Quan xét 6:1-40

  • Ma-đi-an áp bức Y-sơ-ra-ên (1-10)

  • Thiên sứ bảo đảm với quan xét Ghi-đê-ôn về sự trợ giúp (11-24)

  • Ghi-đê-ôn phá đổ bàn thờ Ba-anh (25-32)

  • Thần khí Đức Giê-hô-va hoạt động trên Ghi-đê-ôn (33-35)

  • Dùng bộ lông để thử nghiệm (36-40)

6  Nhưng dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va+ nên Đức Giê-hô-va phó họ vào tay dân Ma-đi-an trong bảy năm.+  Tay dân Ma-đi-an thống trị Y-sơ-ra-ên.+ Vì cớ dân Ma-đi-an, dân Y-sơ-ra-ên phải làm những nơi trú ẩn* cho mình trong các ngọn núi, hang động và những chỗ khó tới được.+  Mỗi khi dân Y-sơ-ra-ên gieo hạt thì dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc+ và người Đông Phương+ lại tấn công họ.  Chúng đóng trại chống lại họ và hủy phá mọi sản vật của đất đến tận Ga-xa, chúng chẳng chừa cho dân Y-sơ-ra-ên thứ gì để ăn, kể cả cừu, bò hay lừa.+  Chúng cùng bầy súc vật và trại của mình kéo đến đông như châu chấu,+ người và lạc đà thì không sao đếm xuể;+ chúng kéo vào để tàn phá xứ.  Vì dân Ma-đi-an mà dân Y-sơ-ra-ên trở nên nghèo khó cùng cực, và họ kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ.+  Khi dân Y-sơ-ra-ên cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ vì cớ dân Ma-đi-an+  thì Đức Giê-hô-va phái một nhà tiên tri nói với họ rằng: “Đây là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán: ‘Ta đã đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.+  Ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ai Cập cùng mọi kẻ áp bức các ngươi, ta đã đuổi kẻ thù khỏi trước mặt các ngươi và ban cho các ngươi xứ của chúng.+ 10  Ta còn nói với các ngươi rằng: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.+ Các ngươi không được kính sợ các thần của dân A-mô-rít, là dân mà các ngươi đang sống trong xứ của chúng”.+ Nhưng các ngươi không vâng lời ta’”.+ 11  Sau đó, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến+ và ngồi dưới cái cây to lớn ở Óp-ra, thuộc về Giô-ách người A-bi-ê-xe.+ Con trai Giô-ách là Ghi-đê-ôn+ đang đập lúa mì trong bồn ép rượu để giấu lúa mì khỏi dân Ma-đi-an. 12  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông và nói: “Hỡi chiến binh dũng mãnh, Đức Giê-hô-va ở cùng anh!”.+ 13  Ghi-đê-ôn đáp: “Thưa chúa, xin thứ lỗi cho tôi, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi thì tại sao hết thảy điều này lại xảy đến trên chúng tôi?+ Đâu rồi những việc làm kỳ diệu của ngài mà cha ông chúng tôi đã kể lại+ khi nói rằng: ‘Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập đó sao?’.+ Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va đã bỏ rơi chúng tôi+ và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an”. 14  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va* quay mặt về phía ông và phán: “Hãy lên đường với sức lực con đang có. Con sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an.+ Chẳng phải ta là đấng phái con đi hay sao?”. 15  Ghi-đê-ôn thưa rằng: “Ôi Đức Giê-hô-va, xin thứ lỗi cho con. Làm sao con giải cứu dân Y-sơ-ra-ên được? Kìa! Gia tộc của con là nhỏ nhất trong chi phái Ma-na-se, còn con là kẻ hèn mọn nhất trong nhà cha mình”. 16  Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Vì ta sẽ ở cùng con+ nên con sẽ đánh bại dân Ma-đi-an giống như chỉ đánh một người”. 17  Ghi-đê-ôn thưa rằng: “Nếu con được ơn trước mặt ngài, xin cho con một dấu hiệu để biết ngài chính là đấng đang phán cùng con. 18  Xin đừng rời khỏi đây đến khi con trở lại với lễ vật và đặt trước mặt ngài”.+ Thiên sứ đáp: “Ta sẽ ở đây đến khi con quay lại”. 19  Ghi-đê-ôn đi vào chuẩn bị một con dê con và làm bánh không men từ một ê-pha* bột.