Sáng thế 1:1-31

 • Sự sáng tạo trời và đất (1, 2)

 • Sáu ngày chuẩn bị trái đất (3-31)

  • Ngày 1: ánh sáng; ngày và đêm (3-5)

  • Ngày 2: khoảng không (6-8)

  • Ngày 3: đất cạn và cây cỏ (9-13)

  • Ngày 4: các vì sáng trên trời (14-19)

  • Ngày 5: cá và chim (20-23)

  • Ngày 6: động vật trên cạn và con người (24-31)

1  Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất.+  Bấy giờ, đất không có hình dạng rõ rệt và trống không, sự tối tăm bao trùm mặt nước sâu,+ thần khí* của Đức Chúa Trời+ chuyển động qua lại trên mặt nước.+  Đức Chúa Trời phán: “Hãy có ánh sáng”. Thế là có ánh sáng.+  Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt lành, và ngài bắt đầu phân cách sáng với tối.  Đức Chúa Trời gọi sáng là Ngày, còn tối là Đêm.+ Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ nhất.  Đức Chúa Trời phán: “Hãy có một khoảng không+ giữa các khối nước, và hãy có sự phân cách giữa khối nước này với khối nước kia”.+  Đức Chúa Trời bèn làm nên khoảng không và phân cách khối nước ở dưới khoảng không với khối nước ở trên khoảng không.+ Thế là có như vậy.  Đức Chúa Trời gọi khoảng không là Trời. Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ nhì.  Đức Chúa Trời phán: “Nước ở dưới trời hãy tụ lại một nơi, và phần cạn hãy lộ ra”.+ Thế là có như vậy. 10  Đức Chúa Trời gọi phần cạn là Đất,+ còn phần nước tụ lại là Biển.+ Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.+ 11  Sau đó, Đức Chúa Trời phán: “Đất hãy mọc lên cỏ, cây có hạt, cây ăn trái tùy theo loài mà ra trái cùng hạt”. Thế là có như vậy. 12  Đất bắt đầu sinh cỏ, cây có hạt+ và cây ra trái cùng hạt, tùy theo loài. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 13  Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ ba. 14  Đức Chúa Trời phán: “Hãy có các vì sáng+ trong khoảng không của trời để phân cách ngày với đêm;+ chúng sẽ làm dấu hiệu chỉ mùa, ngày và năm.+ 15  Chúng sẽ là những vì sáng trong khoảng không của trời để chiếu sáng trái đất”. Thế là có như vậy. 16  Đức Chúa Trời đặt* hai vì sáng lớn, vì lớn hơn cai trị ban ngày+ và vì nhỏ hơn cai trị ban đêm; ngài cũng đặt các vì sao.+ 17  Vậy, Đức Chúa Trời đặt chúng trong khoảng không của trời để chiếu sáng trái đất 18  và cai trị ban ngày cùng ban đêm, cũng như để phân cách sáng với tối.+ Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 19  Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ tư. 20  Đức Chúa Trời phán: “Nước hãy có đầy tràn vật* sống; còn các loài vật biết bay hãy bay bên trên đất, trong khoảng không của trời”.+ 21  Rồi Đức Chúa Trời dựng nên các tạo vật lớn dưới biển cùng mọi vật sống chuyển động nhung nhúc trong nước tùy theo loài và mọi tạo vật có cánh biết bay tùy theo loài. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 22  Đức Chúa Trời ban phước cho chúng mà phán rằng: “Hãy sinh sản và gia tăng nhiều cho đầy biển;+ các loài vật biết bay hãy gia tăng nhiều trên đất”. 23  Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ năm. 24  Đức Chúa Trời phán: “Đất hãy sản sinh các vật* sống tùy theo loài, súc vật, loài vật bò trên đất* và động vật hoang dã tùy theo loài”.+ Thế là có như vậy. 25  Đức Chúa Trời làm ra động vật hoang dã tùy theo loài, súc vật tùy theo loài, và tất cả loài vật bò trên đất tùy theo loài. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 26  Sau đó, Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta+ hãy làm nên con người theo hình ảnh chúng ta,+ giống như chúng ta,+ để quản trị cá dưới biển, loài vật bay trên trời, súc vật và mọi loài vật bò trên đất, cùng cả đất”.+ 27  Đức Chúa Trời bèn tạo ra con người theo hình ảnh ngài, ngài tạo ra con người theo hình ảnh Đức Chúa Trời; ngài tạo ra người nam và người nữ.+ 28  Đức Chúa Trời cũng ban phước cho họ và phán: “Hãy sinh sản và gia tăng nhiều, làm cho đầy cả đất+ và quản trị nó;+ hãy quản trị+ cá dưới biển, loài vật bay trên trời cùng mọi sinh vật chuyển động trên đất”. 29  Đức Chúa Trời phán: “Này ta ban cho các con mọi cây cỏ có hạt trên khắp đất, cùng mọi cây ra trái có hạt. Chúng dùng làm thức ăn cho các con.+ 30  Ta cũng ban hết thảy cây cỏ làm thức ăn cho mọi động vật hoang dã trên đất, cho mọi loài vật bay trên trời cùng mọi vật chuyển động trên đất, là vật có sự sống”.+ Thế là có như vậy. 31  Sau đó, Đức Chúa Trời thấy mọi vật ngài làm nên quả thật đều rất tốt lành!+ Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ sáu.

Chú thích

Hay “lực đang hoạt động”.
Ds: “làm”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Có lẽ gồm loài bò sát và những sinh vật không thuộc các loài được liệt kê trong câu.