Sáng thế 13:1-18

  • Áp-ram trở lại Ca-na-an (1-4)

  • Áp-ram và Lót tách nhau ra (5-13)

  • Đức Chúa Trời lặp lại lời hứa với Áp-ram (14-18)

13  Áp-ram bèn rời khỏi Ai Cập và đi về hướng Nê-ghép,+ cùng với ông có vợ, tất cả những gì thuộc về ông và cả Lót.  Áp-ram có rất nhiều gia súc và vàng bạc.+  Từ Nê-ghép, Áp-ram trở lại Bê-tên, đi đến đâu thì dựng trại ở đó, cho đến khi trở về nơi ông từng dựng trại giữa Bê-tên và A-i,+  là nơi trước kia ông đã dựng bàn thờ. Tại đây, Áp-ram ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.  Lót, người cùng đi với Áp-ram, cũng có cừu, bò và lều trại.  Thế nên không đủ đất cho tất cả ở cùng một nơi; tài sản họ nhiều đến nỗi họ không sống chung được nữa.  Vì vậy, giữa những người chăn gia súc của Áp-ram và những người chăn gia súc của Lót nảy sinh tranh cãi. (Bấy giờ dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít đang ở trong xứ).+  Áp-ram bèn nói với Lót:+ “Xin đừng để có chuyện tranh cãi giữa chú cháu mình, giữa những người chăn của chú và những người chăn của cháu, vì chúng ta là ruột thịt.*  Chẳng phải cả xứ ở trước mặt cháu sao? Xin hãy tách nhau ra. Nếu cháu sang bên trái thì chú sẽ qua bên phải, nếu cháu sang bên phải thì chú sẽ qua bên trái”. 10  Lót nhìn lên, thấy cả vùng sông Giô-đanh+ đến tận Xoa+ là một vùng có nhiều nước (lúc này Đức Giê-hô-va chưa hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ), vùng ấy tựa như vườn của Đức Giê-hô-va,+ giống như xứ Ai Cập. 11  Thế là Lót chọn cả vùng sông Giô-đanh và dời trại sang phía đông. Vậy họ tách nhau ra. 12  Áp-ram ở lại xứ Ca-na-an, còn Lót ở gần các thành của vùng sông Giô-đanh.+ Cuối cùng, Lót dựng trại gần Sô-đôm. 13  Nhưng dân Sô-đôm là những kẻ gian ác, mắc tội nặng với Đức Giê-hô-va.+ 14  Sau khi Lót tách ra, Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Con hãy nhìn lên,* từ nơi con đang đứng hãy ngó về phía bắc và phía nam, phía đông và phía tây, 15  vì ta sẽ ban cho con và dòng dõi con cả xứ mà con thấy đó làm sản nghiệp lâu bền.+ 16  Ta sẽ khiến dòng dõi con nhiều như bụi trên đất, ai đếm được bụi trên đất thì mới đếm được dòng dõi của con.+ 17  Nào, hãy lên đường đi khắp chiều dài và chiều rộng của xứ, vì ta sẽ ban xứ ấy cho con”. 18  Vậy Áp-ram tiếp tục sống trong lều trại. Sau đó, ông dời trại đến gần các cây lớn của Mam-rê+ ở Hếp-rôn;+ tại đấy ông dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va.+

Chú thích

Ds: “anh em”.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.