra sẽ có một con trai”. 15  Vì sợ nên Sa-ra chối: “Con đâu có cười!”. Vị ấy nói: “Có, con có cười đó!”. 16  Sau đó, các vị ấy đứng dậy để đi tiếp và họ nhìn xuống Sô-đôm.+ Áp-ra-ham cũng đi theo tiễn họ. 17  Đức Giê-hô-va nói: “Lẽ nào ta lại giấu Áp-ra-ham điều ta sắp làm?+ 18  Bởi lẽ Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân lớn và hùng mạnh, nhờ người mà mọi dân tộc trên đất sẽ được phước.*+ 19  Vả lại, ta đến gần với Áp-ra-ham để người truyền dặn con cái và cả nhà sau đời người phải vâng giữ đường lối Đức Giê-hô-va bằng cách làm điều công chính và điều đúng,+ hầu Đức Giê-hô-va thực hiện lời ngài đã hứa liên quan đến Áp-ra-ham”. 20  Vậy Đức Giê-hô-va phán: “Tiếng than trách về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật lớn lắm,+ tội của chúng thật nặng lắm.+ 21  Ta sẽ xuống xem tiếng than trách đã thấu đến ta có đúng hay không, và có thật là chúng làm những điều ác thể ấy không. Ta muốn biết thực hư thế nào”.+ 22  Thế là hai vị lên đường đến Sô-đôm, còn Đức Giê-hô-va+ ở lại với Áp-ra-ham. 23  Bấy giờ Áp-ra-ham đến gần ngài và thưa: “Có thật là ngài sẽ diệt người công chính chung với kẻ gian ác chăng?+ 24  Giả sử trong thành có 50 người công chính, chẳng lẽ ngài diệt hết, không vì 50 người công chính đó mà tha cho thành sao? 25  Chắc chắn ngài không bao giờ làm thế, diệt người công chính chung với kẻ gian ác, để người công chính và kẻ gian ác phải chịu cùng kết cuộc!+ Không bao giờ ngài làm thế.+ Chẳng phải Đấng Phán Xét của toàn thể trái đất sẽ làm điều đúng sao?”.+ 26  Đức Giê-hô-va phán: “Nếu tìm thấy 50 người công chính trong thành Sô-đôm, ta sẽ vì họ mà tha cho cả thành”. 27  Áp-ra-ham lại thưa: “Con đây chỉ là tro bụi nhưng cũng xin mạo muội thưa cùng Đức Giê-hô-va. 28  Giả sử không có đủ 50 người công chính mà thiếu năm, ngài có vì thiếu năm người ấy mà diệt cả thành không?”. Ngài đáp: “Nếu tìm được 45 người, ta sẽ không diệt thành ấy”.+ 29  Nhưng ông thưa với ngài lần nữa: “Giả sử chỉ tìm thấy 40 người trong thành thì sao?”. Ngài đáp: “Vì 40 người ấy, ta sẽ không diệt thành”. 30  Ông lại nói: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài đừng giận+ mà cho con thưa tiếp: Giả sử chỉ tìm thấy 30 người trong thành thì sao?”. Ngài trả lời: “Nếu tìm được 30 người, ta sẽ không diệt thành ấy”. 31  Nhưng ông nói tiếp: “Con xin mạo muội thưa với Đức Giê-hô-va: Giả sử chỉ tìm thấy 20 người trong thành thì sao?”. Ngài đáp: “Vì 20 người ấy, ta sẽ không diệt thành”. 32  Cuối cùng ông nói: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài đừng giận mà cho con thưa một lần nữa thôi: Giả sử chỉ tìm thấy mười người trong thành thì sao?”. Ngài đáp: “Vì mười người ấy, ta sẽ không diệt thành”. 33  Khi nói xong với Áp-ra-ham, Đức Giê-hô-va rời khỏi đó,+ còn Áp-ra-ham trở về trại.

Chú thích

Ds: “sê-a”. Một sê-a tương đương 7,33 lít. Xem Phụ lục B14.
Hay “sẽ đạt được ân phước cho mình”.