+ Ông để thịt dê trong giỏ, còn nước luộc thịt thì để trong nồi, rồi ông mang chúng đến cho thiên sứ và dọn ra dưới cái cây to lớn. 20  Bấy giờ, thiên sứ của Đức Chúa Trời phán với ông: “Hãy để thịt và bánh không men trên tảng đá lớn đằng kia, còn nước luộc thịt thì hãy đổ đi”. Ông làm đúng như vậy. 21  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ gậy đang cầm trong tay, để đầu gậy chạm vào thịt và bánh không men. Một ngọn lửa bùng lên từ tảng đá thiêu rụi thịt cùng bánh không men.+ Rồi thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến mất. 22  Bấy giờ, Ghi-đê-ôn nhận biết rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va.+ Ông liền nói: “Than ôi, hỡi Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, con đã nhìn thiên sứ của Đức Giê-hô-va mặt đối mặt!”.+ 23  Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông: “Bình an ở cùng con. Đừng sợ,+ con sẽ không chết đâu”. 24  Vậy, Ghi-đê-ôn xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, gọi là Giê-hô-va-sa-lôm*+ cho đến ngày nay. Nó vẫn còn ở chỗ Óp-ra của người A-bi-ê-xe. 25  Đêm đó, Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy lấy con bò đực tơ của cha con, tức con bò thứ nhì được bảy năm tuổi, rồi phá đổ bàn thờ Ba-anh của cha con và đốn ngã cột thờ* bên cạnh.+ 26  Sau khi dùng một hàng đá để xây bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên đỉnh của nơi kiên cố này, con hãy dâng con bò đực tơ thứ nhì làm lễ vật thiêu trên gỗ lấy từ cột thờ* mà con đã đốn ngã”. 27  Vậy, Ghi-đê-ôn mang theo mười tôi tớ và làm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Nhưng vì quá sợ nhà cha mình và người nam trong thành nên ông không dám làm ban ngày mà làm vào ban đêm. 28  Khi người nam trong thành thức dậy vào sáng sớm hôm sau, họ thấy bàn thờ Ba-anh đã bị phá đổ, cột thờ* bên cạnh bị đốn ngã và con bò đực tơ thứ nhì đã được dâng trên bàn thờ mới được xây. 29  Họ hỏi nhau: “Kẻ nào đã làm chuyện này?”. Sau khi điều tra, họ nói: “Ghi-đê-ôn con trai Giô-ách đã làm chuyện này”. 30  Họ bảo Giô-ách: “Hãy đem con trai ông ra đây! Nó phải chết vì đã phá đổ bàn thờ Ba-anh và đốn ngã cột thờ* kế bên!”. 31  Bấy giờ, Giô-ách+ nói với những người đối đầu mình rằng: “Các người phải bênh vực cho Ba-anh sao? Phải giải cứu hắn sao? Ai bênh vực hắn thì sẽ bị giết ngay sáng nay.+ Nếu Ba-anh là thần, hãy để Ba-anh tự bênh vực,+ vì có người đã phá đổ bàn thờ của hắn”. 32  Vào ngày đó, ông gọi Ghi-đê-ôn là Giê-ru-ba-anh,* và nói: “Hãy để Ba-anh tự bênh vực, vì có người đã phá đổ bàn thờ của hắn”. 33  Hết thảy dân Ma-đi-an,+ dân A-ma-léc+ và người Đông Phương hợp lực với nhau;+ chúng băng qua sông, tiến vào thung lũng Gít-rê-ên và đóng trại. 34  Thần khí Đức Giê-hô-va ngự trên Ghi-đê-ôn,+ ông thổi tù và,+ và người A-bi-ê-xe+ tập hợp phía sau ông. 35  Rồi ông sai sứ giả đi khắp chi phái Ma-na-se, và họ cũng tập hợp phía sau ông. Ông lại sai sứ giả đi khắp chi phái A-se, Xê-bu-lôn, Nép-ta-li, và họ đi lên gặp ông. 36  Sau đó, Ghi-đê-ôn thưa với Đức Chúa Trời: “Nếu ngài dùng con để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên đúng như ngài đã hứa+ 37  thì đây, con trải một bộ lông cừu trên sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đọng trên bộ lông, còn khắp đất xung quanh khô ráo thì con biết rằng ngài sẽ dùng con để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên đúng như ngài đã hứa”. 38  Mọi việc xảy ra đúng như vậy. Sáng sớm hôm sau, khi ông thức dậy và vắt bộ lông, ông vắt sương từ bộ lông được đầy một thau lớn. 39  Nhưng Ghi-đê-ôn lại thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Xin ngài đừng nổi giận với con, hãy cho con cầu xin một lần nữa thôi. Xin để con thử chỉ một lần nữa với bộ lông. Xin khiến bộ lông khô ráo, còn khắp đất xung quanh đọng sương”. 40  Ấy là điều Đức Chúa Trời làm trong đêm đó; chỉ có bộ lông khô ráo, còn khắp đất xung quanh đọng sương.

Chú thích

Cũng có thể là “những kho dưới đất”.
Tức là Đức Giê-hô-va nói qua thiên sứ.
Khoảng 22 lít. Xem Phụ lục B14.
Nghĩa là “Đức Giê-hô-va là sự bình an”.
Nghĩa là “Hãy để Ba-anh biện hộ”.