Quan xét 4:1-24

  • Vua Gia-bin của Ca-na-an áp bức Y-sơ-ra-ên (1-3)

  • Nữ tiên tri Đê-bô-ra và quan xét Ba-rác (4-16)

  • Gia-ên giết tướng quân đội Si-sê-ra (17-24)

4  Nhưng sau khi Ê-hút qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va.+  Vì thế, Đức Giê-hô-va bán họ vào tay Gia-bin, vua Ca-na-an,+ đang cai trị tại Hát-xo. Tướng quân đội của vua ấy là Si-sê-ra, sống ở Ha-rô-sết-ha-gô-im.*+  Dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va,+ vì Gia-bin có 900 chiến xa gắn lưỡi hái bằng sắt+ và áp bức họ rất khắc nghiệt+ trong 20 năm.  Lúc bấy giờ, vợ Láp-bi-đốt là nữ tiên tri Đê-bô-ra+ đang xét xử dân Y-sơ-ra-ên.  Bà thường ngồi dưới cây chà là Đê-bô-ra, ở giữa Ra-ma+ và Bê-tên,+ thuộc vùng núi của Ép-ra-im; dân Y-sơ-ra-ên đến gặp bà để được phân xử.  Bà cho gọi con trai A-bi-nô-am là Ba-rác+ từ Kê-đe-nép-ta-li+ và nói với ông: “Chẳng phải Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền lệnh này sao? ‘Hãy hành quân đến* núi Tha-bô và mang theo 10.000 người nam thuộc chi phái Nép-ta-li và Xê-bu-lôn.  Ta sẽ đem Si-sê-ra, tướng quân đội của Gia-bin, cùng chiến xa và đạo quân hắn đến cho con tại dòng suối của Ki-sôn,+ và ta sẽ phó hắn vào tay con’”.+  Ba-rác nói với Đê-bô-ra: “Nếu bà đi cùng tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi cùng tôi thì tôi sẽ không đi”.  Đê-bô-ra đáp: “Nhất định tôi sẽ đi cùng ông. Tuy nhiên, trận chiến mà ông sắp tham gia sẽ không mang lại vinh hiển cho ông, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một phụ nữ”.+ Nói xong, Đê-bô-ra đứng dậy và đi cùng Ba-rác đến Kê-đe.+ 10  Ba-rác triệu tập chi phái Xê-bu-lôn và Nép-ta-li+ tại Kê-đe, có 10.000 người nam đi theo ông. Đê-bô-ra cũng lên cùng ông. 11  Hê-be người Kê-nít đã tách khỏi dân Kê-nít,+ tức con cháu của cha vợ Môi-se là Hô-báp,+ và đóng trại gần cái cây to lớn ở Xa-na-nim thuộc Kê-đe. 12  Người ta báo cho Si-sê-ra rằng Ba-rác con trai A-bi-nô-am đã lên núi Tha-bô.+ 13  Si-sê-ra liền tập hợp mọi chiến xa, tức 900 chiến xa gắn lưỡi hái bằng sắt, cùng hết thảy quân đội đang ở với mình để đi từ Ha-rô-sết-ha-gô-im đến dòng suối của Ki-sôn.+ 14  Bấy giờ, Đê-bô-ra nói với Ba-rác: “Hãy trỗi dậy, vì hôm nay là ngày Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay ông. Chẳng phải Đức Giê-hô-va đang đi trước mặt ông đó sao?”. Ba-rác cùng 10.000 người đi với ông bèn xuống núi Tha-bô. 15  Đức Giê-hô-va ném Si-sê-ra, mọi chiến xa cùng hết thảy đạo quân hắn vào sự hỗn loạn+ trước lưỡi gươm của Ba-rác. Cuối cùng, Si-sê-ra bỏ chiến xa và chạy bộ để thoát thân. 16  Ba-rác đuổi theo các chiến xa và đạo quân của kẻ thù đến tận Ha-rô-sết-ha-gô-im. Cả đạo quân của Si-sê-ra đều chết bởi gươm; không một ai sống sót.+ 17  Nhưng Si-sê-ra chạy đến lều của Gia-ên,+ vợ Hê-be+ người Kê-nít, vì đang có hòa bình giữa vua Hát-xo là Gia-bin+ với gia tộc Hê-be người Kê-nít. 18  Gia-ên ra ngoài gặp Si-sê-ra và nói: “Vào đây, hỡi chúa tôi, hãy vào đây. Xin đừng sợ”. Hắn vào lều và bà lấy mền đắp cho hắn. 19  Hắn nói: “Xin cho ta chút nước, ta khát quá”. Vậy, bà mở bầu sữa bằng da và cho hắn uống,+ rồi lại lấy mền đắp cho hắn. 20  Hắn bảo bà: “Hãy đứng trước cửa lều, nếu ai đến hỏi: ‘Có người nam nào ở đây không?’ thì hãy nói: ‘Không có!’”. 21  Nhưng Gia-ên, vợ Hê-be, lấy một cái cọc lều và một cây búa. Khi Si-sê-ra ngủ say và kiệt sức, bà rón rén đến gần rồi đóng cọc lều xuyên qua màng tang hắn, đóng cho cọc cắm xuống đất và hắn chết.+ 22  Ba-rác đuổi theo Si-sê-ra đến nơi ấy, Gia-ên ra gặp ông và nói rằng: “Hãy vào đây, tôi sẽ chỉ cho ông người ông đang tìm”. Ông theo bà vào trong và thấy Si-sê-ra nằm chết với cái cọc lều xuyên qua màng tang. 23  Vậy, vào ngày đó, Đức Chúa Trời đánh bại Gia-bin vua Ca-na-an trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.+ 24  Tay dân Y-sơ-ra-ên ngày càng đè nặng trên Gia-bin vua Ca-na-an+ cho đến khi tiêu diệt vua ấy.+

Chú thích

Hay “Ha-rô-sết của dân ngoại”.
Hay “dàn trận trên”.