Sáng thế 14:1-24

  • Áp-ram giải cứu Lót (1-16)

  • Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram (17-24)

14  Bấy giờ, Am-ra-phên làm vua Si-nê-a,+ A-ri-ốc làm vua Ên-la-sa, Kết-rô-lao-me+ làm vua Ê-lam+ và Ti-đanh làm vua Gô-im.  Các vua này giao chiến với Bê-ra vua Sô-đôm,+ Bi-rê-sa vua Gô-mô-rơ,+ Si-nê-áp vua Át-ma, Sê-mê-bê vua Xê-bô-im+ và vua của Bê-la, tức là Xoa.  Họ tập hợp lực lượng tại thung lũng Si-đim,+ nay là Biển Muối.*+  Năm vua kia đã thần phục Kết-rô-lao-me suốt 12 năm, nhưng đến năm thứ mười ba thì nổi loạn.  Thế nên vào năm thứ mười bốn, Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh kéo quân đến rồi đánh bại dân Rê-pha-im tại Ách-tê-rót-ca-na-im, dân Xu-xin tại Cham, dân Ê-mim+ tại Sa-ve-ki-ri-át-a-im,  và dân Hô-rít+ trên núi của họ ở Sê-i-rơ,+ đến tận Ên-ba-ran trong vùng hoang mạc.  Rồi họ quay lại, đi đến Ên-mích-phát, tức Ca-đe,+ chinh phục toàn bộ lãnh thổ của dân A-ma-léc+ và cả dân A-mô-rít+ đang sống ở Hát-xát-xôn-ta-ma.+  Lúc này, vua Sô-đôm, vua Gô-mô-rơ, vua Át-ma, vua Xê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, cùng xuất trận và dàn binh tại thung lũng Si-đim để đánh lại các vua kia,  tức là Kết-rô-lao-me vua Ê-lam, Ti-đanh vua Gô-im, Am-ra-phên vua Si-nê-a và A-ri-ốc vua Ên-la-sa;+ vậy là bốn vua đánh với năm vua. 10  Thung lũng Si-đim có đầy những hố nhựa đen.* Trong khi tìm đường tẩu thoát, các vua Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị rơi xuống đó, những người còn lại thì chạy trốn lên vùng núi. 11  Quân thắng trận cướp hết tài sản và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ rồi đi.+ 12  Họ cũng bắt Lót, cháu trai của Áp-ram đang sống tại Sô-đôm,+ cùng tài sản của ông rồi đi. 13  Có một người thoát được chạy đến báo tin cho Áp-ram người Hê-bơ-rơ. Lúc ấy, Áp-ram đang sống gần các cây lớn của Mam-rê người A-mô-rít,+ là anh em của Ếch-côn và A-ne;+ những người này đã kết ước với Áp-ram. 14  Thế là Áp-ram biết tin cháu* mình+ bị bắt. Ông bèn tập hợp những người được huấn luyện, là 318 tôi tớ sinh ra trong nhà ông, rồi lên đường đuổi theo đến tận Đan.+ 15  Ban đêm, ông chia lực lượng mình ra, rồi cùng các tôi tớ tấn công và đánh bại quân địch. Ông đuổi theo họ đến tận Hô-ba, ở phía bắc Đa-mách. 16  Ông đem về toàn bộ tài sản đã bị cướp cùng cháu* mình là Lót, tài sản của Lót, các phụ nữ và những người khác. 17  Trên đường Áp-ram trở về sau khi đánh bại vua Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh thì vua Sô-đôm đến đón ông tại thung lũng Sa-ve, tức thung lũng Vua.+ 18  Mên-chi-xê-đéc,+ vua của Sa-lem,+ mang bánh và rượu nho đến; ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Tối Cao.+ 19  Ông chúc phước cho Áp-ram: “Nguyện Áp-ram được phước từ Đức Chúa Trời Tối Cao,Đấng Sáng Tạo của trời và đất; 20  Nguyện Đức Chúa Trời Tối Cao được ngợi khen,Ngài đã phó những kẻ áp bức vào tay ông!”. Rồi Áp-ram dâng cho Mên-chi-xê-đéc một phần mười mọi thứ mà ông lấy lại được.+ 21  Sau đó, vua Sô-đôm nói với Áp-ram: “Hãy giao người lại cho tôi, còn tài sản thì ông cứ giữ”. 22  Áp-ram đáp lời vua Sô-đôm: “Tôi giơ tay lên thề cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Tối Cao, là Đấng Sáng Tạo của trời và đất, 23  rằng tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì thuộc về vua, dù là sợi chỉ hay dây giày, để vua không nói: ‘Nhờ ta mà Áp-ram được giàu có’. 24  Tôi sẽ không lấy bất cứ vật gì ngoài những thứ mà các thanh niên của tôi đã ăn rồi. Còn những người đi với tôi là A-ne, Ếch-côn và Mam-rê+ thì để họ lấy phần của họ”.

Chú thích

Tức là Biển Chết.
Hay “chất bi-tum”.
Ds: “anh em”.
Ds: “anh em”.