Sáng thế 16:1-16

  • Ha-ga và Ích-ma-ên (1-16)

16  Bấy giờ Sa-rai vợ Áp-ram vẫn không sinh được con cho ông,+ nhưng bà có một tớ gái người Ai Cập tên là Ha-ga.+  Sa-rai nói với Áp-ram: “Xin mình nghe tôi, Đức Giê-hô-va không cho tôi sinh con. Mình hãy ăn ở với tớ gái của tôi. Biết đâu nhờ cô ta mà tôi có con”.+ Áp-ram bèn nghe lời Sa-rai.  Vậy, sau khi Áp-ram sống ở xứ Ca-na-an được mười năm, Sa-rai vợ Áp-ram đưa Ha-ga, tớ gái người Ai Cập của mình, đến với Áp-ram chồng bà để cô làm vợ ông.  Ông ăn ở với Ha-ga, và cô có thai. Khi biết mình có thai, Ha-ga bắt đầu khinh bỉ bà chủ.  Sa-rai bèn nói với Áp-ram: “Tôi bị đối xử như thế là lỗi tại mình đó. Tôi là người đặt tớ gái ấy trong lòng mình, vậy mà khi biết là có thai, cô ta lại khinh bỉ tôi. Xin Đức Giê-hô-va phân xử giữa mình và tôi”.  Áp-ram nói với Sa-rai: “Thôi thì tớ gái ấy ở dưới quyền của mình đó, mình muốn đối xử thế nào tùy ý”. Thế là Sa-rai đối xử hà khắc với Ha-ga, và cô bỏ trốn.  Sau đó, thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy cô bên một dòng suối trong hoang mạc, là dòng suối nằm trên đường đi Su-rơ.+  Thiên sứ hỏi:* “Hỡi Ha-ga, tớ gái của Sa-rai, con từ đâu đến và đang đi đâu?”. Cô thưa: “Con đang chạy trốn bà chủ Sa-rai”.  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo cô: “Hãy trở về với bà chủ và chịu phục trong tay người”. 10  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: “Ta sẽ làm cho dòng dõi con tăng thêm gấp bội, nhiều đến nỗi không thể đếm được”.+ 11  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói tiếp: “Con đang có thai và sẽ sinh một con trai. Con phải đặt tên đứa trẻ là Ích-ma-ên* vì Đức Giê-hô-va đã nghe thấy nỗi khổ của con. 12  Đứa trẻ này lớn lên sẽ như con lừa rừng.* Tay nó sẽ chống nghịch mọi người, và tay mọi người sẽ chống nghịch nó; nó sẽ sống đối diện* với mọi anh em mình”. 13  Cô kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đấng đang phán với mình, và nói: “Ngài là Đức Chúa Trời thấy mọi sự”;*+ vì cô thầm nghĩ: “Chẳng phải tôi đã thật sự được thấy đấng thấy tôi sao?”. 14  Thế nên, giếng ấy được gọi là Bê-e-la-chai-roi.* (Nó nằm ở giữa Ca-đe và Bê-rết). 15  Sau đó, Ha-ga sinh cho Áp-ram một con trai và ông đặt tên con là Ích-ma-ên.+ 16  Áp-ram được 86 tuổi khi Ha-ga sinh Ích-ma-ên cho ông.

Chú thích

Tức là Đức Giê-hô-va nói qua thiên sứ.
Nghĩa là “Đức Chúa Trời nghe”.
Có người cho rằng đây là ngựa vằn. Rất có thể nói đến tính khí độc lập.
Cũng có thể là “sống đối nghịch”.
Hay “Đức Chúa Trời thấy tôi”; hay “Đức Chúa Trời để người khác thấy ngài [là đấng hiện ra]”.
Nghĩa là “giếng của đấng hằng sống thấy tôi”.