Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 9:1-33

  • Phao-lô sầu não về dân Y-sơ-ra-ên huyết thống (1-5)

  • Dòng dõi thật của Áp-ra-ham (6-13)

  • Không thể đặt nghi vấn về lựa chọn của Đức Chúa Trời (14-26)

    • Bình đáng gánh cơn thịnh nộ và bình đáng thương xót (22, 23)

  • Chỉ một số người sót lại sẽ được cứu (27-29)

  • Dân Y-sơ-ra-ên bị vấp ngã (30-33)

9  Là môn đồ của Đấng Ki-tô, tôi nói thật chứ không nói dối, vì bởi thần khí thánh mà lương tâm tôi làm chứng cho tôi  rằng lòng tôi vô cùng sầu não và đau đớn khôn nguôi.  Bởi tôi ước mình bị tách khỏi Đấng Ki-tô, bị nguyền rủa thay cho anh em tôi, đồng bào tôi,  là người Y-sơ-ra-ên. Họ là những người được nhận làm con,+ được ban sự vinh hiển cùng các giao ước,+ Luật pháp,+ đặc ân phụng sự+ và các lời hứa.+  Họ là con cháu của các tổ phụ,+ và về mặt thể xác thì Đấng Ki-tô sinh ra từ họ.+ Nguyện Đức Chúa Trời, là đấng có quyền trên muôn vật, được chúc tụng mãi mãi. A-men.  Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời đã thất bại. Vì chẳng phải mọi người được sinh ra từ Y-sơ-ra-ên đều thật sự là người Y-sơ-ra-ên.+  Cũng chẳng phải vì họ là dòng dõi Áp-ra-ham+ mà hết thảy đều là con cái đâu, nhưng có lời viết: “Những người được gọi là dòng dõi của con sẽ ra từ Y-sác”.+  Điều đó có nghĩa là con cái về phần xác thịt không thật sự là con cái Đức Chúa Trời,+ nhưng con cái bởi lời hứa+ mới được xem là dòng dõi.  Vì có lời hứa này: “Ta sẽ đến vào thời điểm này năm sau, và Sa-ra sẽ có một con trai”.+ 10  Không chỉ lúc ấy thôi, nhưng khi Rê-bê-ca bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà mang thai đôi cũng vậy.+ 11  Lúc hai con ấy chưa ra đời và cũng chưa làm điều gì tốt hay xấu, hầu cho ý định của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn tiếp tục tùy thuộc vào đấng kêu gọi chứ không tùy thuộc vào việc làm, 12  thì có lời phán với bà: “Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ”.+ 13  Như có lời viết: “Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau”.+ 14  Vậy chúng ta sẽ nói gì? Đức Chúa Trời bất công sao? Chắc chắn là không!+ 15  Vì ngài phán với Môi-se: “Ta sẽ tỏ lòng thương xót với người nào ta tỏ lòng thương xót, ta sẽ tỏ lòng trắc ẩn với người nào ta tỏ lòng trắc ẩn”.+ 16  Thế nên, điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay nỗ lực của một người* nhưng tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, là đấng có lòng thương xót.+ 17  Đức Chúa Trời đã phán với Pha-ra-ôn, như được ghi trong Kinh Thánh: “Chính vì lý do này mà ta để ngươi sống: để cho thấy quyền năng của ta qua trường hợp của ngươi và để danh ta được loan truyền khắp trái đất”.+ 18  Vậy, người nào ngài muốn thương xót thì ngài thương xót, người nào ngài muốn để cho ương ngạnh thì ngài để.+ 19  Như thế anh sẽ nói với tôi: “Vậy sao ngài còn bắt lỗi? Vì ai có thể chống lại ý muốn ngài?”. 20  Này anh kia, anh là ai mà cãi lại Đức Chúa Trời?+ Lẽ nào vật được nắn nên lại nói với người nắn rằng: “Sao ông nắn nên tôi như thế này?”.+ 21  Sao? Lẽ nào thợ gốm không có quyền trên đất sét,+ từ cùng một khối đất mà nắn nên cả bình dùng cho việc sang trọng lẫn bình dùng cho việc hèn mọn? 22  Nói sao nếu Đức Chúa Trời muốn thể hiện cơn thịnh nộ của ngài cũng như cho mọi người biết về quyền năng ngài, và ngài đã kiên nhẫn chịu đựng những bình đáng gánh lấy cơn thịnh nộ, đáng bị hủy diệt? 23  Và nói sao nếu ngài làm thế để tỏ sự vinh hiển vô hạn trên những bình đáng thương xót+ mà ngài đã chuẩn bị trước để nhận sự vinh hiển, 24  tức là chúng ta, những người được ngài gọi không chỉ từ dân Do Thái mà cả dân ngoại?+ 25  Như ngài cũng có phán trong sách Ô-sê: “Ta sẽ gọi những người không phải dân ta+ là ‘dân ta’, và người nữ không được yêu thương là ‘người yêu dấu’;+ 26  và chính tại nơi mà ta đã nói với họ rằng: ‘Các ngươi không phải là dân ta’, thì tại đó họ sẽ được gọi là ‘các con trai của Đức Chúa Trời hằng sống’”.+ 27  Ngoài ra, Ê-sai tuyên bố về dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Dù số con cháu Y-sơ-ra-ên nhiều như cát biển, nhưng chỉ một số người sót lại sẽ được cứu.+ 28  Vì Đức Giê-hô-va* sẽ xét xử dân cư trên đất, ngài sẽ hoàn tất và nhanh chóng thi hành* việc ấy”.+ 29  Hơn nữa, đúng như Ê-sai đã báo trước: “Nếu Đức Giê-hô-va* vạn quân không để lại cho chúng ta một dòng dõi, hẳn chúng ta đã nên như Sô-đôm, hẳn chúng ta đã giống Gô-mô-rơ”.+ 30  Vậy chúng ta sẽ nói sao? Dân ngoại dù không theo đuổi sự công chính nhưng lại đạt được sự công chính,+ là sự công chính có được nhờ đức tin;+ 31  còn dân Y-sơ-ra-ên, dù theo đuổi luật pháp của sự công chính nhưng họ không thể đạt được. 32  Tại sao? Vì họ nhờ việc làm chứ không phải nhờ đức tin mà theo đuổi sự công chính. Họ vấp phải “hòn đá gây vấp ngã”,+ 33  như có lời viết: “Này! Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá+ gây vấp ngã và một khối đá gây cản trở, nhưng ai đặt đức tin nơi đá đó sẽ không bị thất vọng”.+

Chú thích

Ds: “vào người có ước muốn hay người chạy”.
Ds: “và cắt bớt”.