Sáng thế 15:1-21

  • Giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ram (1-21)

    • Báo trước về 400 năm bị hà hiếp (13)

    • Đức Chúa Trời lặp lại lời hứa với Áp-ram (18-21)

15  Sau đó, có lời Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram trong một khải tượng rằng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ.+ Ta là tấm khiên của con.+ Phần thưởng của con sẽ rất lớn”.+  Áp-ram thưa: “Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, ngài sẽ ban điều gì cho con? Con vẫn không có con, và người thừa kế gia tài con sẽ là Ê-li-ê-xe, một người Đa-mách”.+  Áp-ram nói tiếp: “Ngài không ban cho con người nối dõi,+ nên đầy tớ con sẽ trở thành người thừa kế”.  Này là lời Đức Giê-hô-va đáp cùng ông: “Đó không phải là người thừa kế, chính con ruột của con mới là người thừa kế”.+  Ngài đem ông ra ngoài và phán: “Con hãy ngước mắt* lên trời và đếm các ngôi sao nếu có thể đếm được”. Rồi ngài phán: “Dòng dõi con sẽ nhiều như vậy”.+  Áp-ram đặt đức tin nơi Đức Giê-hô-va,+ và ngài kể việc đó là công chính cho người.+  Ngài nói tiếp: “Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn con ra khỏi U-rơ của người Canh-đê để ban cho con xứ này”.+  Ông thưa: “Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, làm sao con biết mình sẽ được nhận xứ này?”.  Ngài đáp: “Con hãy mang đến cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim cu gáy và một bồ câu con”. 10  Ông mang tất cả đến, xẻ chúng làm đôi và đặt nửa này đối diện với nửa kia, nhưng ông không xẻ đôi các con chim. 11  Chim săn mồi bắt đầu sà xuống các con thú chết nên Áp-ram cứ phải đuổi chúng đi. 12  Khi mặt trời sắp lặn, Áp-ram chìm vào giấc ngủ say. Một bóng tối mịt mùng đáng sợ bao phủ ông. 13  Ngài phán với Áp-ram: “Hãy biết chắc rằng dòng dõi con sẽ trú ngụ trong xứ không thuộc về mình, dân nơi đó sẽ bắt họ làm nô lệ và hà hiếp họ trong 400 năm.+ 14  Nhưng ta sẽ đoán phạt dân tộc mà họ phải phục dịch,+ và sau đó họ sẽ ra đi với nhiều của cải.+ 15  Về phần con, con sẽ yên nghỉ với tổ phụ mình; con sẽ được chôn cất sau khi đã tuổi cao tác lớn.+ 16  Đến thế hệ thứ tư, họ sẽ trở về đây,+ vì hiện nay tội lỗi của dân A-mô-rít chưa đến mức đầy tràn”.+ 17  Khi mặt trời đã lặn và đêm tối mịt mùng, một lò lửa đầy khói xuất hiện và một ngọn đuốc cháy đi qua giữa các con thú chết. 18  Vào ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước với Áp-ram+ rằng: “Ta sẽ ban xứ này+ cho dòng dõi con, từ sông của Ai Cập cho đến sông lớn, tức sông Ơ-phơ-rát:+ 19  Đó là xứ của các dân Kê-nít,+ Kê-nê-xít, Cát-mô-nít, 20  Hếch,+ Phê-rê-sít,+ Rê-pha-im,+ 21  A-mô-rít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu”.+

Chú thích

Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.