Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 12:1-21

  • Dâng thân thể mình làm vật tế lễ sống (1, 2)

  • Các món quà khác nhau nhưng chỉ một thân thể (3-8)

  • Lời khuyên về lối sống của tín đồ chân chính (9-21)

12  Thế nên, hỡi anh em, dựa vào lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình+ làm vật tế lễ sống, thánh+ và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó chính là phụng sự ngài với lý trí.+  Đừng rập khuôn theo thế gian* này nữa, nhưng hãy biến đổi tâm trí mình,+ hầu chứng minh cho chính mình+ về ý muốn của Đức Chúa Trời, là ý muốn tốt lành, hoàn hảo và đẹp lòng ngài.  Nhờ ân huệ* được ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em rằng đừng nghĩ cao quá về mình,+ nhưng hãy nghĩ sao cho đúng mực, tùy theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban* cho mỗi người.+  Như trong thân thể chúng ta có nhiều bộ phận,+ nhưng không phải mọi bộ phận đều có cùng chức năng;  thì chúng ta cũng vậy, tuy có nhiều người nhưng đều hợp nhất trong một thân thể với Đấng Ki-tô, nhưng mỗi người chúng ta là một bộ phận lệ thuộc vào nhau.+  Vì chúng ta có các món quà khác nhau tùy theo ân huệ* được ban,+ nên ai được nói tiên tri, hãy nói tiên tri tương xứng với đức tin của mình;  ai phục vụ, hãy tiếp tục phục vụ; ai dạy dỗ, hãy tiếp tục dạy dỗ;+  ai khuyến khích,* hãy tiếp tục khuyến khích;*+ ai phân phát,* hãy làm một cách rộng rãi;+ ai dẫn đầu,* hãy chuyên cần* mà làm;+ ai thể hiện sự thương xót, hãy làm với lòng vui vẻ.+  Tình yêu thương của anh em không được giả tạo.+ Hãy ghê tởm điều ác+ và bám lấy điều lành. 10  Trong tình yêu thương anh em, hãy có lòng trìu mến đối với nhau. Hãy chủ động* biểu lộ lòng tôn trọng lẫn nhau.+ 11  Hãy siêng năng,* chớ biếng nhác.*+ Hãy tràn đầy nhiệt tâm nhờ thần khí.+ Hãy làm tôi cho Đức Giê-hô-va.*+ 12  Hãy vui mừng trong hy vọng, chịu đựng trong lúc hoạn nạn,+ kiên trì cầu nguyện.+ 13  Hãy chia sẻ với các người thánh tùy theo nhu cầu của họ,+ tập thói quen tỏ lòng hiếu khách.+ 14  Luôn chúc phước cho những người ngược đãi anh em;+ hãy chúc phước, chứ đừng nguyền rủa.+ 15  Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. 16  Hãy nghĩ về người khác như nghĩ về chính mình; đừng nuôi những ý tưởng cao ngạo,* nhưng hãy theo đường lối khiêm nhường.+ Chớ khôn ngoan theo mắt mình.+ 17  Đừng lấy ác trả ác cho ai.+ Hãy nghĩ đến những điều mà mọi người xem là tốt. 18  Nếu có thể được, hãy gắng hết sức hòa thuận với mọi người.+ 19  Hỡi anh em yêu dấu, anh em đừng trả thù, nhưng hãy để điều đó cho cơn thịnh nộ,*+ vì có lời viết: “‘Sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả’. Đức Giê-hô-va* phán vậy”.+ 20  Nhưng “nếu kẻ thù đói, hãy cho ăn; nếu người ấy khát, hãy cho uống; bởi làm thế là chất than đỏ trên đầu người”.*+ 21  Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy luôn lấy điều thiện thắng điều ác.+

Chú thích

Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “sự nhân từ bao la”.
Hay “phân định; phân phát”.
Hay “sự nhân từ bao la”.
Hay “khuyên bảo”.
Hay “khuyên bảo”.
Hay “đóng góp”.
Hay “giám sát”.
Hay “tận tâm”.
Hay “dẫn đầu trong việc”.
Hay “cần mẫn; sốt sắng”.
Hay “chớ uể oải trong công việc mình”.
Hay “đừng chú tâm đến những điều cao xa”.
Tức là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
Tức là làm một người dịu lại và khiến tấm lòng chai cứng của họ mềm đi.