Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 10:1-21

  • Cách đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời (1-15)

    • Miệng công bố (10)

    • Kêu cầu Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu (13)

    • Bàn chân đẹp của người rao giảng (15)

  • Tin mừng bị bác bỏ (16-21)

10  Hỡi anh em, điều tôi thật lòng mong muốn và tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời là cho họ được cứu.+  Tôi làm chứng rằng họ có lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời,+ nhưng không theo sự hiểu biết chính xác.  Vì họ không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời+ mà lại tìm cách lập sự công chính riêng,+ nên họ không phục tùng sự công chính của Đức Chúa Trời.+  Đấng Ki-tô là sự cuối cùng của Luật pháp,+ hầu cho mọi người thể hiện đức tin đều đạt được sự công chính.+  Môi-se viết về sự công chính có được nhờ Luật pháp rằng: “Người làm những điều đó sẽ nhờ đó mà được sống”.+  Còn về sự công chính có được nhờ đức tin, Kinh Thánh nói: “Chớ nói trong lòng:+ ‘Ai sẽ lên trời?’,+ tức là để đưa Đấng Ki-tô xuống;  hoặc ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’,+ tức là để đưa Đấng Ki-tô lên khỏi sự chết”.  Nhưng Kinh Thánh nói gì? “Lời đó ở gần anh em, trong miệng và trong lòng anh em”;+ tức là “lời” của đức tin, là lời mà chúng ta đang rao giảng.  Nếu miệng anh em công bố rằng Giê-su là Chúa+ và lòng anh em thể hiện đức tin rằng Đức Chúa Trời đã làm ngài sống lại thì anh em sẽ được cứu. 10  Vì nhờ lòng thể hiện đức tin mà đạt được sự công chính, còn nhờ miệng công bố+ mà được sự cứu rỗi. 11  Kinh Thánh nói: “Không ai đặt đức tin nơi ngài mà bị thất vọng”.+ 12  Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp.+ Mọi người đều có cùng một Chúa, là đấng rộng rãi* đối với hết thảy những ai kêu cầu ngài. 13  Vì “ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va* thì sẽ được cứu”.+ 14  Nhưng làm sao họ kêu cầu ngài nếu chưa đặt đức tin nơi ngài? Làm sao họ đặt đức tin nơi đấng mà họ chưa nghe nói đến? Làm sao họ nghe đến nếu không có ai rao giảng? 15  Làm sao họ rao giảng nếu không được sai đi?+ Như có lời viết: “Đẹp thay bàn chân của những người rao truyền tin mừng về điều tốt lành!”.+ 16  Tuy nhiên, không phải tất cả đều vâng theo tin mừng. Vì Ê-sai nói: “Lạy Đức Giê-hô-va,* ai tin* điều nghe được từ chúng con?”.*+ 17  Như vậy, đức tin có được qua điều đã nghe.+ Và điều ấy được nghe khi có người nói về Đấng Ki-tô. 18  Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ không được nghe? Thật ra, “lời chứng chúng lan ra khắp địa cầu, thông điệp chúng vang dội đến tận cùng đất”.+ 19  Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng dân Y-sơ-ra-ên không hiểu?+ Trước tiên, Môi-se nói: “Qua những kẻ không phải là một dân tộc, ta sẽ khiến các ngươi ghen tị; qua một dân tộc ngu dại,+ ta sẽ khiến các ngươi giận dữ”. 20  Và Ê-sai can đảm công bố: “Những người không tìm kiếm ta đã gặp được ta;+ ta tỏ chính mình cho những người không hỏi về ta”.+ 21  Còn về dân Y-sơ-ra-ên, ông nói: “Cả ngày ta giơ tay hướng về một dân bất tuân và ương ngạnh”.+

Chú thích

Ds: “giàu có”.
Hay “ai đặt đức tin nơi”.
Hay “từ lời báo cáo của chúng con”.