Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 14:1-23

  • Đừng xét đoán nhau (1-12)

  • Đừng khiến người khác vấp ngã (13-18)

  • Nỗ lực để có sự hòa thuận và hợp nhất (19-23)

14  Hãy tiếp đón người yếu đuối về đức tin,+ nhưng đừng xét đoán những ý kiến khác nhau.*  Người này có đức tin cho phép mình ăn mọi thứ, còn người kia yếu đức tin thì chỉ ăn rau quả.  Người ăn chớ xem thường người không ăn, và người không ăn chớ xét đoán người ăn,+ vì Đức Chúa Trời tiếp đón người ấy.  Anh là ai mà xét đoán tôi tớ của người khác?+ Anh ta đứng hay ngã là việc của chủ anh ta.+ Nhưng anh ta sẽ đứng, vì Đức Giê-hô-va* có thể làm cho anh ta đứng.  Người thì xem ngày này trọng hơn ngày kia,+ kẻ cho rằng mọi ngày như nhau;+ mỗi người hãy tin chắc trong trí mình.  Người giữ ngày nào đó là giữ vì Đức Giê-hô-va.* Cũng thế, người ăn là ăn vì Đức Giê-hô-va,* bởi người có tạ ơn ngài;+ còn người không ăn là không ăn vì Đức Giê-hô-va,* nhưng người cũng tạ ơn ngài.+  Thật vậy, không một ai trong chúng ta sống chỉ cho chính mình,+ và cũng chẳng ai chết chỉ cho chính mình.  Vì nếu chúng ta sống là sống cho Đức Giê-hô-va,*+ và nếu chúng ta chết là chết cho Đức Giê-hô-va.* Thế nên, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Đức Giê-hô-va.*+  Đấng Ki-tô đã chết và sống lại là để làm Chúa của kẻ chết lẫn người sống.+ 10  Thế sao anh xét đoán anh em mình?+ Còn anh nữa, sao xem thường anh em mình? Vì tất cả chúng ta sẽ đứng trước ngai xét xử* của Đức Chúa Trời.+ 11  Như có lời viết: “Đức Giê-hô-va* phán: ‘Thật như ta hằng sống,+ mọi đầu gối sẽ quỳ trước ta và mọi lưỡi sẽ công khai nhìn nhận ta là Đức Chúa Trời’”.+ 12  Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.+ 13  Thế nên, chúng ta đừng xét đoán nhau nữa;+ thay vì vậy, hãy quyết tâm không đặt cớ gây vấp ngã hoặc chướng ngại trước một anh em nào.+ 14  Là môn đồ của Chúa Giê-su, tôi biết và tin chắc rằng không có gì tự nó là ô uế;+ chỉ khi một người xem vật gì là ô uế thì nó là ô uế đối với người đó. 15  Nếu làm anh em mình bị tổn thương vì thức ăn thì anh không còn bước đi trong tình yêu thương.+ Đừng vì thức ăn mà hủy hoại* người được Đấng Ki-tô chết cho.+ 16  Vậy, đừng để việc lành của anh em bị gièm chê. 17  Nước Đức Chúa Trời không liên quan đến việc ăn uống,+ nhưng liên quan đến sự công chính, bình an và vui mừng nhờ thần khí thánh. 18  Ai làm tôi cho Đấng Ki-tô theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được lòng mọi người. 19  Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những điều đem lại sự hòa thuận+ và những điều giúp nhau vững mạnh.+ 20  Đừng vì thức ăn mà phá đổ công việc của Đức Chúa Trời nữa.+ Thật thế, mọi thứ đều sạch, nhưng ai ăn mà khiến người khác vấp ngã+ thì đó là điều tai hại.* 21  Tốt nhất đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm bất cứ điều gì khiến anh em mình vấp ngã.+ 22  Đức tin anh có, hãy giữ cho chính mình trước mặt Đức Chúa Trời. Hạnh phúc cho người nào không phải phán xét chính mình về những điều mình chấp nhận. 23  Nhưng nếu người ấy nghi ngờ mà vẫn ăn thì bị lên án rồi, vì người hành động không dựa trên đức tin. Thật thế, bất cứ điều gì không dựa trên đức tin đều là tội.

Chú thích

Cũng có thể là “những thắc mắc trong lòng”.
Xem mục “Bục xét xử” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hủy diệt”.
Hay “điều sai trái”.