Sáng thế 12:1-20

  • Áp-ram rời Cha-ran đi Ca-na-an (1-9)

    • Lời Đức Chúa Trời hứa với Áp-ram (7)

  • Áp-ram và Sa-rai ở Ai Cập (10-20)

12  Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, bà con và nhà cha con để đến xứ ta sẽ chỉ cho.+  Ta sẽ khiến con nên một dân lớn, ban phước cho con, làm con rạng danh, và con sẽ trở thành một ân phước.+  Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, rủa sả người nào cầu họa cho con,+ và nhờ con mà mọi dân tộc trên đất sẽ được phước”.*+  Áp-ram ra đi y như Đức Giê-hô-va đã phán bảo, có Lót cùng đi với ông. Áp-ram được 75 tuổi khi rời Cha-ran.+  Áp-ram đem theo Sa-rai vợ mình,+ Lót cháu trai mình,+ tất cả tài sản+ cùng các đầy tớ mà họ đã có ở Cha-ran và lên đường đi đến xứ Ca-na-an.+ Khi tới xứ Ca-na-an,  Áp-ram đi tiếp đến tận Si-chem,+ gần các cây lớn của Mô-rê.+ Bấy giờ, dân Ca-na-an đang sống trong xứ.  Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ram và phán: “Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con”.+ Tại đấy, ông bèn dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là đấng đã hiện ra với ông.  Sau đó, Áp-ram chuyển đến vùng núi phía đông Bê-tên rồi dựng trại giữa Bê-tên+ và A-i+ (Bê-tên ở phía tây và A-i ở phía đông). Tại đấy, ông cũng dựng bàn thờ cho Đức Giê-hô-va+ và ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.+  Rồi Áp-ram nhổ trại và đi tiếp về hướng Nê-ghép,+ đến đâu thì dựng trại ở đó. 10  Bấy giờ, trong xứ xảy ra một nạn đói. Áp-ram sang Ai Cập tạm trú+ vì nạn đói ấy rất trầm trọng.+ 11  Khi sắp đến Ai Cập, ông nói với Sa-rai, vợ ông: “Xin mình nghe tôi, tôi biết mình là người có nhan sắc.+ 12  Khi người Ai Cập thấy mình, hẳn họ sẽ nói: ‘Vợ ông ta đấy’. Họ sẽ giết tôi nhưng để mình sống. 13  Vậy, xin mình xưng là em gái tôi để nhờ mình mà tôi được bình yên và bảo toàn mạng sống”.+ 14  Quả vậy, Áp-ram vừa đến Ai Cập thì người Ai Cập thấy ngay là bà rất đẹp. 15  Các quan của Pha-ra-ôn cũng nhìn thấy bà và ca tụng bà với Pha-ra-ôn, thế nên bà được đưa vào cung. 16  Vì bà mà Pha-ra-ôn đối đãi tử tế với Áp-ram; ông được nhiều cừu, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà và tôi trai tớ gái.+ 17  Nhưng Đức Giê-hô-va giáng những tai vạ lớn trên Pha-ra-ôn và nhà ông vì cớ Sa-rai, vợ của Áp-ram.+ 18  Pha-ra-ôn bèn gọi Áp-ram đến và nói: “Ngươi đã làm gì với ta thế này? Sao không cho ta biết nàng là vợ ngươi? 19  Sao ngươi nói: ‘Đó là em gái tôi’,+ để suýt nữa ta lấy nàng làm vợ? Vợ ngươi đây, hãy nhận lấy nàng và đi đi!”. 20  Pha-ra-ôn sai người hộ tống Áp-ram ra đi, cùng với vợ ông và tất cả những gì thuộc về ông.+

Chú thích

Hay “sẽ đạt được ân phước cho mình”.